• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Helmin Wiels van PSCURAÇAO – De aanwijzing die Nederland heeft gegeven aan Curaçao om de begroting voor 2012 sluitend te krijgen, is onaanvaardbaar en zal onherroepelijk leiden tot een confrontatie tussen beide landen. Dat zei Helmin Wiels, leider van coalitiepartij Pueblo Soberano, vandaag tegen de Amigoe.

De confrontatie kan het begin zijn van vele andere confrontaties en volgens Wiels uiteindelijk de onafhankelijkheid van Curaçao tot gevolg hebben. Hij reageert daarmee op de ‘aanwijzing’ die de Rijksministerraad onder leiding van premier Mark Rutte vandaag heeft gegeven aan Curaçao, om voor 1 september extra dekking te geven voor een bedrag van 153 miljoen gulden.

Politiek gemotiveerd
Volgens Wiels moet premier Gerrit Schotte zo snel mogelijk naar het parlement komen om steun te krijgen voor het verdere proces. Wiels is van mening dat de beslissing van Nederland ‘politiek gemotiveerd’ is. “Omdat in Nederland Tweede Kamerverkiezingen in aantocht zijn, willen Nederlandse politici aantonen dat zij stoer kunnen zijn. En dat doen zij met Curaçao. Dit is niks nieuws”, aldus Wiels tegenover de Amigoe.

‘Geen moer’
Wiels liet al eerder tegenover Versgeperst.com weten dat hij de Twee Kamer niet hoog in het vaandel heeft staan. “De Tweede Kamer interesseert mij geen moer en ik stuur de Tweede Kamer naar zijn moer. Zij moeten zich bezighouden met hoe er in Nederland wordt omgegaan met de politiek”, zei Wiels tegenover Versgeperst.com.

Dieptepunt
Ook de oppositie reageert woedend op de ontstane situatie. Volgens de grootste oppositiepartij PAR is het financiële beleid van de regering-Schotte, die aantrad op 10 oktober 2010, ‘onverantwoord en desastreus’ gebleken voor het eiland. “Het parlement van Curaçao is nu feitelijk onder curatele van Nederland geplaatst. Daarmee heeft de regering-Schotte een nieuw dieptepunt bereikt”, aldus PAR-parlementariër Glenn Sulvaran.

62 reacties op “Wiels: ‘Bemoeienis met Curaçao leidt tot ruzie’”

 1. de kop van dit artikel is wel heel onzorgvuldig gekozen.

  BEMOEIENIS MET CURACAO LEIDT TOT RUZIE

  alsof het hier altijd heel vreedzaam toe gaat in de politiek.
  alsof de politici nooit ruzie maken.
  Alsof Wiels zo een vredelievend persoon is.

  KORTOM NIETS NIEUWS ONDER DE ZON VAN CURACAO…

 2. @ Apeland. Waarom zou Wiels wel in paspoorten mogen knippen. Hij is geen lid van de regering, maar slechts Statenlid. Bij zijn 100% controle van de Nederlandse Douane, heeft hem dat Statenlidmaatschap ook niet geholpen en stond hij ook in zijn blote kontje te vloeken. Terecht.

 3. Wiels is wellicht te dom om het allemaal te snappen. Als Curaçao vijf jaar met een goede begroting komt, wordt de commissie financieel toezicht opgeheven. In feite is Curaçao dan helemaal onafhankelijk van het Koninkrijk en kan het Nederland vaarwel zeggen. Deze aanwijzing is er juist om de Curaçaose bevolking te behoeden voor financieel wanbeleid van welke regering dan ook. De rekening komt nu al bij de bevolking te liggen. Nederland springt financieel niet meer bij, als er tekorten zijn. Voor Wiels betekent het dat hij Schotte niet langer meer onder druk kan zetten, zoals hij met gratis onderwijs heeft gedaan. Wiels wil geen dollars als betaalmiddel omdat je die niet zelf kunt drukken. Wiels is niet gebaat bij het “harmoniemodel” , Wiels moet stront hebben om in te roeren, dan kan hij een ander de schuld geven dat het stinkt. Toen in 2005 98% van de bevolking aangaf voor samenwerking met het Koninkrijk te zijn, was dat een helder signaal. Bij de vorige Rijksministerraad, heeft Schotte duidelijk aangegeven dat deze regering binnen het Koninkrijk wil blijven en dat hij zoveel mogelijk wil samenwerken. Dat is nog geen half jaar geleden. Ook toen was Wiels buiten zinnen van woede. Als deze regering geld wil lenen voor het doen van “leuke dingen” , zal daarvoor de hoogste rente moeten worden betaald. Boven de zes procent rente worden de schulden onbetaalbaar en gaat Curaçao failliet. Dat wordt nu allemaal voorkomen door de aanwijzing. Laat Wiels maar roepen. Blaffende honden bijten niet. Ook niet als ze een pak met een stropas aanhebben.

 4. Wie niet luisteren wil,moet voelen!!!

 5. @ Hans. Ik begrijp, dat bij jou en vele anderen het dun door de broek zal lopen, wanneer het door mij voorgestelde onderzoek grondig zal plaatsvinden. Dit zal het einde van Schotte c.s. betekenen.

 6. @ Hans. Na het onderstaande is het heel erg stil geworden en dat zou jij ook moeten doen.\
  vrijdag 27 januari 2012
  Klacht wegens smaadschrift/laster tegen dhr. Helmin M. Wiels en dhr. Humphrey Zimmerman als hoofdredacteur Ultimo Notisia.
  Willemstad, 26 januari 2012

  Aan: Het Openbaar Ministerie

  T.a.v. Procureur Generaal mr. D. Piar

  Wilhelminaplein 4
  Geachte heer Piar,

  Middels dit schrijven doet ondergetekende Omayra Victoria Elisabeth Leeflang, geboren te Curaçao op 23 december 1954, wonende te Van Kinsbergenlaan 5, aangifte wegens smaad, laster en belediging.
  Betreft de volgende feiten:
  De ochtendkrant Ultimo Notisia en dhr. Helmin Wiels hebben zich verschillende malen schuldig gemaakt aan het opzettelijk aantasten van mijn goede naam en eer door beschuldigingen en verdachtmakingen te publiceren over mijn persoon in verband met het opleidingsschip Karla-Omayra.
  De volgende citaten onderbouwen mijn klacht:

  Geval nr. 1. Ultimo Notisia 14 mei 2011 pag. 7: “’ Miéntras tantu e skandal rondó e barku Karla-Omayra a bolbe kuminsá hunga di nobo y a base di sirkunstanshanan nobo e aktual minister di enseñansa Lionel Jansen a pidi SOAB pa indagá di nobo den e skandal di e barku Karla-Omayra.”
  “’ Den pueblo tin un interogatorio grandi si ministerio públiko atrobe lo bolbe konsiderá e sirkunstansha no oportuno pa pèrsigui Omayra Leeflang.”’
  Geval nr. 2 Op 4 janauri 2012 publiceert de Ultimo Notisia in de rubriek Ban Papia Kla pag 15: “Awèl ta manera awe nos ta kòrda henter e asuntu di Carla Omayra aki, ku a bai korte te kaminda a bisa ku e no tabata oportuno pa investigá sra. Omayra Leeflang.
  Geval nr 3. Ultimo Notisia 21 Yanüari 2012 pag 13: “Sra. Omayra Leeflang a dispidí miónes di florin riba e aventura di e barku Carla-Omayra, ku a haña e no mei di dje ku Min Carla Peis. Esun ku a zorg pa e fiansa pa Omayra su ‘’leermoment’’. Aki tampoko petishon di Dushi Kòrsou pa laga investigá.
  Geval nr. 4. Op 3 Januari 2012 verklaart Helmin Wiels tijdens zijn dagelijks radioprogramma van Konenshi Sivil (de opname is beschikbaar), referend naar het project van het opleidingsschip de Karla-Omayra: “’ Omayra a violá artíkulo 372 bis di nos Kódigo Penal. Si 372 bis bai wak e.”’
  Geval nr. 5. Op 23 januari 2012 verklaart Helmin Wiels tijdens het newsjournaal van CBA- television dat om 7 uur pm begint, weer refererend naar het project van het schip de Karla-Omayra, dat mijn broer dhr. Kenneth Leeflang de administratie uitvoerde, terwijl dat een pertinente leugen is. De opname is beschikbaar.
  Gebaseerd op de hierna te noemen feiten acht ik genoemde publicaties en uitspraken ongegrond en daardoor een aantasting van mijn goede naam en eer. Bovendien zal de onderbouwing ook de opzettelijke bedoeling bewijzen van de aangeklaagden Humphrey Zimmerman, hoofdredacteur van Ultimo Notisia en parlementariër Helmin Magno Wiels, omdat beiden wisten dat hun uitspraken niet op waarheid konden berusten.

  1. Op 17 februari 2010 bericht de Hoofdofficier van Justitie aan dhr. Helmin M. Wiels met cc. aan Minister O. Leeflang naar aanleiding van aangiftebrieven van 15 januari 2010 en 2 februari 2010 ter zake de verkrijging van het schip, dat later Karla-Omayra gedoopt werd, het volgende: (..) Tot slot memoreert het openbaar ministerie dat van oplichting zoals door u gesteld, noch van enig andere strafrechtelijk relevante malafide gedraging of intentie aan de zijde van mevrouw Leeflang, op geen enkele wijze is gebleken. De door u gestelde omissie dat geen doorhaling in het scheepsregister te Singapore is verricht, kan, als dit inderdaad zou blijken het geval te zijn geen betrekking hebben op een hier te lande gepleegd strafbaar feit en zou overigens, voor zover bekend, slechts kunnen worden verweten aan de scheepseigenaar. Al het bovenstaande leidt tot de eindconclusie dat van een strafrechtelijk onderzoek en/ of vervolging van mevrouw Leeflang naar aanleiding van uw aangifte geen sprake kan zijn.(…)
  2. Op 13 april 2010 doet het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen een uitspraak naar aanleiding van het klaagschrift ex art. 15 van het wetboek van strafrecht van de Nederlandse Antillen. Dit klaagschrift was ingediend door dhr. Helmin M. Wiels, aangezien hij het niet eens was met de uispraak van het OM van 17 februari 2010, waarin ik werd vrijgesteld van rechtsvervolging wegens gebrek aan gronden.
  Tijdens de behandeling op 30 maart 2010 zijn verschenen en gehoord: Helmin Wiels en J.C. Eisden. Het klaagschrift betrof de brief van 15 januari 2010 gericht aan de procureur-generaal tegen minister Omayra Victoria Elisabeth Leeflang (en andere ministers) wegens het plegen van een ambtsmisdrijf als bedoeld in artikel 372bis lid 1.3 en 4 Sr, oplichting, aannemen van een valse hoedanigheid en vervalsing en schending van de Staatsregeling en Comptabiliteitsverordening. Bij brief van 2 februari 2010 heeft Helmin Wiels weer op onderzoek in deze kwestie aangedrongen. Op 16 februari 2010 heeft Helmin Wiels bij het Hof een klacht ingediend wegen het niet vervolgen van de genoemde feiten. Bij brief van 24 februari 2010 heeft Helmin Wiels het Hof verzocht het openbaar ministerie te bevelen een daadwerkelijk en onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte in te stellen.
  Het Hof oordeelt: 3.5 De gedingstukken bevatten geen concrete aanknopingspunten voor de stelling dat de minister zich in het kader van dit project aan oplichting of (naar het Hof begrijpt) valsheid in geschrifte heeft schuldig gemaakt. Voor een bevel tot vervolging of nader onderzoek ter zake van deze feiten bestaat dan ook geen grond.
  3. Beslissing: Het Hof wijst het beklag af.
  4. De beschikking is gegeven door drie rechters: mrs: Wattel, De Boer en De Haan, leden van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ten openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 13 april 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.
  5. Zaak nr. HAR 21/2010
  Conclusie: De klachten van de Helmin Wiels zijn uitputtend uitgezocht en ongegrond verklaard. De uitspraken van zowel het Openbaar ministerie als van het Hof zijn openbaar gemaakt en bekend gemaakt aan Helmin Wiels. Daarom beschouw ik elke insinuatie van onregelmatigheden m.b.t. het project van het schip de Karla-Omayra, door de dhr., Humphrey Zimmerman als hoofd redacteur van de Ultimo Notisia en Helmin Wiels nodeloos diffamerend met als enig doel opzettelijk mijn te goede naam en eer aan te tasten.
  Op basis van het voorgaande doe ik aangifte wegens smaad, laster en belediging tegen Helmin M. Wiels en dhr. Humphrey Zimmerman, hoofdredacteur Ulimo notisia.

  Omayra V. E. Leeflang
  Ex-minister van Onderwijs en Volksgezondheid van de Nederlandse Antillen.

 7. @ Hans. Dat onderzoek is al gedaan en er zijn geen onregelmatigheden ontdekt. Helaas voor jou en Wiels, die hiervoor 3 keer tevergeefs het OM aan het werk heeft gezet. Lees je eigenlijk wel eens wat, want jij bent de enige die daarover weer een domme opmerking maakt.

 8. Laat Wiels en Monk nu eerst eens hun PS aanhang oproeptoeteren en vragen om hun paspoort bij hun in te leveren,dan zal/kan Wiels waar zij zelf bij staan een hoek van het paspoort knippen (zelf niet doen wandt dan ben je strafbaar, staatseigendom?)daarna mag de aanhang met Wiels en Monk voorop naar kranchi,Weet Wiels en Monk precies hoe stemmen ze bij de volgende verkiezingen gaan halen,veel succes .

 9. Dat die man nog überhaupt aandacht krijgt in de media

 10. @Zorro, goed idee!
  Laten we beginnen te onderzoeken waar de 30 miljoen florin van Carla / Omairra naar toe gegaan is! Wat heeft Curaçao ervoor gekregen?
  We zijn benieuwd en juichen zo’n onderzoek toe!

 11. we worden pas onafhankelijk als de kinderen van Wiels klaar zijn met hun studie.
  pfffffffffffffffff dat duurt dus nog jaren.

  waarom leren ze niet gewoon op de UNA.
  dan kunnen we eerder onafhankelijk worden.

 12. Bay fleet (vierde) Wiel (s) a.d wagen.Je bent net zo geschift als je familie in de Capriles Kliniek .Vergeet je medicijnen v.d psychitater op tijd in te nemen ,dan heeft Curacao nog een kans.

 13. Wat is er dan met het geld gebeurt sinds 10-10?? We betalen dit jaar ook al meer OB en de benzine is nog steeds erg hoog.. Hoe kunnen we zoveel miljoenen schulden hebben regering?

 14. @ Hans. Ook het Cft heeft over de bedragen vanaf 10-10-10, 2011 en 2012 gesproken en op 10-10-10 was er 50 miljoen surplus. Het Cft begon pas vanaf 10-10-10 te functioneren. Wat wil je nog meer weten? Ik ben van mening, dat er een grondig onderzoek moet komen naar de oorzaken van deze enorme schuld, want het gaat niet alleen om wegwerken. Dit gaat het volk veel geld kosten en hebben we recht op uitleg. Misschien kan de “regering” er ook nog van leren, als ze de oorzaken weten en dat zouden ze ook moeten weten, want ze waren er zelf bij.

 15. @ Hans. Als je het hele verhaal goed zou lezen en kunnen begrijpen en niet alleen een greep uit de woorden van Spies neemt, is er maar 1 conclusie mogelijk: ZORRO HEEFT GELIJK.

 16. @Zorro, 10-10-10 is nog geen jaren geleden maar pas 1 1/2 jaar geleden!
  Anders had mevr. Spies wel 1 1/2 geleden gezegd en GEEN JAREN geleden, snap je?

  You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time !!!

 17. Boeien…….., helemaal niet!!!

  Wiels??????

 18. @ Tekort uit voorgaande jaren. Het tekort bestaat uit 98 miljoen gulden voor de dekking van tekorten uit voorgaande jaren!

  Je hebt er geen snars van begrepen. Met voorgaande jaren wordt bedoeld het jaar 2010 vanaf 10-10 en 2011. Deze “regering” begon zoals ook Asjes in de Staten heeft verklaard met een surplus van 50 miljoen!!!!!!!! Surplus betekent een overschot en geen tekort. Met het tekort van ruim 150 miljoen en het surplus is er dus door “deze regering” ruim 200 miljoen “weggesluisd” en zeker niet allemaal naar het land en het volk.

 19. Wanneer gaat deze bommen gooier,nu eens echt gooien inplaats van alleen maar onzin en leugens rond te toeteren.

 20. Nederland heeft het helemaal gehad met de corrupte boevenbende op Curacao, zie de reacties op http://www.telegraaf.nl/binnenland/12554186/__Curaao_moet_bezuinigingen__.html

  En de aan grootheidswaanzin lijdende Wiels maakt zichzelf volkomen belachelijk met zijn geblaat en geschreeuw. Hij moet zich eens bedenken dat Nederland niets liever wil dan een afscheid van Curacao, dat niet groter is dan de helft van Limburg maar meer problemen veroorzaakt dan alle Nederlandse provincies samen.

 21. Ja ja Wiels, het is afgelopen met de familiebezoekjes aan het land van de kolonisator onder het mom van dienstreizen. Het CFT gaat jou even controleren.

  Ha ha ha, geweldige actie.

 22. Senor Wiels heeft gelijk, de tekorten waren uit de PAR-tijdperk gemaakt. Mw. Spies zegt het zelf. De vraag is nu waar is dat geld dan gebleven en waarvoor is het gebruik, PAR ?

  http://amigoe.com/curacao/119476-aanwijzing-rmr-een-feit

 23. Die Wiels droomt zijn hele leven al van onafhankelijkheid. Maakt niet uit wat de gevolgen voor Curacao zijn, zolang ze maar onafhankelijk worden. Deze situatie kan hij weer mooi aangrijpen om even ruzie met Nederland te maken.
  Hij heeft waarschijnlijk het gevoel dat Nederland als het erop aankomt wel toegeeft. Maar er is nu best kans dat Nederland eens zegt; oke! Dag! en krijgen ze een paspoort van Chavez.

  Ik vind die Wiels zo’n …pieeeep… belachelijk gewoon! Wat doet die gast op in zo’n functie!!
  Curacao zal er door hem al op kort termijn niet beter van worden.

  Door dit soort uitlatingen naar Nederland toe zou ik toch als bevolking zijnde nu eens ons recht halen en de straten op met zijn allen om deze gasten uit hun functies te zetten. En ik zou het snel doen! Houd je van Curacao? dan doe je dat voor het eiland!
  Natuurlijk kunnen we ook met zijn allen bljven “typen” en afwachten wat er gaat gebeuren. Ook leuk!
  Nederland moet naar zijn eigen regering kijken? Ach, Nederland heeft inderdaad wat financiele problemen, dus zal een beetje zuinig moeten zijn op de centjes. Wiels is goed bezig om ook dat om zeep te helpen!

 24. wiels, als het zo goed weet dan laat je de regering vallen en laat de bevolking beslissen welke koers we moeten varen.

  maar ja , daar moet je wel de ballen voor hebben.

  heb in de wandelgangen gehoord, dat toelating om in Nederland te komen zal worden verscherpt omdat er de laatste maanden veel YDK Curacao verlaten.

  We mogen alleen nog maar dan Nederland in als we een retour ticket hebben en dat alleen voor korter dan 6 maanden.

 25. Waarom tijd verspillen aan een man die slechts roept maar geen enkele verantwoordelijkheid durft op te pakken? Ik begrijp de hang naar onafhankelijkheid, maar hoe ga je de collectieve lasten voor eenieder op een eiland met pakweg 100.000 belastingplichtigen dan betalen? Mensen wees toch wijzer! Jullie worden bedonderd en betalen straks de rekening. Dat geroeptoeter is toch waanzin? Wiels helpt niemand verder, alleen zichzelf. En daar zijn er overigens meer van. Verzin toch eens een andere strategie dan alleen maar klagen over de overheersing en kruip uit de slachtofferrol! Wiels, en vele anderen doen hun land en eigen mensen tekort zonder enig alternatief aan te dragen. Dat zijn dan de bestuurders waarvoor je hebt gekozen. Nou, veel sterkte….

 26. Wiels de hoogste tijd om je in de Klinika Caprilles te laten opnemen. Je bent volstrekt abnormaal.

 27. “De confrontatie kan het begin zijn van vele andere confrontaties en volgens Wiels uiteindelijk de onafhankelijkheid van Curaçao tot gevolg hebben.”

  He He ! Dat is wat Wiels van dag een al geprobeerd heeft Pabien Wiels het is je eidelijk gelukt!!
  Torpedeer alles op dit eiland zodat jij en je 5000 aanhangers de rest van de 150.000 eiland bewoners kan onderdrukken met je onafhankelijkheid.

  Maar ho maar als je Wiels vraagt hoe we dit eiland boven water kunnen houden zonder steun van nederland………dan is het opeens …huh, uhm , maar, uhm Nederland Koloniseert weer!!

  Wiles is niks meer dan een papagaai met Gilles de la Tourette syndrome.

 28. Een dezer dagen wordt hij net als zijn twee andere familieleden in het caprileskliniek opgenomen. Runs in the family.

 29. Er zou eens extra gelet moeten worden op het uitgave- en aankooppatroon van Wiels. Het zou met niet verbazen als dat tot verbazing leidt of in de toekomst gaat leiden ( misschien beheerst hij zich nu nog op dat gebied omdat hij in de spotlights staat…..).

 30. “CURAÇAO – De aanwijzing die Nederland heeft gegeven aan Curaçao om de begroting voor 2012 sluitend te krijgen, is onaanvaardbaar en zal onherroepelijk leiden tot een confrontatie tussen beide landen. Dat zei Helmin Wiels, leider van coalitiepartij Pueblo Soberano, vandaag tegen de Amigoe”

  Wanneer nemen ze eens echt het hef in eigen hand daar op dat eiland, als ze vinden dat Nederland zich er niet mee moet bemoeien ga dan op eigen benen staan. Geen aparte status binnen het Koninkrijk, nee gewoon echt zelfstandig. Net als Suriname een bananenrepubliek worden. Dan zijn ze lekker van Nederland af, en kunnen ze er lekker ongestraft een zooitje van maken. Scheelt NL hopi plaka.

 31. Kom maar op Wiels, dan kunnen we zien wie de blankste billen heeft. Ha, ha.

 32. Als Schotte & Co nu ineens beveiliging hadden genomen, dan zou ik het begrijpen… die gasten vragen namelijk om een paar goede corrigerende tikken..

 33. Medereaguurders stel niet te veel voor van pizzabakker Wiels. Hij hitst gewoon zijn 300 man achgterban op en that’s it. De man is werkelijk te onintelligent om zelfs maar iets zinigs uit zijn mond te persen.
  Deze anwijzing zat eraan te komen, jammer alleen dat het niet onder Donner is gebeurd dan was het leed nog enigszins overzien geweest. Nu komt het allemaal op het bordje van hen die het al zo moeilijk hebben. De armoede is de afgelopen 2 jr alleen maar tegenomen. Ik kom regelmatig op BBou en zie nog steeds mensen zonder electriciteit en eten. Regelmatig breng ik met vrienden eten bij mensen.
  Dus laat Wiels zijn meurende klep houden. Hij is alleen maar bezig haat te zaaien en iedereen tegen elkaar op te hitsen,. Iets behoorlijks krijgt hij niet eruit.
  Hij heeft een flink pak op zijn donder nodig in de staten, maar die lafbekken daar trekken hun mond eveneens niet open.Godett onze ex bajesklant doet niets behalve kransjes leggen en meeheulen met dit zootje.
  Shame on all of you.

 34. Eigenlijk is het gewoon zielig dat een bepaalde groep mensen hier op het eiland bewust dom worden gehouden door wiels,en daar helpen kranten en telecuraçao volop aan mee de meeste mensen kunnen alleen naar dit tv net kijken ook hier worden ze niet goed geinfomeertd en op de radio schreeuwd hij maar door,zelfs mijn schoon vader die met hem weg liep zegt nu ook weg met die vent en dat was een fan eerste klas geloof mij maar,frente Sivil zou ook een radio progama moeten opzetten en net zo schreeuwen als die clown.

 35. Of dood

 36. Weer reageert Wiels alleen om de vorm en niet op de inhoud ! Zoals de hele coalitie al maanden niets met de inhoud, een groot feitelijk tekort over 2011 en een begroot tekort over 2012, heeft gedaan ! Inhoudsloze nietssnutten dus , deze hele coalitie met Wiels voorop, vlak daarachter gevolgd door de rest van de coalitie partijen helaas !

 37. Mensen Mensen, niet Wielsje pesten, hij is immers al de meest gehate persoon van Curacao..

  we moeten ons eigen “Wildertje” een beetje koesteren.

 38. Wiels is een leugenachtig profiteur die de politiek gebruik heeft om aan zijn miezerig baantje als buurthuiswerker te ontsnappen en speelt nu de grote jongen, strak in het pak en trots op zijn tablet.

  Met zijn volksmennerij speelt hij in op de gevoelens van de intellectueel minder bedeelden op het eiland, want de intelligentsia hebben meteen door dat Wiels een charlatan is.

  Die o zo anti Nederland is maar er wel zijn kinderen laat studeren en ze daar maandelijks onder het mom van een dienstreis bezoekt.

  Die de normen en waarden van een Neanderthaler heeft en beweert genoeg bewijs te hebben om de MFK ministers in het gevang te krijgen maar daar geen gebruik van maakt zolang zijn partij met hen kan blijven regeren (lees: graaien).

  Die het toestaat dat zijn minister schreeuwlelijk Monk een pastechi van een ton uitdeelt aan een medewerkster.

  Die het toestaat dat zijn minister angsthaas Wilsoe ingrijpt in het strafproces tegen de belangrijkste partijfinancier (dos Santos).

  In een beschaafd land zou een type als Wiels niet verder zijn gekomen dan visverkoper op de markt, hier wordt zo’n lachwekkend figuur Statenlid.

 39. Nou meneer Wiels ik heb net zo even de ministers Spies en Rutte horen spreken en daar de conclusie uit op gehaald dat je kan toeteren wat jij wildt,maar dat zal geen indruk maken,dus ik zou zeggen haal je oude dubbel loops uit de kelder poets hem op wandt je heb hem nodig als jij ruzie gaat maken!

 40. Er is maar één aanwijzing voor Wiels: Inpakken en wegwezen met sujetten zoals jij. Een one way ticket naar een Afrikaans land z.s.m.

 41. Wiels geef ons Eiland terug wij zijn jou zat of hou een referendum dan weet je dat je geen moer te vertellen heeft!!Hala kita

 42. Ik kan niet wachten tot maandag,zouden ze allemaal van reses terug komen???.het enigste wat Wiels kan doen is een referendum om te stemmen onafhankelijk Si or NO aanvragen dan weten wij het over drie maanden of dit zooitje op rot.

 43. Ojee, wat een vuile vieze ombeschofte man is die Wiels, een man in de
  regering die beter moet weten. Wiels je behoord in LANDFILD, zo vies ben
  je. Kan meteen merken dat je totaal geen opvoeding en opleiding hebt gehad.
  Heeft de regering nog geen prive vliegtuig met het geld van de bevolking gekocht?.
  Nederland moet blijven bemoeien terwijl de regering niet compabel genoeg is. Stelletjes
  BOE BE die alleen aan hun denken, en niet aan de bevolking denken.
  HOOOOOPIIIIII ERG

 44. Waarom geven jullie zoveel aandacht aan zo’n mafkees?
  Hij is het echt niet waard.

 45. Ik heb gezien dat er sinds kort een circus staat aan de Koraalspechtweg. Misschien iets voor Payaso Wiels?

  Bring it on!

 46. Nederland heeft gefaald!!!

  Wiels bewijst dat het onderwijs in Curacao nog steeds niet voor iedereen bereikbaar is en dat is buitengewoon triest. Wiels kennende zal er wel en schadeclaim volgen om dit gemis te onderstrepen. Wellicht kunnen we hem compenseren door aan zijn wens te voldoen om Korsow onafhankelijk te laten worden. Maar meneer Wiels, ik ben graag bereid u uit te leggen dat niet Nederland afscheid kan nemen van Korsow maar Korsow zelf het initiaitief hiertoe dien te nemen. Bespaar dus uw energie om richting Nederland te toeteren maar overtuig uw eigen eilandbewoners. … Kennelijk is de gemiddelde bewoner van Korsow een andere mening toegedaan. Wees verstandig ga inpakken bij Centrum supermarket!!!

 47. Dat wordt weer gezellig in de regering! Kan niet wachten totdat Schotte weer terug is…

  Wiels je moet toch aan de afspraken die gemaakt zijn over het financieel beleid. Achteraf heeft Nederland toch gelijk gekregen door toezicht en zeggenschap te houden op de financien. Hier was Wiels natuurlijk tegen en Wiels wilt liever een armoedige Curacao. Wiels ga is kijken in Haiti!

 48. Toch jammer dat je de heer Wiels niet hoort schreeuwen als de regering van die nutteloze reizen maakt en elke week bij dure restaurants zit te eten.
  Zou hij nou echt geloven dat de 2de kamer schrikt van wat hij zegt?
  En de meeste Nederlanders zullen zich afvragen: “Wiels? Wie is dat? Wil Curaçao helemaal los van Nederland? Prima.”
  En ik maak me ook, net als Rita, op de eerste plaats druk om de bevolking van Curaçao. Maar zolang je nog mensen hebt die achter zo’n respectloze schreeuwlelijke lopen zonder hun eigen verstand te gebruiken…….. Mijn arm eiland….

 49. Haal je kinderen maar vast terug naar dushi Korsou!!!!

 50. Wiels, vraag een ouderwets telraam voor jouw verjaardag 🙂

 51. De populist heeft gesproken dit leidt tot ruzie,man je maakt al jaren ruzie met de nedelanders je weet niet hoe snel je het land Curaçao naar de kloten kan/wil helpen om zelf aan de macht te komen,het is over en uit met jouw geschreeuw en getoeter,Je moet niet zeiken tegen NL maar tegen je eigen coalitie die hebben het zover laten komen,of heeft de regering nederland het hele jaar over de wereld gevlogen in de BUSINESS stoeltjes en de rekening naar Curaçao gestuurd.
  EN HET VOLK BLEEF HEM STEUNEN ONDANKS ZIJN WEERZINWEKKENDE IDEEÉN MAAR DAT KWAM ÓÓK OMDAT HIJ DE ZAKEN ANDERS AAN ZIJN EIGEN VOLK MOOIER VOORSTELDE DAN ZE FEITELIJK WAREN.MET LEUGENACHTIGE EN HAAT ZAAIENDE REDEVOERINGEN BEDRIEGT HIJ ZIJN EIGEN VOLK.

 52. Ik maak mij niet druk met dhr. WIELS, maar wel met e bevolking, die door deze regeringen niet op de eerste plaats komen.

 53. Dit is echt jammer. Het is de tweede keer: met ondertekening van het LAND CURACAO, in de tweede kamer uitgeroepen voor CORRUPT, en NU dit
  Geen emkele regering werd in de tweede kamer en op curacao( door dhr. BRINKMAN
  voor CORRUPTE REGERING uitgeroepen.
  DIT is Jammer .

 54. Wiels is een goede volksmenner. Hij weet ook dat zijn achterban werkelijk te dom is om voor de duvel te dansen.
  Zijn achterban luistert niet naar de radio, snapt geen drol van economie en snapt ook geen drol van financiën. Ze haten Nederland en gelukkig weet Wiels hen te melden dat niet zij, maar Nederland verantwoordelijk is voor hun slechte positie in de samenleving.

  Wordt tijd dat de gouverneur Wiels eens aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Een mening hebben mag, maar het domme deel van de bevolking opjutten tot agressie en geweld is niet geoorloofd.

 55. Nederland moest toch naar zijn moer?? Wiels waar ben je?

 56. Laat schreeuwlelijk Wiels teruggaan naar waar hij vandaan komt, en dat is in het buurthuis spreekuur voor chollers houden.

  Het is ongelooflijk dat deze man nog stemmen trekt, en dat zegt genoeg over het niveau van de bevolking.

 57. @Lew fo’i kas, nou ik hoop niet aan de macht zeg, dan zijn we verder van huis met zo’n blaffende hond

 58. Die Wiels is nog dommer en voorspelbaarder dan ik had gedacht. Maar het is toch fijn te weten dat iemand consequent dom is. Ipv wederom Nederland de grote satan te maken moet hij maar eens energie steken in het oplossen van het begrotingstekort. Maar ja onzin uitkramen is ook een vak.

 59. Dit was te voorzien, als hij het allemaal zo goed weet waarom geen referendum??? Of is ie bang voor de uitslag, net zoals die andere druiloren?? En ja nu hij ook gechecked gaat worden, dun in zijn broek!!

 60. Deze man is de belichaming van domheid, onkunde en populisme. Hij is ongekend populair bij een bepaalde groep op het eiland, hij weet precies wat hij moet zeggen om het vuurtje op te stoken. De geschiedenis heeft aangetoond dat dit soort figuren op twee manieren eindigen…..in de gevangenis, of aan de macht.

 61. Wat is dit figuur enorm triest. Een eersteklas kleuter met een minderwaardigheidscomplex dat hij vervolgens heel Curacao probeert aan te praten (en deels lukt).
  Meneer Wiels is niet zo belangrijk, hij is zelfs van geen enkele waarde. Het wordt tijd dat dat stelletje jokers in de Staten wordt aangepakt.

  Overigens is het aanpakken van Curacao voor geen enkele kiezer van interesse. Curacao (en de gehele Antillen) zijn politiek niet interessant en er zal geen stem mee te winnen zijn. Meneer Wiels denkt dat hij en Curacao belangrijk zijn in Nederland maar beide spelen totaal geen enkele rol in de politiek in Nederland.

  Laat de kleuters maar schreeuwen en wederom in hun slachtofferrol springen. Als ik zo’n zielig figuur was dan zou ik mij toch kapotschamen voor zoveel achterlijk, corrupt en doorzichtig fout gedrag.

  Wat een stelletje miskleumen…

 62. Roeptoeter says: and let the poppetjesdans begin….

  Curatele, en dat na 100x waarschuwingen.
  Danki PS & MKF