• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag uit Vereniging Bedrijfsleven Curaçao haar ongerustheid over het verzoek om een aanwijzing van Nederland.

Het advies van het College Financieel Toezicht (CFT) aan de Rijksministerraad om een aanwijzing aan Curaçao te geven om de begroting 2012 weer in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet financieel toezicht, toont aan dat het treurig gesteld is met het financieel inzicht, beheer en discipline van met name de meerderheid van de bestuurders en parlementariërs. Door politieke onwil en wellicht ook onkunde hebben zij bereikt dat onze financiële reputatie thans door het slijk wordt gehaald en Curaçao daarmee voor schut wordt gezet. Een ‘berguensa total’.

Alsof dit niet erg genoeg is wordt thans door sommige bestuurders getracht om het CFT de schuld te geven van dit debacle door te stellen dat een aanwijzing overbodig is; althans dit middel te vroeg wordt ingezet.

Hoezo?

De feiten die gepubliceerd zijn wijzen het volgende uit:

–  Begrotingstekort 2010 van meer dan ANG 100 mln.( als geabstraheerd wordt van incidentele meevaller BRK) waarvan ANG 51 mln. op conto komt van het kabinet MFK/PS/MAN. In amper drie maanden tijd heeft het kabinet het gepresteerd om dit tekort te creëren.
–  Begrotingstekort 2011 van meer dan 160 mln.
–  Verwacht begrotingstekort 2012 van meer dan ANG 80 mln.

Bij deze cijfers moet worden aangetekend dat er nog geen gecontroleerde jaarrekeningen zijn, waardoor de kans bestaat dat de genoemde tekorten zelfs hoger kunnen uitvallen.

Het CFT is sinds 2010 bezig met de uitvoering van de Rijkswet financieel toezicht. Uit de gepubliceerde informatie blijkt dat het overleg tussen het CFT en de Regering door toedoen van laatstgenoemde, moeizaam verloopt. Idem ten aanzien van het krijgen van data, om maar niet te spreken over de kwaliteit van de schaarse aangeboden cijfers. Desondanks heeft het CFT de begrotingen 2011 en 2012 positief beoordeeld zij het met de nodige kanttekeningen.

Gezien bovenstaand resultaat ( grote begrotingstekorten) rijst de vraag of het CFT lange tijd niet veel te mild geweest is en niet veel eerder aan de bel heeft moeten trekken.

Pas in april 2012 komt het CFT tot de conclusie dat de Regering meer aan “window dressing” doet dan het voeren van een solide financieel beleid en het nemen van daadwerkelijke maatregelen om tot begrotingsevenwicht te komen.

De voorgestelde begrotingswijzingen 2012 van de Regering voldoen niet aan de normen die de Rijkswet voorschrijft, waardoor het CFT besloten heeft de Rijksministerraad te adviseren Curaçao een aanwijzing te geven.

Op basis van bovenstaande feiten slaat het verweer van de Regering dat het CFT te vroeg gegrepen heeft naar het middel van ‘geven van een aanwijzing’, nergens op.

De Regering heeft ruimschoots de tijd gekregen om orde op zaken te stellen maar weigert om hiertoe over te gaan met als gevolg dat thans een grote kans bestaat dat Curaçao onder financiële curatele wordt geplaatst. Een pijnlijke en zeer schaamtevolle situatie waar de Staten ten volle aan hebben meegewerkt. Het valt ten zeerste te betreuren dat de Staten hun hoofdtaak, te weten het controleren van de Regering, verzuimd hebben uit te voeren. In feite zouden de Staten de taken van het CFT moeten uitvoeren en zou dit orgaan derhalve overbodig zijn. Dan pas zou er sprake zijn van autonomie.

De VBC herhaalt dat structureel begrotingsevenwicht een conditio sine qua non is voor macro economische stabiliteit, een voorwaarde die van levensbelang is voor een aantrekkelijk investeringsklimaat en bovenal vertrouwen.

Vanwege het niet optimaal functioneren van de trias politica is het goed dat het CFT in leven is geroepen. Op deze wijze wordt de samenleving voorzien van de broodnodige informatie over de overheidsfinanciën en is er sprake van enige transparantie.

Uit de feiten blijkt dat het kabinet MFK/PS/MAN niet is staat is financieel orde op zaken te stellen en hard op weg is om niet alleen de (financiële) autonomie van Curaçao om zeep te helpen, maar ook het land financieel en sociaal – economisch ernstige schade toe te brengen.

 

 

10 reacties op “Ingezonden: Aanwijzing Nederland”

 1. 13-7-2012 Radio 1, John Leerdam te gast bij het programma Sportzomer. presentatie o.a. Thijs v.d. Brink .Het gesprek ging over RMR en Curaçao. ik werd ontstemd door de vraag van de vrouwelijke presentator ‘ZIT HET IN DE GENEN”? HET GING OVER CORUPTIE IN die gebieden. een belediging aan dat deel van de bevolking die 2 banen hebben om het hoofd bovenwater te houden.

  luister naar het gesprek met Leerdam; 13-7-2012 ( tussen10.15-10.30 uur ‘s-morgens)
  (zie link)

  http://sportzomer.radio1.nl/nieuws-pagina/1045/rijksministerraad-bij-elkaar-om-te-praten-over-curacao.html

 2. @Juny,

  Het is helaas wishful thinking… maar met een echte leider is alles mogelijk. Die is op dit moment nog niet opgestaan en ik denk dat het voorlopig ook niet het geval zal zijn…

  Frankrijk blijft een goed voorbeeld vwb actievoeren en de boel lamleggen…

 3. Bon bedrijfsleven, wanneer gooien jullie nu eens de boel plat?? Dat zal een sterk signaal afgeven.

 4. @ Jean v/d Brug, je zegt: Hoor Monk eens orereren over het volk in de Staten vandaag, en moest het even twee keer lezen, dacht dat je schreef “hoor monk eens urineren over het volk. Jammer dat stond er niet, maar had er wel kunnen staan.

 5. @Kasuari, Wishful thinking? De YDK gaat helaas niet de straat op voor zijn rechten. Soms kan een polulist of volksmenner een paar honderd man optrommelen maar dat is alles. Jammer in sommige landen hebben oa stakers en demonstraties wel meer invloed als ze bv de economie van een land stil kunnen leggen.

 6. @Chaetodon Capistratus (vieroogig makamba visje),

  Heel mooi geschreven, maar wat probeer jij precies te zeggen?

  1) Dat een oppositie niets kan doen is onzin er zijn genoeg aanwijzingen dat deze regering alles doet wat binnen een democratie niet zou mogen.
  2) In Forti zouden ze weinig kunnen beteken, omdat zij inderdaad een minderheid hebben. Maar in een geval als deze moet de oppositie misschien maar eens uit Forti komen en er echt iets aandoen als zij er zoveel problemen mee hebben. Op dit moment sturen ze alleen maar brieven, brieven en nog een brieven.
  3) Naast het feit dat de regering tot stand is gekomen door democratische verkiezingen, wilt niet zeggen dat niemand er iets aan kan doen. Het volk is inmiddels ook hier en daar van mening verandert over de huidige coalitie. Dus hier kan men op inspelen.
  4) De regering is er nog altijd voor het volk, als het volk op staat (wat ik helaas niet zie gebeuren) is er van alles mogelijk. Het is een beetje zwak door de handdoek in de ring te gooien en gewoon wachten tot de volgende verkiezingen.
  5) Mensen die geld generen hebben in elk land invloed en kunnen in redelijke zin de koers bepalen van de regering. Ik ga er vanuit dat een VBC dat ook had kunnen doen, maar al hun eerdere berichtgevingen waren erg slap van aard. Gezien de aanpak van de huidige regering lijkt het erop dat een groot deel van de leden (wellicht het bestuur van VBC) ook afhankelijk zijn van deze boevenbende. Maar nu ineens als er wellicht een aanwijzing komt, durfen ze ineens met “hardere” woorden te komen.

  Maar goed Hillen zal wel geen uitzondering zijn: “Als koopman heb ik geen moraal.” Kapitalisme maakt meer kapot dan je lief is…

 7. @ Kasuari. De regering is mede verantwoordelijk voor een goed vestiging- en investeringsklimaat. Dat is in ieders belang. Als er geld wordt verdiend komt er belasting binnen. Nederland laat Curacao volledig de vrije hand bij het bepalen van beleid en de uitvoering daarvan. Deze regering is door de bevolking gekozen. De regering hoort te worden gecontroleerd en gecorrigeerd door de Staten. Zowel aan regeringskant als aan de kant van de Staten worden dingen fout gedaan. De oppositie kan niets doen omdat de coalitie een meerderheid heeft en elkaar, ondanks ruzies en beledigingen,toch in stand houdt.
  Een onvolwassen politiek gedrag, niet vreemd voor dit eiland, maar dodelijk voor de toekomst.
  De groep die hier de banen beheert en de zaken doet heeft alle recht om hard aan de bel te trekken.

 8. Dat de coalitie MFK/PS/MAN er een zootje van hebben gemaakt dat is uiteindelijk niet echt vreemd.
  Jamoloodin, belastingschuld
  sjeikh hakim belastingschuld
  niet bevestigd maar het wordt wel gezegd en waar rook is is vuur nietwaar
  dat de real estateman van de PS een flinke belastibgschuld heeft, enz, enz, enz.
  Schotte, die eerder als gedeputeerde vaak in Dubai zat……
  zo kunnen de wel weer pagina’s vol opschrijven

 9. Tot die conclusie waren we allang gekomen, VBC is blijkbaar pas echt kritisch zodra ze het idee krijgen als Nederland echt iets zal ondernemen.

  Niet alleen de staten heeft gefaald, maar ook organisaties zoals de VBC.

  Maar goed VBC jullie zijn nu ook tot die conclusie gekomen, wat moet de volgende stap zijn? Of is het gros wat bij VBC is aangesloten afhankelijk van de boevenbende?

 10. MFK en PS hebben de mond vol van het volk, maar ze laten het volk volkomen links liggen.

  Hoor Monk eens orereren over het volk in de Staten vandaag, dezelfde Monk die op kosten van het volk een medewerkster van hem een pastechi van een ton gaf en het goed functionerende Kraanshi wil verhuizen zodat hij en zijn vriendjes daaraan kunnen verdienen.

  Neem Schotte, die de mond vol heeft van een groen Curacao maar iedere week in het meest vervuilende vervoermiddel stapt dat er is, en dat niet alleen maar in gezelschap van zijn schoonvader, een belachelijke prive fotograaf en vaak ook zijn persoonlijke troetelpoedel Stella van Rijn. En het volk mag het allemaal betalen.