• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag Vereniging Bedrijfsleven Curaçao over de invoering van het concept ‘het overschakelen van directe naar indirecte belastingen’.

 
De invoering van het concept “overschakelen van directe naar indirecte belastingen” in combinatie met behoud en verbetering van de koopkracht, is naar mening van de VBC tot dusverre één van de weinige goed doordachte maatregelen geweest van dit kabinet. Bij introductie van het belastingplan 2012 begin dit jaar zijn de tarieven directe belastingen (inkomsten en winstbelasting) verlaagd terwijl het OB tarief is verhoogd.

Helaas moet worden geconstateerd dat anno juli 2012, nauwelijks zes maanden na introductie van deze maatregel, de overtuiging van de regering om hiermee door te gaan sterk aan het afzwakken is.
Immers na deze exercitie heeft de regering in de afgelopen maanden aangekondigd de volgende maatregelen te zullen gaan introduceren:
– Verhogen van de premies AOV van 13% naar 15% alsmede het verder optrekken van de loongrens. Deze maatregelen zijn nodig om de grote tekorten van het AOV fonds te dekken. In een later stadium zal een verplichte aanvullende pensioenregeling worden ingevoerd die de werknemers en werkgevers minimaal in totaal 6% gaat kosten aan op te brengen premies.
– Verhogen van de premies ZV voor werkgevers en werknemers van 10,4% naar 12% oplopend naar 19,5% indien andere in te voeren bezuinigingsmaatregelen niet het gewenste effect sorteren. Ook zal een eigen bijdrage worden geheven en de loongrens drastisch worden opgetrokken. Deze maatregelen zijn nodig om de grote tekorten van het ZV fonds te dekken.
– Invoeren van een zgn “schouder belasting” van 2% om het besluit ‘gratis onderwijs’ te kunnen financieren.
– Idem ten aanzien van het verhogen van de ‘license fee’ aankoop deviezen.
– Verhogen van het brandstoftarief motorrijtuigen met  0,05 gulden per liter om het besluit de ‘bario’s’ te verbeteren te kunnen bekostigen.
– Invoeren van een rooi schoonmaak opslag via het verhogen van de wegenbelasting.
Deze maatregelen komen erop neer dat de collectieve lastendruk ( belasting en sociale premielasten) fors omhoog zal gaan en daarmee het effect van verlaging van de directe belastingen begin 2012 volledig teniet zullen doen. De burger zal geconfronteerd worden met een forse vermindering van zijn/haar koopkracht.

Het is duidelijk dat dit soort inconsistent overheidsbeleid niet bijdraagt aan verbetering van het vertrouwen, de concurrentiepositie, het investeringsklimaat en duurzame economische groei. Integendeel, nu reeds kan voorspeld worden dat implementatie van deze voorstellen zal resulteren in vermindering van de economische groei en waarschijnlijk zelfs krimp.

De gevolgen hiervan zullen niet alleen verlies aan banen en inkomens zijn maar ook leiden tot verergering van de financiële en economische problemen waarmee Curaçao thans kampt ( begrotingstekorten, betalingsbalansperikelen, sociale zekerheidsstelsel, fysieke infrastructuur, onderwijs en veiligheid). Een vicieuze neerwaartse spiraal ontwikkeling dreigt.

Het belang van duurzame economische groei kan niet genoeg benadrukt worden. Echter in tegenstelling tot het kabinet is de VBC van mening dat niet de weg van lastenverzwaring van de bedrijven en burgers gevolgd moet worden maar eerder de route van verlagen en aanpakken van de grote overheidsuitgaven. Enkele concrete voorbeelden die hierbij genoemd kunnen worden zijn minder reizen en voor zover noodzakelijk dient dit “economy class” te geschieden, lagere daggeldvergoedingen, markt conform maken pensioenregelingen bestuurders, eindloon pensioenregelingen vervangen door middelloonregelingen, terugdraaien en verbod politieke benoemingen in het overheidsapparaat, versoberen ZV regelingen, opschorten indexeringen etc . Naast het verlagen van de overheidsuitgaven dient ook de bureaucratie te worden aangepakt, de integriteit en behoorlijk bestuur te worden verbeterd en de arbeidsmarkt te worden geflexibiliseerd.

Invoeren van de zgn 80/20 regeling en verbod op kortlopende arbeidscontracten zullen ook niet bijdragen tot verbetering van het investeringsklimaat. Evenmin de kortzichtige en louter op politiek populistische maatregelen als “gratis onderwijs” terwijl de issue verbeteren van het onderwijsniveau en vorming moet zijn.

9 reacties op “Ingezonden: ‘Doordachte maatregel afgezwakt’”

 1. Dit relaas is een opsomming van feiten die we al weten. Hamvraag is “wat gaan we er tegen doen?”

 2. @Zorro

  Als er aangegeven wordt hoe we met zijn allen worden belazerd is ‘miss poes’ niet thuis. Dat wordt dan te moeilijk te begrijpen.

 3. @ Zeepie. Je vergeet o.a. ook de partij MAN te noemen, die pal achter de ambtenaren stond. Ja, ik bedoel de partij die nu in de coalitie zit.

 4. @ Zeepie. Ik weet niet of Omayra het waard vindt om te reageren, maar wat had de PAR dan volgens jou moeten doen zonder dat de pleuris zou uitbreken met steun van de vakbond?

 5. Tja… de PAR moest zonodig alle land- en eilands-ambtenaren in dienst houden, ondanks dat vantevoren bekend was dat het niet te betalen was en daarnaast absoluut onnodig. Typisch PAR pappen en nathouden beleid. Dat gecombineerd met het verder uitbreiden van de aantallen ambtenaren met PS, MFK en MAN vriendjes en het zootje is compleet. Nu zitten we met het probleem dat er nergens geld meer voor is en de toch al zeer hoge belastingdruk nog verder opgevoerd moet worden. Wat heb je daar nu op te zeggen Omara? Gerrit? Helmin?

 6. Ze hebben het over dat all die maatregelen de verlaging van inkomsten belasting te niet doen?
  wel de nieuwe 6% ob heeft dat al lang de nek om gedraait.
  Ik krijg F53,12 meer per maand aan belasting verlaging.
  Maar we hebben met z’n alle alles 4% duurder zien worden omdat de OB 1% steeg.
  Dat kost mij echt wel meer dan F53,12

 7. Heel goed geschreven, en terecht de aandacht gevestigd op de verkwisting van belastinggelden door de regering.

  Helaas graaien de Staten volop mee in de grote pot daggeldvergoedingen en businessclass tickets, dus van hen hoef je niet te verwachten dat zij de regering daarin gaan beperken.

 8. Miss poes, zie je wel dat er aanslagen op je portemonnee worden gedaan.

 9. Ach ja de Minister van financien heeft al een motie van wantrouwen gehad.. duidelijk dat hij er een potje van maakt.. maarja hij blijft aan en ploetert maar voort.. en Curacao mag er voor bloeden.