• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De toezichtwetgeving voor Caribisch Nederland, de Wet financiële markten BES, treedt naar verwachting zondag in werking. Voor vergunning- aanvragen die op of na 1 juli worden ontvangen zullen kosten in rekening worden gebracht. Advocaat Wiek Herben licht de nieuwe wetgeving toe.

Dit geldt ook voor bepaalde andere aanvragen met betrekking tot financiële diensten op in Caribisch Nederland. “Zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten is het vanaf zondag niet meer toegestaan voor bedrijven om producten op afbetaling te verkopen. Onder de boom lenen is dan evenmin meer toegestaan, tenzij de kredietverstrekker over een vergunning beschikt”, aldus de advocaat.

Twee nieuwe wetten
Vanaf 1 juli zijn er twee nieuwe wetten van kracht: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). “De Wfm BES zal ten opzichte van de huidige wetten in de overgangsfase een aantal aanvullingen en aanscherpingen bevatten, en ook leiden tot een nadere afstemming van de regels voor de verschillende sectoren”, zegt Herben.

Gedragstoezicht en prudentieel toezicht
De aanvullingen zullen volgens de advocaat vooral betrekking hebben op nieuw in te voeren gedragsregels voor het omgaan met consumenten alsmede een aanscherping op prudentieel terrein. De Nederlandse minister van Financiën is verantwoordelijk voor de regulering van de financiële markten op de BES-eilanden. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verantwoordelijk voor het Toezicht.

Eindmodel
De Wwft BES zal bestaan uit een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES. De overige (toezicht)wetten worden gebundeld in de Wfm BES, die aanvullingen zal bevatten zoals gedragsregels voor het omgaan met consumenten. Herben: “Denk aan inwinning van klant informatie (Ken-Uw-Klant-beginsel), informatieverschaffing, verbod koppelverkoop, regels inzake kredietverstrekking, behandeling van klachten, en dergelijke.”

www.versgeperst.com