• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het motorschip ‘SEAMASTER’, dat ter hoogte van de zuidkust van Curaçao in het gebied van Koredor was vastgelopen, is vanmorgen vroeg losgetrokken. Dat maakt de directeur van de Maritime Authority of Curaçao (MAC), namens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning maakt bekend.

Zowel het schip als de Aqualectra faciliteiten zijn op dit moment veilig en in samenwerking met de havenautoriteiten wordt het schip momenteel naar een geschikte ligplaats gesleept voor verdere inspectie en werkzaamheden. Voorzover op dit moment bekend heeft geen olievervuiling plaatsgevonden op de kust en in de wateren van Curaçao.

Vooronderzoek
De MAC is gestart met het vooronderzoek naar het incident en daarover worden in dit stadium geen verdere mededelingen gedaan. De MAC zal de gemeenschap blijven informeren indien in de veiligheidssituatie verandering optreedt.

www.versgeperst.com