• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek van Curaçao (CBS) neemt momenteel deel aan het ‘International Comparison Program’ (ICP). Het ICP is een wereldwijd statistiek-project op het gebied van Prijsstatistieken en Nationale Rekeningen, opgezet door de Wereldbank en de Verenigde Naties.

Het doel van het ICP is het vergelijken van consumentenprijsniveau en koopkracht tussen landen. Hiertoe worden prijzen van een gemeenschappelijk producten- en dienstenpakket verzameld. Vervolgens worden, samen met gegevens van de Nationale Rekeningen, zogenaamde koopkrachtpariteiten berekend (ppp – purchasing power parities). De koopkrachtpariteiten vormen een instrument om koopkracht en kosten van levensonderhoud tussen landen te vergelijken. Dit instrument kan onder andere worden gebruikt bij het uitvoeren van armoede-onderzoeken.

Prijswaarnemingen
Voor de Caribische regio, waar Curaçao deel van uitmaakt, is dit de eerste keer dat zij meedoen aan deze ronde van het ICP-project. In dit kader worden gedurende het eerste, tweede , derde en vierde kwartaal van 2012 speciale prijswaarnemingen gedaan. Dit is naast de reguliere prijswaarneming die maandelijks plaatsvindt, ten behoeve van de CPI (Consumer Price Index, Consumentenprijsindex). Een gedeelte van de reguliere maandelijkse prijswaarneming wordt ook voor het ICP-project gebruikt.

CBS-badge
Prijswaarneming betekent dat de winkel of instantie door een CBS-medewerker wordt bezocht, die de prijzen van een aantal specifieke producten/diensten noteert. Dus het betreft geen prijscontroles. De CBS-medewerker is herkenbaar aan zijn CBS-badge en heeft ook een brief bij zich die aan het bedrijf of instantie wordt overhandigd.

Statistieken
Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en worden zuiver voor statistische doeleinden gebruikt. Het CBS rekent op de medewerking van alle bedrijven en instanties die in het kader van dit project – de ICP, ‘International Comparison Program’ – benaderd worden. Uiteindelijk zullen de verzamelde gegevens van alle participerende landen door de Verenigde Naties en Wereldbank op anonieme en vertrouwelijke wijze worden verwerkt en geanalyseerd, op basis waarvan statistische publicaties van de koopkrachtpariteiten eind 2013 zullen plaatsvinden.

www.versgeperst.com