• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag de visie van de Nationale Associatie van Verzekeraars Curaçao (NAVV) op meest recente versie Basisverzekering Land Curaçao.

 
Het enige grote verschil tussen de meest recente versie Basisverzekering Land Curaçao en de vorige edities is dat thans geopteerd wordt voor een structuur waarbij om de vijf jaar een openbare aanbesteding zal plaatsvinden om te bepalen wie de enige uitvoerder (monopolist) zal worden, belast met de uitvoering van de ziektekosten verzekeringsregeling. Voor de komende drie jaar krijgt de SVB het alleenrecht om deze taak uit te voeren.

De NAVV heeft geen enkel vertrouwen dat een dergelijk model gaat werken en ziet dit dan ook als een listige manier om de SVB aan een monopolie positie te helpen. Immers de overheid gaat geen grote sommen geld investeren om vervolgens deze op te geven. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een mogelijke nieuwe provider de databestanden op een presenteerblaadje gaat krijgen van de vorige. Ook is het bekend dat op Curaçao niets permanenter is dan tijdelijk.

De NAVV herhaalt haar eerder ingenomen en gepubliceerd standpunt dat kiezen voor een stelsel waarbij sprake is van één uitvoeringsorgaan een verkeerde keuze is. De praktijk wijst namelijk uit dat de SVB die nu reeds bij wet het grootste deel van de markt toebedeeld heeft gekregen niet in staat is om een doelmatige en beheersbare ZV stelsel op te zetten waar sprake is van sluitende begrotingen. Er is sprake van zeer grote tekorten. Waarom zou dit bij toekennen van een monopolie positie anders zijn? Of is het dan de bedoeling de premies daarna drastisch te verhogen en/of het voorzieningenpakket te versoberen?

Het argument dat de markt te klein is voor meerdere uitvoeringsorganen wordt in het geheel niet onderbouwd en moet daarom als kretologie worden bestempeld. Als deze redenering gevolgd zou worden dan zou Curaçao vanwege de kleinschaligheid beter af zijn met één bank, één hotel, één supermarkt, één autodealer etc. etc.

Werken met één uitvoeringsinstantie betekent dat bestaande private verzekeraars hun ziektekostenverzekeringsactiviteiten moeten beëindigen. Dit betekent verlies aan werkgelegenheid, knowhow, expertise en kaptaalvernietiging terwijl de private verzekeraars bewezen hebben op efficiënte wijze ziektekostenproducten te kunnen aanbieden zonder in de rode cijfers te belanden.

Het model Basisverzekering ziektekostenverzekering gaat uit van de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Bij wie gaat het gebeuren als de private verzekeraars wegvallen?

De NAVV kan niet goed begrijpen waarom de Regering het alternatief invoering van een AZV met meerdere uitvoerders niet laat onderzoeken en in haar besluitvorming betrekt.

Binnen het Koninkrijk worden beide modellen toegepast (het Nederlandse en het Arubaanse model). Waarom geen evaluatie op basis van “best practices” ?
De NAVV herhaalt dat een AZV met meerdere uitvoerders en waar de volgende voorwaarden van toepassing zijn een beter en realistischer model is:
• De overheid geeft het kader aan: premiestelling, basisdekking. De private verzekeraars hebben inmiddels decennia lange ervaring met een dergelijk model, namelijk bij de overheid gereguleerde WA autoverzekering.
• Er moeten meerdere uitvoeringsorganen zijn. Alle uitvoeringsorganen staan onder het toezicht van de Centrale Bank zijnde zorgverzekeraars. Dus de SVB zal moeten worden omgezet in een verzekeringsmaatschappij, vergelijkbaar met de private verzekeraars. De klant bepaalt zelf bij welke zorgverlener hij/zij verzekerd wil zijn. Kortom: vrije marktwerking.
• Alle uitvoeringsorganen bieden hetzelfde basispakket aan, welke door de overheid is gedefinieerd.
• De private verzekeraars kunnen een aanvullende dekking aanbieden aan degenen die daarin geïnteresseerd zijn.
• Er moet sprake zijn van een acceptatieplicht voor alle uitvoeringsorganen.
• Er moet sprake zijn van een verzekerings- en premie betaalplicht voor alle ingezetenen, ongeacht hun inkomen.
• De premiebetaling moet zijn op basis van nominale premies: een ieder betaalt dezelfde premie ongeacht het inkomen.
• In geval men de nominale premie niet kan betalen en dit duidelijk kan aantonen, zal de overheid zorgdragen voor de premiebetaling.
• Onverzekerbare risico’s (chronische ziektegevallen) blijven vallen onder de AVBZ.
• Een onafhankelijke Raad voor de Gezondheidszorg houdt toezicht en adviseert de overheid betreffende beleid, regelgeving, sancties en fungeert als beroepsorgaan in geval van geschillen tussen verzekeraars en verzekerden.

5 reacties op “Ingezonden: Basisverzekering”

 1. De kogel is door de kerk. Minister Scoop-Constancia heeft erkend, dat de AZV per 1 september a.s. niet gaat lukken, maar hoopt, dat het nog dit jaar wel gaat lukken. Het nieuwe ziekenhuis zal dus ook uitgesteld moeten worden.

 2. @ Philippe. Ik ken vele gepensioneerden in NL die niet naar Curacao zijn gekomen vanwege acceptatieproblemen met ziektekosten en uitsluitingen van diverse bekende klachten en…de hoogte van de premie.

  Wat jammer voor deze mensen, dat jou de algemene kennis ontbrak over de door minister Leeflang sedert ruim 2 jaar ingevoerde 60-plusverzekering bij de SVB zonder enige uitsluiting en voor de premie hoefden ze het ook niet te laten, want die is 10,4% van het wereldinkomen met een maximum van NAF 4800 per jaar, als ik me niet vergis. Dit alles vanwege de leeftijdbeperking en uitsluitingen bij de particuliere duurdere verzekeraars Ennia en Fatum.

 3. De SVB als overheidsorgaan moet natuurlijk groot worden, dan kunnen de beloningen van directie en RvC ook omhoog, want `er gaat zoveeeeel geld om` dat we zo belangrijk zijn…(die logica dus). Een ambtelijk apparaat heeft geen motief om efficient te werken, zeker op Curacao is het vooral een (duur) project voor werkgelegenheid (mist van de goede partij…).

  Als er een basisverzekering komt met acceptatieplicht voor iedereen, dan denk ik dat veel aspirant pensionadas daar blij mee zijn. Ik ken vele gepensioneerden in NL die niet naar Curacao zijn gekomen vanwege acceptatieproblemen met ziektekosten en uitsluitingen van diverse bekende klachten en…de hoogte van de premie. De leeftijdsgroep van pensionadas is nu juist ook een erg dure voor de ziektekostenverzekeraar, waar dus veel jonge Curacaoenaars aan mee gaan betalen? Ook onze eiland illegalen zullen er blij mee zijn. Want dekking voor iedereen..?

  Tenslotte komt de vraag op of Curacao hiermee de begroting op orde krijgt?

 4. Ik denk dat ze GROOT gelijk hebben m.b.t. de rol van SVB. Op dit moment al een enorme administratieve puinhoop en een ‘van-kastje-naar-de-muur’-mentaliteit waardoor je als werkgever het op een gegeven moment maar ‘opgeeft’ en als werknemer ook de dupe wordt. Niet voor niets maakt men verlies: veel mensen aan het ‘werk’ maar de linkerhand weert niet wat de rechterhand doet en niemand neemt beslissingen. Automatisering een lachertje, beleid mbt zieketverzuim hopeloos slechts en traag. je kunt soms tot jaren wachten op vergoedingen vanwege zieke medewerkers en medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan.

 5. De AZV zou 1 januari 2012 van start gaan; vervolgens zou het grapdag 1 april 2012 worden, maar er is nog steeds niets. Hoeveel beloftes zullen er nog geschonden worden.