• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Minister van koninkrijksrelatiesCURAÇAO – Minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) heeft antwoord gegeven op vragen van Kamerleden Wassila Hachchi (D66) en Ineke van Gent (Groenlinks). Hachchi en Van Gent willen van de minister weten hoe het zit met de aanhoudende ontevredenheid van de BES-eilanden.

“Op alle drie de eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) bestaan bij bepaalde groepen gevoelens van onvrede”, antwoord Spies. Daarnaast benadrukt zij dat er sinds 10-10-10 belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd op alle drie de eilanden.

Dezelfde rechten
Vervolgens geeft Spies aan dat, in tegenstelling tot berichtgeving in enkele media, er geen sprake was van dreigende rellen op Bonaire, ‘noch in de rest van Caribisch Nederland’. “Het eilandbestuur van Bonaire heeft dit eveneens aan de pers laten weten en zegt dat ervoor moet worden gewaakt dat er een beeld ontstaat dat niet representatief is voor Bonaire en haar inwoners. Inwoners van Caribisch Nederland hebben dezelfde democratische rechten als inwoners van het Europese deel van ons land. In die zin zijn zij net zo ‘machtig’.”

Petitie
De Kamerleden willen ook weten of het klopt dat één van de aanleidingen voor het protest op Bonaire te maken heeft met het uitblijven van sociaal-maatschappelijke verbeteringen. Hierop antwoord de minister dat de petitie van de actiegroep Bezorgde Bonairianen betrekking heeft op de voorgestelde Grondwetswijziging en het verloop van het staatkundig proces en de wijze waarop daarbinnen twee referenda hebben plaatsgevonden. “Ook eerdere petities benadrukten het zelfbeschikkingsrecht van de inwoners van Bonaire. De actiegroep heeft daarnaast via enkele protestacties aandacht gevraagd voor sociaal-economische problematiek en respect voor de eigen cultuur en identiteit.”

Informatieachterstand
Op de vraag of het klopt dat de eilanden een informatieachterstand hebben en daardoor achter de feiten aanlopen, zegt Spies dat zij niet van mening is dat de eilandbesturen niet in staat zouden zijn over voldoende informatie te beschikken. “Vrijwel alle ministeries zijn in Caribisch Nederland vertegenwoordigd in de vorm van vooruitgeschoven beleidsmedewerkers en/of uitvoerende diensten. Van hen ontvangen de eilandbesturen alle informatie die zij nodig hebben”, benadrukt de minister. “De eilandbesturen van Caribisch Nederland evenals eilandraadsleden zijn ook met enige regelmaat in Den Haag om te praten met verschillende organisaties (waaronder ministeries) en uw Kamer. Tweemaal per jaar organiseert mijn ministerie bovendien de Caribisch Nederland-week waarbij de eilandbesturen alle ministeries bezoeken en met mij bestuurlijk overleg voeren over de financiële verhoudingen. Daarnaast bezoek ik zelf regelmatig Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heb ik contact per videoconferentie met de besturen. De ministeries in Den Haag voeren daarnaast met grote regelmaat overleg met de eilandbesturen via een videoverbinding.

[scribd id=98532224 key=key-l9rh0ad74pv5kjgfv3m mode=list]

3 reacties op “‘BES-eilanden hebben dezelfde rechten’”

  1. Geloof mevr Spies dat zelf. Zijn er BES landen vertegenwoordigd in de Nederlandse kabinet van ministers. Mogen zij hier met de gemeente deelnemen.Mogen zij burgemeesters worden. Mogen zij gebruik maken van de verzekeringen. Wordt de Euro het officiele betaalmiddel op de BES eilanden. Hebben ze dezelde rechtsysteem als Nederland. Ik weet het niet, misschien mevr. Spies wel.

  2. Behalve als de asielzoeker of Pool op de BES-eilanden woont.

  3. Behalve behalve WW en AOW recht. Want dan zijn ze ”bijzondere ” gemeenten.
    Een Pool en iedere asielzoeker heeft dus meer recht dan de BES-bewoners.