• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO– Het halfjaarlijkse Bestuurlijke overleg van de ’22 Antillengemeenten’ vond deze week plaats. Dit overleg was compleet in het teken van een nieuwe invulling van zorg aan Antilliaanse en Arubaanse hulpbehoevenden in Nederland. De rijksbijdrage hiervoor stopt namelijk dit jaar.

Tijdens dit overleg in Rotterdam heeft Jurenne Hooi het eindrapport ‘Van categoraal naar generiek – Herkenbare Zorg aan Antilliaanse en Arubaanse Hulpbehoevenden door Algemene Instellingen’, aan minister Gerd Leers (Integratie) en de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb overhandigd.

Rijksbijdrage
Met ingang van 2013 zal de zorg en hulp aan Antillianen en Arubanen ingrijpend veranderen: de rijksbijdrage aan de categorale hulp en zorg aan Antillianen en Arubanen wordt dan stopgezet. Dat is een van de uitwerkingen van de beleidsnota ‘Integratie, binding, burgerschap’ die het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte in juni 2011 uitbracht.

Advies
Begin 2012 hebben op voorstel van de plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Curaçao, Humphrey Senior, een aantal Antilliaanse en Arubaanse organisaties in Nederland, onder leiding van Hooi , een advies opgesteld over die omschakeling van categorale naar algemene zorg. Het advies in het rapport is een drievoudig pleidooi.

Pleidooi
Ten eerste wordt de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap gevraagd om als burgergemeenschap bij te dragen door de overheid en desbetreffende instellingen te adviseren en ondersteunen. Ten tweede worden Nederlandse algemene instellingen gevraagd om zorg en hulp met betrekking tot Antillianen/Arubanen ‘op maat’ te leveren en de overheden van Nederland en de eilanden worden verzocht dit maatwerk te regisseren.

Proces
Minister Leers gaf aan dat hij Senior zeer erkentelijk is voor het tot stand brengen dit proces. ¨Hiermee heeft de heer Senior de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap aangespoord om zelf met oplossingen te komen¨, aldus Leers.

[scribd id=97945883 key=key-smqmpowq1phai4dc6sw mode=list]

7 reacties op “Nieuwe invulling Antillengemeenten”

 1. @ Shurendy, leuk geprobeerd, maar mijn vraag was toch duidelijk dacht ik ? Jij gaf dat voorbeeld van zoals het in Engeland is geregeld, ik vraag daar meer info over, is dat zo moeilijk of zat je bij voorbaat uit je nek te kletsen ?

 2. Jammer, het ¨wij-zij¨ gevoel is weer te lezen in alle reacties op dit bericht.
  Jammer dat we binnen het Koninkrijk der Nederlanden, en in het jaar 2012, nog steeds zo met elkaar omgaan. Autochtone Nederlanders die zichzelf (met alle legitieme redenen) ¨Makamba¨ of ¨Nederlander¨ (ik dacht dat ik ook een Nederlander was?) en eilandbewoners die zichzelf (met alle legitieme redenen) als allochtoon beschouwen.

  Wat ik in dit artikel (want overigens niet het verlossend woord is) heb gelezen is dat we samen tot een oplossing moeten proberen te komen. Ik lees niet dat de verantwoordelijkheid enkel bij Nederlandse overheid of die van de eilanden ligt.

  Het is jammer dat het gevoel van somberheid, zoals Alexander Pechtold, dit van de week in zijn partijprogramma aangaf, de overhand schijnt te hebben in alles wat we tegenwoordig doen.

 3. @ Shurendy, kun je mij (ons) dan ook even vertellen of de de zorg op maat voor de autochtone engelse bevolking is weg bezuinigd ? En of de allochtone bevolking diezelfde zorg nu voor zich opeist en dat b.v. de Jamaicaanse regering die eis gaat regiseren ?

 4. @ Nederlander!!

  Oei dit doet pijn!!!!

  Je legt namelijk de vinger op een stinkende wond die de ,, waarheid ” heet!!

 5. Grappig, er wordt voorgesteld dat de Curaçaose en Arubaanse overheid het een en ander moet gaan regiseren. En wat je “op maat” regiseert moet je natuurlijk ook controleren. Waar halen ze het lef vandaan om ons land, onze centen te willen gaan regiseren ?

 6. @Nederlander: jouw interpretatie is m.i. een goed voorbeeld van een self-fulfilling prophecy, in de negatieve zin van het woord.
  Ter info: In Engeland is men al een tijdje bezig met zorg op maat aan verschillende (etnische) groepen; dit schijnt de beste manier te zijn om alle groepen (autochtoon en allochtoon) te bereiken.

  Overigens ben ik, als Curaçaoënaar werkzaam in de zorg, blij dat er Curaçaoënaars zijn die zo goed bezig zijn.

 7. De volgende opmerking trok mijn aandacht in het bijzonder: Ten tweede worden Nederlandse algemene instellingen gevraagd om zorg en hulp met betrekking tot Antillianen/Arubanen “op maat” te leveren en de overheden van Nederland en de eilanden worden verzocht dit maatwerk te regisseren.
  Dus de bedoelde Nederlandse algemene instellingen zouden “op maat” zorg en hulp moeten leveren. Zorg en hulp “op maat” die de Nederlandse inwoners ontzegd wordt. Zij verzoeken de Nederlandse instellingen dus om discriminatie ten gunste van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap toe te gaan passen. En dan zeg ik, het moet toch niet nog gekker worden.