• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ongeveer 50 procent van de inkomens op de BES-eilanden ligt op of net boven het minimumloon. Dat staat in het rapport ‘Armoede in Caribisch Nederland, een verkenning’, dat is uitgevoerd door Marga Drewes van het ministerie van Volksgezondheid. “Kinderen gaan regelmatig zonder ontbijt naar school.”

“Mensen met een inkomen op of rond het minimumloonniveau verdienen te weinig om alle kosten te betalen en moeten daardoor zorgen voor bijverdiensten of een beroep doen op familie om hen te helpen”, schrijft Drewes in haar rapport. Daarnaast spreekt de onderzoekster over een schaamtecultuur: bewoners hangen hun financiële problemen niet aan de grote klok.

Eten
Voor sommige families is het dagelijks een uitdaging om aan eten te komen. “Men zorgt voor vulling van de maag, bijvoorbeeld fungi, maar niet voor de noodzakelijke voedingsstoffen. Groenten en fruit kan men zich niet veroorloven, men eet vaak voedsel uit potjes en blik. Kinderen gaan regelmatig zonder ontbijt naar school, en krijgen soms alleen crackers te eten”, aldus Drewes.

Verkenning
Doel van de verkenning is geweest om antwoord te krijgen op de vraag waarin de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland zich manifesteert, bij welke groepen en wat achterliggende oorzaken zijn. Gesprekken met stakeholders, zoals kerken, huisartsen, woningbouwverenigingen, Centra voor Jeugd en Gezin, en met de bestuurscolleges van de eilanden, stonden hierbij centraal.

Verbeteringen
Drewes noemt aan het eind van haar rapport enkele suggesties ter verbetering, zoals gesubsidieerde kinderopvang en naschoolse opvang, vaders verplichten tot het betalen van alimentatie en het verstrekken van maaltijdvoorzieningen en voedselpakketten.

Oplossing
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken Henk Kamp dat bij het oplossen van de armoedeproblematiek zowel de eilandelijke overheden als de rijksoverheid aan zet zijn. “Vanuit de vrije uitkering en eventueel andere fondsen kunnen de eilandbesturen hun rol in de armoedebestrijding invullen. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor schoolontbijt, maaltijdvoorziening voor ouderen, en financiële bijstand.” De Nederlandse ministerie wil een rol gaan spelen bij de verbeteringen op het terrein van de naschoolse opvang. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van expertise door Nederlandse kinderopvangorganisaties aan organisaties in Caribisch Nederland.”

[scribd id=97940865 key=key-171pw4vlzfwbxj4dvv72 mode=list]

www.versgeperst.com