• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De inkeerregeling was een van de onderwerpen tijdens de Plenaire Vergadering van de Financial Action Taskforce (FATF) in Italië deze week. FATF wil zeker weten de regeling conform de voorschriften is, omdat sommige teksten van gepubliceerde documenten over de regeling leiden tot bezorgheid.

Het voorstel van de Curaçaose delegatie, om op korte termijn nadere gegevens uit te wisselen met het FATF secretariaat, is goedgekeurd. De plenaire vergadering heeft afgezien van het voorstel van het secretariaat om Curaçao te verwijzen naar de ICRG, de International Cooperation Review Group, ter nadere analysering van de inkeerregeling. Dit is een traject dat meerdere maanden in beslag neemt.

Inkeerregeling
De vrijwillige inkeerregeling maakt onderdeel uit van de Landsverordening belastingvoorzieningen 2011. Deze tijdelijke regeling is op 1 januari 2012 van kracht geworden en is geldig tot en met 31 december 2012. Het betreft een wettelijke regeling waarmee Curaçaose belastingplichtigen tot dusver verzwegen inkomsten bij de belastingdienst kunnen inkeren tegen een verlaagd tarief, en ook dat er geen boete opgelegd zal worden. De Curaçaose wetgeving kent ook een permanente inkeerregeling waarbij de normale tarieven van toepassing zijn, maar waarbij de reguliere boetes (maximaal 100 procent) gematigd worden tot maximaal 15 procent.

Illegale bron
Naar aanleiding van de wettelijke regeling werden er diverse vragen gesteld door belastingplichtigen, die wilden weten of zij bij inkeer strafrechtelijk vervolgd konden worden. De antwoorden zijn gegeven in enkele documenten die in december 2011 en januari 2012 gepubliceerd zijn. Het belangrijkste punt dat aan de orde was en werd verduidelijkt, was dat bij inkomsten uit een legale bron geen strafvervolging ingesteld zou worden. Bij een redelijk vermoeden dat de inkomsten uit een illegale bron afkomstig zouden zijn, zal de zaak bij de Officier van Justitie aangemeld worden.

Rapport
De tekst van de gepubliceerde documenten bleek voor het secretariaat van de FATF tot enige bezorgdheid te leiden. De oorzaak hiervan was dat de documenten op zichzelf beoordeeld werden en niet in combinatie met de overige wetgeving en ook niet in onderling verband. Het secretariaat van de FATF heeft hiervan een rapport opgemaakt en dat op de agenda van de vergadering in Rome geplaatst.

Aanpassingen
Curaçao heeft hierop een reactie geschreven en aanvullende documentatie gegeven. Curaçao heeft de vergadering kunnen overtuigen dat het handelt naar de letter en de geest van de genoemde ‘Best practices’. Wel is overeengekomen om de tekst van de documenten zodanig aan te passen dat de ongerustheid van de FATF wordt weggenomen. Voor belastingplichtigen die willen inkeren of reeds hebben ingekeerd verandert er niets, want met de tekstuele aanpassingen worden geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Delegatie
Curaçao werd in Rome vertegenwoordigd door professionals van de Sector Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën, het ministerie van Algemene Zaken, en de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten. Ze maakten deel uit van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden.

5 reacties op “FATF bezorgd over inkeerregeling Curaçao”

 1. Hmm Zorro ging anders want hij was al gesnapt en er was al een zaak van de OM tegen hem en dan zorgt hij ervoor dat zijn halfbroer een inkeerrehel komt waarbij je ook maar 15 procent boete krijgt ipv 100 procent.

 2. Het geld van broertje dos Santos zit vast in de USA. De regeling loopt tot 31 dec van dit jaar. Jamaloodin moet de regeling dus verlengen, zodat broertje van de regeling nog gebruik kan maken als zijn geld vrijkomt. Dat zal dus wel de volgende stap zijn nu Wilsoe is teruggefloten.
  Tenzij er natuurlijk weer een `regeling` wordt getroffen waaraan partijen zich zullen houden, maar waarvan de inhoud nooit bekend wordt. Gratis onderwijs voor iedereen, maar ministers die hun belasting en premies niet betalen. Het blijft onverteerbaar, al die afleidingsmanoeuvres. Blij dat het zelfs internationaal opvalt.

 3. Het gaat volgens mij weer over die belastingontduiker die toen hij gesnapt werd zich beriep op de mogelijkheid om van die “inkeer regeling” gebruik te maken.
  Het is hetzelfde als wanneer een dief die betrapt word zegt; ik zal dat gestolene wel even terug leggen.

 4. Best practice om de geldschieter van de regering vrij te pleiten ja.. Laat Curacao maar ook droppen naar high risk country.. kunnen meteen alle offshore bedrijven weg gaan.

 5. het is allemaal bedoeld voor broertje Dos Santos….
  deze is de grote marionettenspeler van dit kabinet.