• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Hensley Koeiman, minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wil namens de regering laten weten dat er met ingang van het jaar 2012 een nieuwe procedure is voor het aanvragen van vergoeding voor schoolkleding. Deze vergoeding is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Het gaat om onderstandontvangers en personen met een inkomen onder het minimumloon. Om in aanmerking te komen voor geld voor schoolkleding, zijn er een aantal eisen. Het kind en de ouder of voogd moeten ingeschreven staan in het Bevolkingsregister van Curaçao. Als het gaat om een buitenlander, dan moet deze een geldige verblijfsvergunning hebben. Het kind moet onder de leerplichtwet vallen en naar school gaan op een basisschool, speciale school, SBO, HAVO of VWO gesubsidieerd door de overheid. Ook heeft de ouder geen financiële voorraad waar hij/zij een beroep op kan doen.

Aanvragen
Alleen de ouder of voogd kan de aanvraag doen om in aanmerking te komen voor kledinggeld. In uitzonderlijke gevallen kan ook het schoolhoofd dit doen. Bij de aanvraag moet de sédula, rijbewijs of geldig paspoort van de ouder of de voogd ingeleverd worden. Ook de sédula van het kind is nodig. Verder moet een voogd bewijs overleggen in de vorm van een officiële rechterlijke uitspraak dat het verantwoordelijk is voor de educatie van het kind. Vanaf morgen tot en met 31 oktober kan men zich inschrijven voor de aanvraag.

4 reacties op “Nieuw proces vergoeding schoolkleding”

  1. Is dat een rookgordijn voor de problemen van het AOV-fonds, waarvoor deze minister ook verantwoordelijk is?

  2. @ Abraham, je kan inderdaat zien wie inlandig zijn dat zijn op dat moment die gene die voor Klaas Vaak mogen spelen.

  3. Het is opvallend dat als het grootste gedeelte van de schooiers uitlandig zijn er altijd met nieuwe actie van deze oplichtersclub naar buiten komen en niet uitkomen,dat noemen wij afleidingen en vrachtewagens zand strooien in de ogen van het volk.

  4. Heel goed heer Koeiman! Hopelijk dat de ware mensen die deze steun nodig hebben hun recht kunnen halen.