• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het macro-economische model Curalyse staat volop in de ontwikkeling. Curalyse wordt uitgebreid en moet eind dit jaar aansluiten bij de situatie en toekomst van het eiland. Het model wordt onder meer gebruikt om effecten te berekenen van beleidsinitiatieven op sociaal, economisch, financieel en fiscaal vlak.

In principe administreert en past  het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) het model toe, maar op verzoek kunnen er berekeningen worden gedaan voor de gehele regering. Ook externe partijen die financieel-economische analyses en de introductie van beleid willen kwantificeren, kunnen een verzoek indienen bij het MEO. Curalyse wordt ook gebruikt om prognoses te geven over de economische ontwikkeling van het eiland en dient als database voor statistieken van de meeste indicatoren van de economie van Curaçao.

Aanpassen en uitbreiden
Sinds 2010 wordt er hard gewerkt om Curalyse aan te passen aan de huidige situatie en de toekomst van Curaçao. Het ministerie van Economische Ontwikkeling is ook gestart met het opleiden van werknemers van het ministerie. Het aangepaste model moet in het laatste kwartaal van het jaar officieel gepresenteerd worden aan stakeholders en belangengroepen. Vanaf 2011 is Curalyse in staat berekeningen te maken op basis van de nieuwe staatsstructuur van Curaçao.

5 reacties op “Curalyse wordt aangepast”

  1. Het lijkt me dat zo`n model ALTIJD onderhouden moet worden. Als dat reden is voor een persbericht dan is dat net zoveel nieuws als `de ambtenaren werken verder`.. Je mag dus verwachten dat er MEER aan de hand is. Misschien dat het model onder wat politieke druk zo is aangepast dat Curacao in 2016 een begrotingsoverschot heeft? We mogen spectaculaire nieuwe uitkomsten verwachten en als die niet gunstig waren voor de huidige coalitie, dan was er nooit een persbericht over gekomen…

  2. Wat een blabla ! Kennelijk integraal overgenomen kletskoek artikeltje van persvoorlichting van EZ. Bottom line : het systeem bestaat al van voor 2010 en nu reeds gaan EZ medewerkers in opleiding om er voortvarend mee aan de slag te kunnen. Ze zijn daar tegen 2013 gereed voor.

  3. Speelgoed voor mensen zonder inzicht, kennis, kunde en visie.

  4. Wat gaan ze doen wat andere instellingen nog niet doen?

  5. Wat gaan dan precies aanpassen? Meenemen dat de regering corrupt is en dat ze geen belastingen betalen?