• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het beeld over het slavernijverleden van Curaçao moet volgens prof. dr. Han Jordaan worden bijgesteld. Hij heeft archieven bestudeerd die in vorige onderzoeken amper bekeken waren. Jordaan wil niet bagatelliseren: ‘Het blijft een dramatisch gebeuren’.

 
Jordaan promoveerde gisteren op dit onderwerp aan de Universiteit van Leiden met zijn proefschrift Slavernij en Vrijheid op Curaçao’. De professor stelde vast dat aangezien Curaçao geen typische plantagekolonie was maar een centrum van handel en scheepvaart, de zwarte en gekleurde bevolking al vroeg in de 18e eeuw niet zo kansloos was dan eerder werd aangenomen.

Onderzoek
Volgens de bevindingen van Jordaan hadden de slaven vaak een baan, bezaten vaak geld en mochten een spaarbuffer aanleggen. Hiermee kochten zij op den duur zichzelf of hun familie vrij. De vrije slaven en hun nageslacht waren met de jaren in bijna alle takken van de Curaçaose economie vertegenwoordigd.

Sociale scheidslijnen
Hoe kan het nu dat er eerst een ander beeld van het slavernijverleden bestond? In 1958 presenteerde prof. dr. Harry Hoetink het sociologisch model van het koloniale Curaçao ten tijde van de slavernij.  Hij ging hier echter alleen uit van scherpe sociale scheidslijnen en baseerde zich bijna uitsluitend op literatuur en gedrukte bronnen. Archiefstukken werden hierbij totaal buiten beschouwing gelaten.

25 reacties op “‘Slavernijverleden Curaçao nuanceren’”

 1. He he toevallig heb pas gelezen dan men dat indonesische bagger uit het verleden, onderzocht gaat worden door onderzoekers uit Leiden.. Niks genuancerder het gaat om de waarheidsbevindingen wat er allemaal gebeurt is in het verleden. Het hele volk werd gewoon als honden uitgemoord. Zonder scrupulus dat was ook volkeren moord. Taylor uit het Africaanserijk krijgt 50 jaar gevangenisstraf anderen die ergere waandaden hebben gepleegd lopen gewoon vrij. Zo zie je het paraodoxale uit het rechtsysteem die recht doet in de belangen van de overheerser. Dan is de vraag waarom ik mij moet nuanceren voor mijn persoonlijke mening. De heer Han Jordaan is niet meer en ook niet minder dan ik.Einde verhaal.

 2. @ Vito: wat een onaangenaam en ongenuanceerd stukje heb jij geschreven. Jordaan een racist en psychopaat noemen is laster (ja ja, zoek maar op in het woordenboek). Je Nederlands “sucks”. Uit welke hut ben jij gekropen? Wat wil je nou eigenlijk toevoegen met zo’n “tekst”?

 3. Het is al bekend dat mensen die dit soort beroepen kiezen vak een bepaalde tik hebben om naar meer macht te streven. Vaak zijn het mensen met racistische trekken die zich beter voelen dan anderen en vaak corrupt zijn. Sommigen hebben ook psychpatische neigingen door hun drang naar macht om anderen te onderdrukken aldus wetenschappelijke onderzoekers. Je kan zoveel archieven hebben bestudeerd. De resultaten zijn meestal allemaal hetzelfde. Waarom, doordat ze allemaal geschreven zijn uit een bepaalde optiek, de optiek van de onderdrukkers of racisten. Hij heeft archieven geraadpleegd die in vorige onderzoeken amper geraadpleegd waren. Het zijn dingen die al bekend waren. Waren heeft hij niet het zwarte historische verleden van Nederland in die periode willen overgeslagen. Doordat hij bang was voor de bagger die eruit zou komen. Deze mensen zijn masters in het onduiken en verdoezelen van de waarheid voor eigen gewin.Onder het wetenschap kan je alles beweren wat je maar wil om je doel te bereiken. Het beeld over de slavernij verleden van Curacao moet worden bijgesteld aldus prof. dr. Han Jordaan. Dit typisch het verhaal van een racist die feiten probeert te verdoezelen. Waarom heeft hij niet makkelijk geschreven dat Nederland niet heeft meegedaan aan de slavenhandel. Dit heeft te maken met een soort schuld gevoel om het lelijke verleden van Nederland in die periode konstant te proberen goed te praten. Wil hij trachten te zeggen dat Nederland in het verleden geen volkeren moord heeft gepleegd in het verleden op de indonesischekolonies. Dit is het typischetaal gebruik van psychopaten, wij hebben het niet gedaan de militairen hebben het gedaan. Dat klopt het nieuwe generatie moeten wij hiermee niet belasten, waarom doet Nederlandse politici het gehele archiefverleden hierover niet open, om sorry te zeggen over hun verleden dan is de kous toch af. Als de oudere generatie het niet kan of wil doen dan moet maar de nieuwe generatie het doen. Want wij als nieuwe generatie carisbische mensen willen ook niet konstant geattendeerd worden op ons slaven verleden, want die is ook generatie voorbij.

 4. @ donkeykong, het is wel grappig hoe sommigen een “alias” kiezen dat hun verstandelijke mogelijkheden zo nauwkeurig benaderen !

 5. Ik maak me meer zorgen om het Curacao van vandaag met corrupte politici die het hele eiland leegroven dan wat er met mijn voorouders 400 jaar is gebeurt. Ik zal dat nooit vergeten maar dat is wel verleden tijd. Nu wordt Curacao te koop gezet en zla de komende generaties niets meer hebben op Curacao. Dat baart me zeer grote zorgen! En wat moeten we straks onze kinderen en kleinkinderen zeggen wanneer ze vragen waarom wij het zover hebben laten komen?

 6. Van horen zeggen heb ik dat slaven die de Hollanders niet konden verkopen naar Curaçao gingen. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn waarom zij politici kiezen die uitblinken in het verwoesten van ontwikkelingsmogelijkhedenmogelijkheden van ons prachtige eiland met zoveel potentieel. De slaventijd is allang voorbij maar de genen van deze slaven zitten nog in onze politici
  Wat ik weet uit eigen ervaring is dat de gewone Curaçaoenaar een net en vriendelijk mens is, die absoluut niet negatief tegenover Nederland staat en de grote verdiensten van Nederlanders voor zijn eiland erkent. Eigenlijk is het een ongelofelijk raadsel waarom uit deze meerderheid geen nette politici naar voren komen, maar zulk afval dat alleen maar knoeit en samenzweert Aan de UNA hadden we ooit zo’n rector die zich alleenbezig hield met kletspraajes en verdachtmakingen
  Het voortdurend zeuren over de slavernij brengt ons van de wal in de sloot en de hand ophouden bij de stomme Nederlanders die telkens opnieuw weer geld in de bodemloze put van Curacao gooien maakt ons steeds meer afhankelijk van diezelfde Neerlanders

 7. De slavernij was fout, fouter dan fout, maar daar kan de huidige generatie Nederlanders niet meer verantwoordelijk voor worden gehouden zoals Nederland de huidige generatie Duitsers niet meer verantwoordelijk houd voor de Tweede Wereldoorlog (en net zo min de Spanjaarden voor de 80 jarige oorlog).

  Curacao blijft echter klagen en zeuren tegen Nederland over de slavernij, met als enig motief de zakken met geld die ze willen zien. Bewijs daarvoor is dat er geen enkele klacht uitgaat naar de Afrikanen die destijds hun landgenoten verkochten. Natuurlijk niet, want daar is geen euro te halen.

 8. @ Joane. Beste Zorro en Sjors, laten we respectvol omgaan met de geschiedenis van elk individueel. Slavernij is een horror en moet niet genuanceerd worden.

  Je kan geen enkel persoon en geen enkel woord aanwijzen, waarin niet met respect met de geschiedenis wordt omgegaan. Slavernij en wat dies meer kan juist wel en moet zelfs genuanceerd worden, als nieuwe feiten zich aandienen. Het is in de loop der tijd bewezen, dat slavernij zonder iets aan de ernst daarvan af te doen behoorlijk aangedikt is. We moeten het niet erger en ook niet minder erg te maken dan het is geweest. Turfstekers in de veenkolonien leefden ook korter en zo zijn er legio voorbeelden te noemen over zaken, die we tegenwoordig zeer afkeuren en waarmee sommigen nog steeds doorgaan. Het lijkt vechten tegen de bierkaai.

 9. Ok zand erover genoeg gezeurd over slavernij , er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen , gewoon doen . niet zielig blijven doen

 10. @Joane, Misschien een idee om de slavernij en holocaust niet te gaan vergelijken.
  Slavernij bestond ook in Afrika en daar werden de kinderen ook gewoon van hun families weggehaald en moest een klein meisje met een oude man daar. Ook de incas en mayas roeiden hele stammen uit en zelfs de Caribe waren geen lieverdjes. Ook was het leven in die tijd in Nederland niet zo leuk. elk jaar vielen de Engelsen, fransen, duitsers en Spanjaarden binnen en werden steden ingenomen waarbij de bevolking werd uitgemoord. Iedereen heeft een geschiedenis! En ik denk niet dat het nodig is om er een wedstrijd van te maken voor wie het erger was.

 11. Ben benieuwd of er ooit een gedegen onderzoek komt naar de leef en sociale omstandigheden van de voorouders van de voorouders van de slaven. Uit wat voor soort gemeenschap waren de slaven afkomstig, hoe is de slavenhandel tot stand gekomen, wat zijn de gevolgen daar geweest, waren het kostbare arbeidskrachten of monden om te voeden die weggevoerd werden. Ik zou zo graag eens een keer een genuanceerd en onderbouwd verhaal horen. Niet onderbouwd op gissingen, aannames en wensen ( “iedereen was een machtig krijger uit een voornaam geslacht”, maar op feiten). Slavernij is een vreselijk iets, maar we zijn nu minstens 5 generaties verder en wat is er gedaan met de kansen die er waren. Slavernijverleden is een verklaring voor bepaalde zaken, maar geen excuus, juist als je zoveel kansen krijgt en ze niet benut is dat een vorm van minachting naar de voorouders die dat niet hadden.

 12. Beste Zorro en Sjors, laten we respectvol omgaan met de geschiedenis van elk individueel. Slavernij is een horror en moet niet genuanceerd worden. Slaven leven/leefden minder lang, in bepaalde periodes en afhankelijk van de plantage slechts enkele jaren. Natuurlijk heeft ieder slaaf een eigen ervaring, maar het ene maakt het ander niet minder erg.

  Daarnaast hadden pedofielen en andere zieke geesten de tijd van hun leven met slaaf-kinderen. Don’t underestimate the horrors of being a slave!

  Zodra dit soort dingen erkend worden wordt ook veel meer gesproken en gedaan voor moderne slavernij en verbetering van de verwerking van slavernij trauma’s.

 13. @donkeykong. De tweede wereldoorlog kan inderdaad genuanceerd worden en dat gebeurt ook. Daar zal – als het feitelijk juist is- ook niemand opgewonden over raken. Als je in je tekst (het gedeelte in hoofdletters) de slaven vervangt door `het volk` en de slavenmeesters door `politici`, dan klopt de zin nog steeds… Bij de schuldsanering door Nederland is heel veel geld gegaan naar het APNA voor het financieren van de riante (soms dubbele!) politieke pensioen van heren en dames politici. DAT zijn de moderne slavenmeesters die het volk dom houden en voorliegen en elkaars zaakjes beschermen…

 14. @ donkeykong. Het ligt eraan hoe je nuanceert en jouw manie om voor het vaderland weg maar iets te roeptoeterenr zonder feitenonderzoek is dus niet juist. Overigens was er 200 jaar geleden nog geen verklaring van de rechten van de mens. Men wist niet beter in een andere tijdgeest.

 15. @donkeykong. Slaven werden niet massaal vergast. Slaven werden niet ter dood gewerkt. Slaven hadden namelijk economische waarde voor de Shon. maar de joden moesten zich letterlijk doodwerken gemiddelde tijd van een arbeider in Auswitch was 3 maanden..

 16. Waar blijft Rita…..ze kan weer helemaal los gaan.!!!

 17. Eindelijk een genuanceerde blik. Dat zal veel soberanos hier niet goed uitkomen.

 18. Helaas geen herstelbetalingen dus!

 19. Enerzijds denk ik; gelukkig, het was iets minder erg, anderzijds denk ik HET WAS NOG STEEDS ERG!!!! En ook denk ik dat als onze Curacaose medemens nog steeds zo met het verleden bezig is heeft men dan niet minder tijd voor het heden en de toekomst? Zou het niet belangrijk zijn om wat meer daarmee bezig te zijn? Ik denk dat sommige figuren met het slavernij verleden politieke en financiele gewin mee willen hebben.

 20. Tja, pijnlijk voor de Pueblo Solberanos die niets liever doen dan onder de boom zitten, met in de ene hand een biertje en de andere hand ophoudend naar de grote kolonisator Nedeland, want o o wat lijden we nog verschrikkelijk onder die 200 jaar geleden afgeschafte slavernij.

 21. Slavernij is en blijft een misdaad tegen de mensheid, de slaven mochten van alles doen maar ze bleven SLAVEN! dus ik mag ook de tweede wereld oorlog ook nuanceren? de NSB’ers waren toch niet zo slecht? DE SLAVEN HADDEN HET SLECHT WANT ZE HADDEN NIET DE GELIJKE KANSEN DIE DE SLAVENMEESTER HAD EN NIET ZOZEER EEN GROOT HUIS EN LUXE MAAR BASIS VOORZIENINGEN – voor wat betreft de boberanos die zetten zichzelf in een slachtoffer rol wat je jezelf dom houd en maakt, fight for your f*****g freedom and stop whining like a b***h!

 22. Niet echt nieuws, maar wel waar
  Hier maakt hij geen vrienden mee

 23. Ben blij dat er eindelijk eens wetenschappers in het donkere verleden gedoken zijn, die de echte waarheid als ,,lichtpuntje”naar boven hebben gehaald!!

 24. De boberano’s zullen dit wel heel erg vinden. DIe hebben geen baat bij een genuanceerde blik op het slavernij verleden.

 25. Ojee, deze nieuwe waarheid zal wel weer een storm van verontwaardiging onder de soberano’s teweegbrengen. Overigens valt dit ook al te lezen in de 2 boeken van Els Langenfeld “Verhalen uit het verleden”.