• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De eerste conferentie over kindermishandeling zal morgen op Sint Eustatius plaatsvinden. De conferentie is een initiatief van onder meer het Expertisecentrum Sint Eustatius en het Centrum voor Jeugd en Gezin, die het beleid kindermishandeling op de kaart willen zetten.

Het thema van de conferentie zal zich dan ook richten op: ‘We kunnen ons niet veroorloven om niets te doen’. Gedeputeerde Glenville Schmidt van Jeugd Zaken en Onderwijs zal opening verzorgen.

Maatschappelijk probleem
De organisatoren zijn ervan overtuigd dat kindermishandeling een maatschappelijk probleem van alle tijden en alle samenlevingen is. “Dit geldt voor Nederland en Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire). Terwijl up-to-date en uitgebreide informatie over kindermishandeling in Nederland direct beschikbaar is, is het niet duidelijk wat de omvang van kindermishandeling is in Caribisch Nederland. Daarom wordt deze eerste conferentie gericht op de uitwisseling van ideeën over de aanpak van kindermishandeling tussen belangrijke personen en partijen die betrokken zijn bij opvoeding en educatie van kinderen.”

Definitie kindermishandeling
Daarnaast zal de conferentie aandacht vestigen op de definitie van kindermishandeling, de betekenis en de mogelijke gevolgen voor de kinderen, ouders en de maatschappij. Voorafgaand aan de conferentie zullen de deelnemers deelnemen aan discussies over kindermishandeling. Stan van Haaren van het Nederlands Jeugd Instituut, die de conferentie zal leiden, zal de interviews coördineren met ongeveer acht belangrijke personen die jeugdwerk verrichten of betrokken zijn bij het jeugdbeleid op Sint Eustatius ter voorbereiding van de conferentie.

Doelstelling
“Het samenstellen van een uitgebreid beleidsplan voor elk eiland van Caribisch Nederland is de belangrijkste doelstelling”, stelt Sandra Voorneman, coördinator van het Centrum Jeugd en Gezin. “Om deze doelstelling te bereiken zullen op de volgende punten uitvoerig worden ingegaan; de preventie van kindermishandeling, hoe nota te nemen en hoe de vermoedens van kindermishandeling te onderzoeken, stoppen van kindermishandeling, beperking van de schadelijke gevolgen door het aanbieden van passende hulp en/of bescherming”, aldus Voorneman.

Plan
De bevindingen van de conferentie zullen worden opgenomen in een eerste algemene plan. Dit plan zal richting geven aan de volgende stappen die uiteindelijk deel zullen uitmaken van een uitgebreid kindermishandeling beleidsplan voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Vergelijkbare conferenties over kindermishandeling zijn ook gepland op Saba op 20 juni en op Bonaire op 27 juni.

www.versgeperst.com