• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Verschillende partijen binnen de zorg hebben gisteren hun handtekening gezet onder een privacyconvenant. Het convenant is opgesteld om onderling gegevens uit te wisselen om zo goed samen te kunnen werken rond cliënten en zorg en hulp en ondersteuning goed af te stemmen.

Tijdens de bijeenkomst heeft gedeputeerde James Kroon (die gedeputeerde Sylvana Serfilia verving) zijn waardering uitgesproken voor de gezamenlijke inspanning die is geleverd. Hij ziet het convenant als een bekroning van de samenwerking tussen de organisaties. Alle partijen hebben het convenant ter plekke getekend onder het toeziend oog van Leo Tigges, liaison voor het ministerie van Veiligheid en Justitie binnen Caribisch Nederland.

Grondlegger
Zijn voorganger, Mariette Horstink, is de grondlegger van dit convenant. Met het ondertekenen treedt het convenant in werking en zullen de partijen zich houden aan de daarin beschreven werkwijze die hen ondersteunt in de samenwerking.

Partijen
De betrokken partijen zijn: Jeugdzorg en gezinsvoogdij Caribisch Nederland, inclusief de door VWS gesubsidieerde organisaties, Centrum Jeugd en Gezin Bonaire,Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire, Leerplichtambtenaar, Voogdijraad BES.Stichting Reclassering Caribisch Nederland,Korps Politie Caribisch Nederland (inclusief bureau Slachtofferhulp), Openbaar Ministerie BES, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, Kinderpsycholoog, Fundashon Formashon pa Manan (FORMA) Medische specialisten en ziekenhuisartsen Fundashon Mariadal, FACT team Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie (SVP-CN), Stichting Krusada.

1 reactie op “Onderlinge samenwerking in zorg vastgelegd”

  1. Behoeft dat niet wat meer uitleg van deze partners. Hoe zit het precies? Het heet privacyconvenant, maar zoals ik het hier lees is het eerder een uitwisselingsconvenant. ik denkdat de burger wel recht heeft om te weten wat dat precies inhoud en een bezwaarmogelijkheid heeft, net als in nederland burgers die bezwaar hadden tegen het koppelen van zorggegevens ook niet meegenomen mogen worden.
    Wie kan me de details vertellen??
    Mensen op Bonaire, let op uw privacy!!!!