• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het sectoroverleg Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft de afgelopen twee dagen op Bonaire plaatsgevonden. In dit periodieke overleg tussen werkgever en bonden is gesproken over de stand van zaken van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden- overeenkomst voor 2012.

Ook is er een start gemaakt met de evaluatie van de organisatie en formatie rapporten van de diverse RCN-onderdelen. Op de agenda stond tevens de formalisering van een kledingreglement voor de politie op Caribisch Nederland en een vergoedingsregeling bij tijdelijke tewerkstelling elders binnen Caribisch Nederland.

Harmonisatie
Daarnaast is gesproken over de noodzaak en aanpak van verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen RCN en andere overheidswerkgevers. Aanleiding hiervoor was een petitiee die op dinsdag 5 juni 2012 werd aangeboden door medewerkers van de Brandweer op Caribisch Nederland aan de voorzitter van het sectoroverleg.

Kwijtschelding
Wat betreft het in 2011 incorrect betaalde vakantiegeld is door de gezamenlijke bonden gepleit voor kwijtschelding van een terugbetalingsplicht. Daarnaast is ook geconstateerd dat de werkgever op grond van de bestaande wetgeving het recht heeft om tot terugvordering te besluiten.

Per kwartaal
Het sectoroverleg vindt in beginsel vier maal per jaar plaats, afwisselend op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Het volgende overleg is gepland in september en zal worden gehouden op Saba.

www.versgeperst.com