• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Omayra Leeflang haar mening over de Statuut wijziging.
De visie van SP Kamerlid van Raak over de wijzigingen in het Statuut is op zijn minst voorbarig, want niet de politiek maar de bevolking heeft het verdragsrechtelijke recht om te beslissen over haar staatkundige structuur. Artikel 1 lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten stelt:  dat alle volken het zelfbeschikkingsrecht hebben en dus in alle vrijheid hun politieke status nastreven.

Hoewel de politieke irritatie in Nederland over het onbehoorlijke en niet integer bestuur op Curaçao na 10-10-10 begrijpelijk is, met een begrotingsdeficit van 163 miljoen, is Statuut wijziging niet de oplossing. Overigens treft politiek Den Haag ook een verwijt in de bestuurlijke crisis op Curaçao in verband met de screening, aangezien de voormalige minister van Binnenlandse Zaken de heer Donner een grove inschattingsfout heeft gemaakt.

Dit blijkt uit het rapport Rosenmöller waarin wordt vermeld dat onze Gouverneur duidelijk had aangegeven dat 3 ministers niet ministeriabel waren. Rapport Rosenmöller pagina 24 “De Gouverneur komt tot het voorlopig oordeel dat een drietal ministers, gelet op de informatie die door de VDC is verzameld, niet-ministeriabel is”, maar minister Donner reduceert de hele screening tot een strafrechtelijke toets: Rapport Rosenmöller pagina 24 “Naar aanleiding van dit bezoek vraagt de Minister van BZK een appreciatie aan de Gouverneur en doet de suggestie de uitkomsten met betrekking tot de Minister-president ter nadere beoordeling aan de Procureur-generaal voor te leggen.’’ Het gevolg is dat we nu met ministers zitten waarvan alles aantoont dat ze slechts het eigenbelang en het belang van hun politieke sponsoren dienen.

De stelling van Ronald van Raak dat Nederland op een dergelijke afstand geen verantwoordelijkheid kan nemen voor goed bestuur op Curaçao, Aruba en St. Maarten, klopt dus niet.  Het is een kwestie van verantwoordelijkheid door de Rijksministerraad nemen wanneer dat aan de orde is. Eerlijkheidshalve moet wel gesteld worden dat Tweede Kamerlid Ronald van Raak heel consistent steeds minister Donner heeft gewezen op het gevaar van zacht heelmeesterschap. Op dinsdag 25 januari 2011 vroeg van Raak een spoeddebat aan omdat hij van minister Donner wilde horen of hij zijn handen in het vuur durfde te steken voor de ministersploeg op Curaçao.

Maar als Van Raak een voorbeeld wil hebben hoe het Statuut wel werkt, verwijs ik naar de recente brief van de Gouverneur aan minister Monk in verband met de dubieuze verhuizing van ‘kranshi’. Op diplomatische maar op niet mis te verstane manier krijgt de minister een stevige reprimande met een duidelijke dreiging. Gouverneur: “De verhuizing van BBSV is in beginsel een aangelegenheid van het land Curaçao. Uit de vigerende paspoortregeling volgt echter dat ook andere instanties een bevoegdheid hebben bij de paspoortuitgifte die bij zo’n verhuizing zal moeten worden verplaatst. Hier liggen bevoegdheden voor diensten van (of namens) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Gouverneur van Curacao.” En vervolgens: “…..in uiterste instantie, conform de Paspoortwet gevolgen kan hebben voor het mandaat dat ik terzake aan het hoofd van de afdeling BBSV heb verstrekt.’’ Gevolg? De minister en het kabinet Schotte doet pas op de plaats. Dus niet het Statuut moet gewijzigd worden, maar de Rijksministeraad moet voldoende durf hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen waar dat nodig is.

 

4 reacties op “Ingezonden: Wijziging Statuut”

 1. @Peanut,

  Nederland is wijs genoeg om ooit in te grijpen, niet omdat de geit de kool niet waardig is maar het voorkomen van bevuilen van eigen nest.
  Ingrijpen is bewust een langdurige open kanker gezwel veroorzaken, waaraan niemand iets aan heeft dan grote ellende! Zeker niet in een geval van ministeriabel zijn of niet.
  Het lijkt mij, indien Nederland moet kiezen tussen “ingrijpen” en “afstand nemen”, dat er voor de tweede gekozen zal worden!

 2. @Kwame Kilpatrick,

  Zou Nederland op dat moment ingegrepen hebben en die ministers zeg maar….niet toegelaten…
  met de mededeling dat Nederland die ministers niet “ministeriabel” zouden zijn…..

  Hoe denk je dat Curacao dan had gereageerd?.. met dank jullie wel…
  Of met: Ned. beslist weer?

 3. De vervreemding van Nederland komt Nederland goed uit, gezien alle bezuinigingen word er stelselmatig aan alle verworvenheden gesleuteld.

  Door het eigenzinnige optreden van door ons democratische gekozen regering en het niet toepassen van de recht regels zal Nederland zich steeds minder er voor voelen om hulpvaardig te zijn. Hulpvaardig zij word hier als een lastige bemoeienis gezien.

  De Gouverneur voert alleen de Politiek uit, de signalen uit Nederland zijn dat ons eiland het zelf mag doen. Maar dan ook helemaal zelf . Tot 2010 konden we nog rekenen op de linkse partijen die een zwak hadden voor onze eilanden.

  Door deze te pomperen en te houderen zijn we deze groepen kwijtgeraakt. Deze SP heeft in hun programma staan dat onze landstaal ook Nederland een officiële taal zal worden net als Fries. Voor uit lopend dat vele lands mensen zullen vertrekken bij de onafhankelijkheid van ons land. waardoor de onze middenstand zal vluchten richting Nederland.

 4. Als de Gouverneur wist dat de 3 MFK leden niet ministeriabel waren waarom dan toch goedgekeurd? Dat had heel veel ellende kunnen voorkomen!