• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) is sinds 23 mei operationeel en heeft met ingang van 1 mei de werkzaamheden van Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) overgenomen. Dat meldt de overheid.

 
SOAB had sinds januari 2010 de werkzaamheden als tijdelijk adviseur corporate governance verricht. SBTNO zal functioneren als een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft. De stichting zal ook toezicht houden op de overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen.

RvC
Voor het jaar 2012 zal de stichting haar werkzaamheden echter beperken tot het adviseren over benoemingen en ontslag van bestuurders, directeuren en leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de overheidsentiteiten. Dit komt omdat SBTNO als organisatie nog helemaal opgezet moet worden.

Verhuizing
Er is hiervoor onlangs een organisatieplan gemaakt en deze zal in de komende maanden verder uitgewerkt worden. De stichting is momenteel tijdelijk gehuisvest te Fort Amsterdam maar zal aan het eind van dit jaar verhuizen naar het ministerie van Financiën.

Bezetting
Donald J.G de Palm is aangesteld als statutair directeur. Met de tijd zal de organisatie in totaal uit vijf personen bestaan met een juridisch medewerker, financieel deskundige, communicatiemedewerker en een Officemanager. Dit jaar zullen één à twee medewerkers worden aangetrokken, afhankelijk van de middelen die de regering aan SBTNO ter beschikking stelt.

Website
SBTNO heeft vanaf heden een eigen (in aanmaak zijnde) website waarop informatie en documentatie van SBTNO en Corporate Governance te vinden is. De adviezen die door de adviseur corporate governance worden uitgebracht zullen hierop conform de wet binnen twee weken, nadat deze zijn uitgebracht, gepubliceerd worden.

Advies
De adviseur heeft inmiddels al drie adviezen uitgebracht zijnde een advies met betrekking tot de wervingen selectie van een directeur voor Curoil N.V., de (her)benoeming van de directeur van Selikor N.V.

8 reacties op “SBTNO vervangt SOAB”

 1. beter dat ze naar een ander baan gaan uitkijken ze worden binnenkort ontslagen als ze niet correct dansen.

 2. “afhankelijk van de middelen die de regering aan SBTNO ter beschikking stelt” deze zin zegt eigenlijk alles. De regering is BAAS van deze stichting, als er niet volgens de aanwijzigingen van de regering gehandeld wordt stoppen zij de subsidie. Dag stichting !
  Het is zo ongeveer hetzelfde als die Hernandez die de rapporten voor de regering schreef (schrijft ?).
  En ja, wij het klootjesvolk betalen de rekening.

 3. @Jan: wordt wakker Jan. Controle en toezicht met VIJF man? Op DEZE regering? Daar heb je een heel bataljon voor nodig….

 4. SBTNO is nauwelijks begonnen en nu al laat Schotte weten dat hij zich niks van hun adviezen aantrekt. Om te huilen…..

 5. Laten we hopen dat deze zo belanrijke organsisatie geen sociale werkplaats wordt voot types als van Rijn, Osepa, Eisden, Rozier, Thode en Wilsoe die niet meer zijn dan een rubber stamp voor Schotte.

 6. De grote baas zal natuurlijk George Jamaloodin zijn, want anders wordt hij belemmerd in zijn “functioneren”.

 7. Hmm proregering medewerkers?

 8. Chapeau! Goede zaak, eindelijk controle en toezicht over overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen. Pabien!