• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “De rechter komt in de bodemzaak van Miguel Goede tegen de UNA met allerlei conclusies over het rapport Hernandez die hij niet onderbouwt”, stelt accountant Terry Hernandez. Volgens Hernandez is dit één van de redenen waarom de beschikking ondeugdelijk is.

“Rechter Hoekstra verwijst in zijn beschikking tevens naar een incident in de rechtszaal dat helemaal niet heeft plaatsgevonden. Zo stelt Hoekstra in zijn beschikking onder 5.8 het volgende: ‘Waar Goede in zijn verweer stelt dat de uitbetaling van die gelden stoelde op overeenstemming tussen UNA en Goede Consultants, geldt dat voor de hand had gelegen dat aan de toenmalige rector-magnificus De Bruijn was gevraagd of er inderdaad overeenstemming bestond. Hernandez heeft -desgevraagd door het Gerecht- verklaard dat hij haar die vraag niet geeft gesteld’.

Ondeugdelijk
Hernandez stelt dat deze vraag niet door het gerecht is gesteld aan Hernandez en dat is volgens hen een tweede reden dat beschikking ondeugdelijk is. “Indien die vraag al aan Hernandez zou zijn gesteld dan had Hernandez daar nimmer ontkennend op kunnen antwoorden, aangezien in de opname van de bespreking met Hernandez, De Bruijn bij verschillende gelegenheden juist ontkent dat enige overeenstemming tussen de UNA met Goed en/of Consultants heeft bestaan.” De advocaat van de UNA verwijst in zijn pleidooi naar de opnamens, ‘de verdediding van Goede reageerde alsnof ze niet bekend waren met deze opnames’. “Daarnaast rept de rechter geen woord over de opmerking van de advocaat van de UNA en de opnamens.”

Waarheid verdraaid
“Ook het verzoek van de UNA om De Bruijn te horen wordt door rechter Hoekstra niet ingewilligd”, gaat de accountant verder. “Waar rechter Hoekstra mij meent te moeten verwijten een overigens irrelevante getuige als Roel in ‘t Velt niet te hebben gehoord, laat hij zelf na om de cruciale getuige, De Bruijn,  in deze zaak te horen.” Volgens Hernandez is de stelling van de rechter, dat hij De França niet zou hebben gehoord, volstrekt onjuist. “De reactie van De França is zelfs integraal in het rapport Hernandez opgenomen.” Tot slot zegt de accountant dat hij het het ergste vindt dat de rechter de waarheid heeft verdraaid en essentieel bewijsmateriaal uit zijn beschikking heeft gelaten. “Hoe ver kan een rechter zakken?”

13 reacties op “‘Rechter verdraait woorden Hernandez’”

 1. @Bert, Als je een regering hebt waarbij de Minister van Justitie zij aan zij met de advocaat van een crimineel ten strijde trekt om de zaak te laten vallen en dat hij zijn geld terugkrijgt en de 11 statenelden en ministers daar geen problemen mee hebben dan zullen ze ook gewoon blijven doorwerken met corrupte mensen als Hernandez. Enig voordeel is dat de mensen die worden weggepest met de rapportjes van hem bij de rechter wel in het gelijk zullen worden gesteld.

 2. Na de tuchtrechter heeft nu ook de gewone rechter geoordeeld dat Hernandez ondeskundig is. Het lijkt me daarom uitgesloten dat met een dergelijke conduite er nog overheidsopdrachten verstrekt gaan worden aan Hernandez. Sterker nog, een claim aan Hernandez tot terugbetaling van de aan hem betaalde fee wegens geleverd prutswerklijkt me kansrijk, en waarom zou Hernandez niet gedaagd kunnen worden tot betaling van de 4 ton schadevergoeding aan Goede wiens ontslag immers op een ondermaats rapport van Hernandez gebaseerd is?

  Het doet mij in ieder geval deugd dat Hernandez tegen beide uitspraken in beroep gaat, want het zal de slachtoffers van zijn rapporten een genoegen zijn als Hernandez wederom 2 keer veroordeeld wordt.

  Mocht Hernandez om financiele redenen toch van hoger beroep afzien (op zich begrijoelijk, want het is afgelopen met zijn overheidsopdrachten en hij heeft een niet bijster snuggere maar wel dure advocaat) dan stel ik voor dat wij Hernandez financieel steunen bij zijn hoger beroep.

 3. Uit het proces-verbaal van de zitting bij het Gerecht blijkt dat de beschuldigingen van Hernandez aan het adres van de rechter simpelweg niet kloppen.

  Uit het proces-verbaal blijkt dat Hernandez tijdens de zitting heeft verklaard:

  • Ik heb De França niet gehoord.

  • Ik vond het niet van belang aan De França te vragen wat hij met die zin in zijn e-mail bedoelde.

  • Ik heb voormalig rector-magnificus prof. De Bruijn niet gevraagd of er overeenstemming was tussen de UNA en Goede Consultants over de betaling van het bedrag op de factuur.

  Dit vind je ook terug in het vonnis. De beschuldiging van Terry Hernandez dat de rechter in zijn vonnis heeft gelogen en de feiten heeft verdraaid is volledig misplaatst. De houding van Hernandez getuigt van minachting voor de rechter.

  Dat hij prof.dr R. In ’t Veld een irrelevante getuige noemt is onbegrijpelijk, omdat laatstgenoemde betrokken was bij de met Goede gemaakte financiële afspraken. Prof. In ’t Veld had door Hernandez moeten worden gehoord als een van de belangrijkste getuigen, maar hij heeft dat nagelaten.

  Niet voor niets heeft de Accountantskamer geoordeeld dat Hernandez heeft gehandeld in strijd met de beginselen van deskundigheid, professionaliteit, objectiviteit en integriteit.

 4. @Kwame Kilpatrick, over wie zou Jamaloodin nou een klacht moeten indienen bij Tromp ?

 5. Ik kan me niet voorstellen dat typetjes als Anthony Cijntje en Terry Hernandez tevreden zijn met hun carriere, waarin ze verworden zijn tot laffe marionetjes van de MFK/PS regering.

  Natuurlijk is het kassa voor Cijntje en Hernandez, maar ga je met een goed gevoel naar huis als je weer eens een dag precies geschreven hebt wat je opdrachtgever wilt dat je schrijft terwijl je weet dat de professionals in je vak oip je neerkijken?

  Het is jammer dat hun ex werkgevers (Cijntje: Deloitte; Hernandez: Paus Vesseur) geen boekje over hen open willen doen want ze zijn daar door de achterdeur vertrokken, en niet zonder reden.

  Cijntje en Hernandez zijn de Peppi en Kokki van het accountantsberoep op Curacao.

 6. Hoe noemt dit malafide heerschap zich ook al weer: Certified Fraud Examiner? Tja, “what’s in a name” zou ik zo zeggen! Maar o zo toepasselijk!

 7. @Wimpiri, Dat is hetzelfde als Jamaloodin een aanklacht indient bij Tromp wegens corruptie en niet integer zijn..

 8. Het is eigenlijk te belachelijk om op te reageren, maar ik doe maar eens iets belachelijks: Hernandez beschuldigd een rechter van niet onderbouwde conclusies, die man durft wel !

 9. een lachertje: een “foute” accountant die de rechter beticht van het verdraaien van feiten. Hernandez is door de jaren heen vergeten wat het verschil is tussen de leugen en de waarheid.

 10. Hoe ver kan je zakken om als accoutant rapportjes te schrijven voor veel geld vol met leugens om mensen te beschadigen.. hoe ver kan je zakken Terry Hernandez (ik weet dat jij ook op versgeperst komt!).; jij zit de waarheid te verdraaien! Naar Bon Futuro met jou!

 11. Deze man begrijpt kennelijk nog niet dat hij zich gewoon voor het karretje heeft laten spannen van de criminelen in Forti.
  Wat een slechte verliezer is deze man.

  Als er iemand is die conclusies niet onderbouwd, de waarheid verdraait en essentieel bewijsmateriaal uit zijn rapport weglaat is dat Hernandez zelf en daarom is hij keihard afgestraft.

 12. Natuurlijk kan Hernandez gelijk hebben, maar als u een rechter Hoekstra met een clean sheet en een accountant Hernandez met een fikse fraude bij Paus Vesseur achter zijn naam en banden met de MFK/PS (de eilandelijke strafbladenclub) voor u heeft, aan wie geeft u dan het voordeel van de twijfel?

 13. Ga maar lekker in hoger beroep en zal het je nog meer kosten, als je denkt als RA meer verstand van justitie dan een rechter te hebben. Ook hoop ik, dat de regering jacht zal maken op de onterechte declaraties, die je hebt ingepikt.