• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), organiseert morgen een regionale workshop op St.Maarten over samenwerking van walvisreservaten in het Caribisch gebied. De workshop brengt de inspanningen in de buurlanden van de Nederlandse eilanden samen.

Tot de deelnemers behoren het Franse ‘Agoa’ zeezoogdierenreservaat, het Silver Banks Zeezoogdierenreservaat van de Dominicaanse Republiek, het ‘Stellwagen Bank’ zeereservaat in de Verenigde Staten en het voorgenomen zeezoogdierenreservaat voor Caribisch Nederland. Andere deelnemers zijn verschillende zeezoogdierenexperts van Aruba, Curaçao, Venezuela, Nederland, de VS en het Regionale Activiteiten Centrum voor het Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol.

Doel
Het doel van de workshop is: het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven en programma’s voor onderzoek en bescherming van walvissen en dolfijnen. Verder is het steunen van regionale gegevensverzameling en standaardisering en het uitwisselen van informatie over populaties van walvissen en dolfijnen en van ervaring en aanpak van het beheer van deze dieren een belangrijk punt.

EEZ commissie
Het instellen van een walvissen- en dolfijnenreservaat in de Nederlands Caribische wateren, aansluitend op soortgelijke initiatieven in de aangrenzende wateren, is een aanbeveling van de “Nederlands Caribische Commissie voor de mariene biodiversiteit en visserij (EEZ commissie). De workshop maakt ook onderdeel uit van de uitvoering van het ‘Zeezoogdieren Actieplan’ voor het Caribisch Gebied dat aangenomen is door het SPAW Protocol. Eén van de prioriteiten van dit Actieplan betreft het aanwijzen van beschermde zeegebieden voor de bescherming van zeezoogdieren.

www.versgeperst.com