• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op hun website nieuwe informatie over de Census 2011 gepubliceerd. Dit keer zijn dat gegevens over vruchtbaarheid en bevolkingskenmerking per geografische zone op Curaçao.

 
Op de vraag hoeveel kinderen vrouwen van veertien jaar en ouder (levend) ter wereld hebben gebracht antwoordde 27 procent kinderloos te zijn, dat zijn 18.339 vrouwen. 19 procent heeft één kind (12.712), 25 procent heeft twee kinderen op de wereld gezet (17.279), 14 procent is moeder van drie kinderen (9.796) en 15 procent gaf aan meer dan drie kinderen ter wereld te hebben gebracht (10.294).

Buiten het huwelijk
Volgens de resultaten is één derde deel van het totale aantal opgegeven kinderen buiten het huwelijk geboren (de moeder was niet of nooit getrouwd). Het andere tweederde deel levendgeborenen is geboren bij vrouwen die op het moment van de Census getrouwd, verweduwd danwel gescheiden waren.

Gemiddelde leeftijd
1704 vrouwen gaven aan in het jaar voorafgaand aan de Census een kind ter wereld gebracht te hebben. 8 procent van deze geboortes vond plaats bij vrouwen tussen veertien en twintig jaar (129 geboortes). De gemiddelde leeftijd van alle vrouwen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de Census een kind ter wereld brachten is 28,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die hun eerste kind ter wereld brachten in deze periode, is 24,6 jaar voor op Curaçao geboren vrouwen tegenover 27,4 jaar voor vrouwen die buiten Curaçao geboren zijn.

Bevolking per Geozone
Curaçao kan ingedeeld worden in 65 zones. Iedere zone bestaat uit een of meer buurten. De geografische tabellen op de website geven de volgende informatie op zone-nivo: leeftijdssamenstelling per zone, aantal mannen en vrouwen per zone, bevolking met de Nederlandse en andere nationaliteit per zone en het aantal personen per zone die op Curaçao geboren is of in een ander land.

Resultaten
Alle tot nu toe gepubliceerde gegevens van de Census 2011 zijn in te zien op de website van het CBS. Om de twee weken worden nieuwe tabellen met informatie van de Census 2011 op de site geplaatst. Op een later tijdstip zullen alle tabellen samengevoegd worden in een Censuspublicatie.

1 reactie op “Nieuwe resultaten Census 2011”

  1. Ik zie veel meer vrouwen in de leeftijd 24-40..

    Dus tja ik snap wel waarom vrouwen een buitenvrouw worden