• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “Het gepresenteerde plan van aanpak van Isla is van zeer bedenkelijke kwaliteit en niet gebaseerd op enige deugdelijke onderbouwing”, dat vindt stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC). Volgens SMOC heeft de overheid alleen gekeken naar de ‘business case’ van de raffinaderij.

“Feitelijk wordt gekozen om de Isla te verkopen indien er een koper wordt gevonden, zo niet, dan wordt er gesloten (‘fall-back scenario’)”, schrijft SMOC. “Verplaatsing is geen rendabele optie volgens deze ‘visie’, op basis van volstrekt verkeerde (interpretatie van) informatie over het gebruik van schone brandstof.”

Schone brandstof
In feite wil de overheid de Isla upgraden vanwege de lagere kosten van het gebruik van schone brandstof en wordt de optie verplaatsing verworpen door de hoge kosten van het gebruik van schone brandstof die bovenop de kosten van de verplaatsing zullen komen. Maar volgens SMOC is de overtuiging dat schone brandstof in plaats van de huidige brandstof pitch/asfalt goedkoper is, volstrekt onjuist.

Kostbaar
“Pitch/asfalt is de goedkoopste brandstof die er bestaat, het is juist het gebruik van schone brandstof die een upgrading zeer kostbaar maakt”, aldus SMOC. “Het gebruik van schone brandstof werd door Isla in een eerdere rechtszaak naar voren gebracht als een niet haalbare, namelijk te kostbare, investering. Bovendien zou Isla niet kunnen worden omgebouwd tot één die schone brandstof kan gebruiken.”

Analyse
“Hoewel gesproken wordt over een “maatschappelijke kosten-baten analyse” waarop beslissingen nu zijn genomen, ontbreekt die analyse volledig”, zegt de stichting. “De enige belangrijke verwijzingen zijn: upgrading kost drie miljard dollar (grove schatting), verplaatsing kost 3.6-5.8 miljard dollar (grove schatting), inkomsten direct voor het eiland zijn en blijven bij upgrading 400 miljoen gulden (volgens Dienst Economische Zaken, zonder cijfermatige onderbouwing in Economic Outlook 2011), en een werkgelegenheid van ruim duizend (werkelijkheid 960).”

Rendabel
“De keuze voor upgrading is genomen doordat puur gekeken wordt op basis van de business case van de raffinaderij en dat is wel iets heel anders dan op basis van een kosten-baten analyse. En dan blijkt een upgrading van 3 miljard dollar wel rendabel, maar een verplaatsing van ten minste 3.6 miljard dollar niet rendabel?”, vraagt SMOC zich af.

Lees de gehele analyse van SMOC hier.

7 reacties op “SMOC: Visie raffinaderij Isla rammelt”

 1. @ bobo
  Al eerder beschuldigt u smoc van het uit zijn op sluiten en dwangsommen. Kunt u aangeven waar wij sluiting nastreven? Dat is inderdaad niet waar wij voor strijden. Het maakt ons niet uit of er wel og geen raffinaderij draait of niet en waar of in welke vorm. Lees daartoe ook ons hele persbericht op onze website. En die dwangsom? Die was voor de overheid, niet voor smoc. Stick to the facts zoals smoc en verdraai die niet zoals u en overheid en isla steeds weer doet. Of denkt u ook dat BOO de grootste vervuiler is, schone brandstof goedkoper is etc? De grootverdieners in deze zaak zijn Isla en haar HBN Law kantoor ( basis 150.000 per maand plus (on) kosten). Smoc bestaat uit vrijwilligers zonder enig belang, anders dan opkomen voor bewoners onder de rook. Dat zou u ook moeten steunen, maar daar denkt u blijkbaar anders over.

 2. @ SMOC en Co.

  Eindelijk laat de SMOC zijn ware gezicht zien.
  Er werd altijd gezegd door P.v.L dat hij de fabriek NIET wilde sluiten maar slechts voor een schoon milieu streed.
  Nu de rechtszaak verloren is. En de geeisde dwagsommen dus niet bij deze organisatie terecht zullen komen.
  Nu kan men duidelijk lezen dat er opeens niets mogelijk is met de ISLA en deze dicht moet.
  De aap is eindelijk uit de mouw.
  De toekomst zal leren wat er allemaal wel mogenlijk is met dit bedrijf.

 3. Beste SMOC,

  Dank voor je reactie. Nee die Ecorys onderzoek to aanbeveling van 3 Miljard dollar upgrading van de huidige raffinaderij KAN gewoon niet kloppen, dat ben ik 100% met je eens.

  Nee, het betreft niet het onderzoek van .Pervin & Gertz en Ecorys-nei. Deze werd destijds als tegenhanger gedaan toen PDVSA vernam dat SESNA ism de KvK een onderzoek instelde naar de economische impact van de raffinaderij op Curacao.

  SESNA en de KvK van Curacao (met o.a. mij als onderzoeker) heeft specifiek (en zeer onafhankelijk) onderzoek gedaan hoeveel werknemers er direct (minder dan 1000) en indirect in de gelieerde bedrijfssector (management, administratie, arbeid, full- en parttime) waren (aan de hand van gegevens van de lijst met toeleveranciers van PDVSA. Deze werd gecombineerd met cijfers van jaarinkomsten en uitgaven van PDVSA lokaal. Daar is toen een (bewezen) formule op losgelaten, en voilà: de waarde van de ECONOMISCHE aanwezigheid van de raffinaderij voor Curacao.

  Dus het onderzoek van de EU (SESNA) en met medewerking van lokale overheidsinstanties, de particuliere bedrijfssector en PDVSA, dus onafhankelijk, onderbouwt en MET hoor en wederhoor.

  Ik kan je helaas ook niet vertellen wat mijn reactie was toen ik het resultaat vernam 🙂

  De Staten heeft het behandeld, maar er is besloten dit onderzoek geheim te houden. Er kwamen opeens “andere redenen” naar voren toch de raffinaderij te behouden.

  Peter, mijn dringende en goedbedoelde verzoek is, ga op zoek naar dit ook in 2005 afgeronde onderzoek. Dat haalt, afgezien van alle milieuaspecten, simpelweg het economisch belang van de raffinaderij voor Curacao naar voren…

  @Sjors, ik weet het, Curacaoenaars protesteren niet, ze lekken hahaha en ik denk dat dat wellicht nog veel effectiever blijkt dan dan staken. Maar met alle respect, dat wil ik niet doen. Maar deze en onderstaande informatie, gericht aan SMOC, zet mensen met het juiste hart op het juiste spoor, zonder dat ik mijn geheimhoudingsplicht breek.

  Tot zover mijn bijdrage. Succes SMOC/Peter van Leeuwen, keep up the great work!! Curacao leeft met je mee, en steunt je. Ik hoor het overal!!

 4. Beste Nardy,
  Je bedoelt de sos studie 2005? Pervin & Gertz en Ecorys-nei? Die is in ons bezit en uitvoerig in de rechtszaken meegenomen. Daaruit bleek oa dat upgrading nog steeds niet internationale milieunormen haalbaar maakte. Toen ging het nog om ca 1.4 miljard Usd.
  Bedoel je dat?
  De onderliggende Ecorys studie deel 2 is niet meegezonden bij dit plan. Die moeten we hebben en dan bestuderen. Het plan zoals het nu gepresenteerd is staat bol van onjuistheden en bevat geen enkele concrete cijfers. Het besluit om te upgraden is dan ook nergens op gebaseerd.

 5. Mensen, verplaatsing is onzinnig omdat er dan hele andere problemen ontstaan qua milieu en ruimtelijke ordening en de infrastructuur. Als er kans is om een raffinaderij te behouden (wat een andere vraag is of dat ook wenselijk is) dan moet het huidige terrein gebruikt worden.

 6. @Nardy, het gebeurt wel eens dat bv een memory stick ergens wordt achtergelaten of dat men per ongeluk een verkeerd document upload 🙂

 7. Beste SMOC:

  De Small Enterprise Stimulation Netherlands Antilles (SESNA) is een economisch ondersteuningsprogramma van de EU (ja die zat hier) ism de Antillen, de private sector hier en het European Development Fund (EDF).

  SESNA heeft in 2005 ism de KvK Curacao een grondig (en onafhankelijk!) onderzoek verricht naar de economische impact van de raffinaderij op Curacao. Hierbij stond directe en indirecte werkgelegenheid en lokale uitgaves door PDVSA centraal. basically dus een kosten-baten analyse. Dit onderzoek is deels door mij uitgevoerd.

  De resultaten hiervan (die ik wel ken, maar niet mag vertellen) zijn onthullend, en dus geheim gehouden. Ze zijn destijds WEL in de Staten besproken. Ik kan vertellen dat dit onderzoek een TOTAAL ander beeld geeft van de toegevoegde economische waarde van de raffinaderij voor ons eiland, dan dit onderzoek van Ecorys.

  Ik ken de onderbouwing van dit onderzoek niet, maar op basis van wat ik weet lijkt een investering van 3 miljard een totaal onzinnig en onrealistisch scenario.

  En dan laat ik de gezondheids- en milieuschade nog even achterwege…

  Ikzelf kan niets doen (geheimhoudingsplicht). Een LOB lijkt de aangewezen weg om met dit rapport opnieuw onder de aandacht te brengen.