• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Accountant Terry Hernandez heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen zijn schorsing  door de Accountantskamer. De accountant laat weten zeker van plan te zijn om in beroep te gaan. Hernandez betreurt het dat er ‘overdreven veel media-aandacht’ wordt besteed aan zijn schorsing.

Naar aanleiding van een klacht van oud-rector Miguel Goede heeft de Accountantskamer vorige week bepaald dat Terry Hernandez voor zes maanden wordt geschrapt in het accountantsregister. Dat betekent dat hij zes maanden is geschorst en niet als registeraccountant mag werken. Goede werd aan de hand van een auditrapport van Hernandez ontslagen.

Certified Fraud Examiner
Hernandez zegt dat hij bij de UNA helemaal niet als registeraccountant is opgetreden maar als Certified Fraud Examiner. In zijn verweer gaf de accountant begin 2012 dan ook aan dat hij de Accountantskamer daardoor niet bevoegd achtte om over de klacht van Goede te oordelen en dat Goede zijn klacht moest indienen bij de Association of Certified Fraud Examiners. Hernandez is daardoor ook niet op de zitting verschenen.

Bevoegd
“De Accountantskamer acht zichzelf op grond van de Wet op de Registeraccountants toch bevoegd en voert daarbij als argument aan dat Hernandez registeraccountant is en ‘beroepsmatig’ is opgetreden. Hernandez is inderdaad registeraccountant en is inderdaad beroepsmatig opgetreden, maar dan als Certified Fraud Examiner en niet als registeraccountant”, meldt de accountant.

Niet definitief
De accountant heeft zich tot nu toe niet over zijn schorsing uitgelaten in de media. Maar nu heeft een persbericht van de Nederlands Antilliaanse Vereniging van Accountants (NAVA) daar verandering in gebracht. “Ofschoon ik lid ben van die vereniging ben ik op geen enkel moment door het bestuur benaderd. Toch komt het bestuur met een reactie op de beslissingen die bovendien niet definitief zijn geworden”, aldus Hernandez.

A-collegiaal
“Als registeraccountants dienen de bestuursleden van de NAVA te weten dat deze beslissingen pas definitief zullen worden nadat over mijn eventueel beroep, waar ik zes weken de tijd voor heb, is beslist. Door met deze aspecten geen rekening te houden handelt het bestuur van de NAVA onzorgvuldig en a-collegiaal.” De accountant voelt zich nu genoodzaakt om door ‘de handelwijze van het bestuur van de NAVA’ ook publiekelijk te reageren.

Kapitale fouten
Hernandez zegt in ‘zekere zin de handelwijze van de bestuursleden te begrijpen.’ “Het is immers alom bekend dat de grote kantoren, waartoe de meeste van die bestuursleden behoren of hebben behoord, bij de uitoefening van het accountantsberoep (soms bewuste) kapitale fouten hebben gemaakt.” Daarom is er overdreven media-aandacht op hem gevestigd. “Terwijl de rapporten die Hernandez heeft geproduceerd inhoudelijk zijn blijven staan als een huis.”

19 reacties op “Hernandez gaat in hoger beroep”

 1. @George, Voor de enige dat deze rapportjes lucratief zijn is de bankrekening van de heer Hernandez, Advocaten van de beschuldigde en de marionetten die op hun plaatsen worden gezet!

 2. @ Sander. hoger beroep? hogere straf?

  Als dat zou kunnen, graag.

 3. @george en anderen
  Hernandez betreurt het dat er ‘overdreven veel media-aandacht’ wordt besteed aan zijn schorsing.
  toen zijn rapport met alle fouten erin in het nieuws kwam en er mensen werden ontslagen was hij niet boos om alle aandacht nu blijkt dat er gefraudeerd is en onrechtmatige bewijzen en stukken zijn toegevoegd is het overdreven om er zoveel aandacht aan te geven

  Door met deze aspecten geen rekening te houden handelt het bestuur van de NAVA onzorgvuldig en a-collegiaal en deze mener mag wel knippen en plakkken om mensen te beschadigen en er veel geld voor vragen?

  @ A. Mercilia en een wederhoor is niet de oplossing, mensen beschadigen door foutieve stukken en bewijzen presenteren is gewoon laster en fraude.

  en hoger beroep?? wie gaat dat betalen ook weer een vriendje van….????????????

 4. het iis misschien raadzaam een “certified fraud examiner” op de heer Terry Hernadez los te laten. Kan nog interessante gegevens opleveren.

 5. hoger beroep? hogere straf?

 6. Nu noemt iedereen hem een boef omdat hij uit de school geklapt heeft. Had hij niet gedaan dan ging het lucratieve spelletje gewoon door voor iedereen. Een zondebok is snel gevonden. Laat de man gewoon doen waar hij recht op heeft.

 7. Het is zijn recht om naar de rechter te gaan voor een zeer overdreven beslissing.

 8. In het NAVA persbericht stond zijn naam niet genoemd, het was alleen een uitleg aan het volk wat een schorsing betekent. Als Terry dan publiekelijk gaat reageren en het betreuren dat er teveel media aandacht is, heeft hij dat te danken aan zichzelf.

 9. Man, je bent nog fouter dan fout !!!
  Trek je conclussies en rot op van het eiland, je hebt hier meer dan genoeg schade en ellende veroorzaakt !!
  Wie heb je nu weer onder druk gezet, dat je het gore lef hebt om nog in hoger beroep te gaan?
  Het spreekwoord : ,,Een kat in het nauw, maakt rare sprongen” is denk ik terecht hier van toepassing!!
  In Bon Futuro hoor je thuis en nergens anders!!!

 10. @A.Mercilia. tja en nu zitten daar ook met mensen die hun zakken vullen. Denk je dat Tamara Prins -Asjes de enige is? Dos Santos is goed zijn zakken aan het vullen en ten koste van het bedrijf. KTK Panama doet het nu in Venezolaanse handen wel heel goed!

 11. Ik denk dat De Paus en Vesseur ook schuldig is aan de wanpraktijken van Hernandez.Toen Hernandez destijds bij De Paus en Vesseur werd ontslagen wegens fraude weigerde De Paus en Vesseur aangifte te doen van fraude en weigerde het ook om een tuchtzaak tegen Hernandez aan te spannen. Had De Paus en Vesseur wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen dan had Hernandez een strafblad en een tuchtrechtelijke veroordeling gehad waarmee hij nooit meer als RA opdrachten zou hebben gekregen.

  Maar De Paus Vesseur keek de andere kant op en dacht alleen aan zijn eigen reputatie wardoor Hernandez met een verklaring van goed gedrag en een (tot dit jaar) schoon tuchtrechtelijk verleden overal zijn wanpraktijken kon uitoefenen tegen waanzinnige uurtarieven.

 12. Hij betreurt de media aandacht die aan zijn veroordeling wordt gegeven, hoe durft hij. Hij heeft moedwillig zijn medewerking verleend aan het kapot maken van mensenlevens, de hypocriet, ze hadden hem levenslange schorsing moeten geven.
  Dat zo iemand hier nog vrij rond kan lopen en mooi weer spelen met het verdiende bloedgeld (onze belasting centen) is hemel tergend. Jammer dat wij hem niet tot persona non grata kunnen maken en zitten wij de rest van zijn leven met hem opgescheept, schande en nogmaals schande.

 13. Ik ben het volledig met Niels eens en hoop ook dat Hernandez in beroep gaat zodat hij nog eens alle pers haalt met een tweede veroordeling.

  Hernandez heeft overigens wel gelijk dat zijn veroordeling niet zijn hele rapport onderuit haalt, feit blijft dat de CPA directie schaamteloos hun zakken hebben gevuld zoals aangetoond door Hernandez. Uiteraard probeert de voormalige directie nu met behulp van de tuchrechtuitspraak het hele rapport van Hernandez onderuit te halen, maar dat is te doorzichtig.

  Hernandez heeft grote fouten gemaakt en is daarvoor terecht veroordeeld maar dat neemt niet weg dat zijn rapport inhoudelijk nog steeds bruikbaar is, eventueel na wat aanvullende werkzaamheden (wederhoor).

 14. Ik hoop dat alle benadeelden (misschien gezamelijk?)
  een schade procedure tegen deze man aanspannen.

  Zolang hij het niet in zijn eigen protemonee voelt interesseert het hem toch niet.

 15. Rignald, het zou goed zijn als De Paus Vesseur eens uit de doeken deed waarom Hernandez daar moest vertrekken, naar ik vernomen heb wegens fraude. Jammer daf De Paus Vesseur daar destijds geen tuchtzaak van gemaakt heeft.

  Overigens heeft De Paus Vesseur recent een nieuwe partner aangenomen die ook door de tuchtrechter is veroordeeld en daarom bij KPMG moest vertrekken. Blijkbaar gelooft dit bedrijf net als onze MFK/PS regering niet in pre employment screening.

  Tot slot: het verweer van Hernandez is dat hij als certified fraud examiner is opgetreden en niet als RA. Maar waarom heeft hij dan wel het mega uurtarief van een RA gefactureerd? Certified Fraud Examiner is een titel die niets voorstelt, je hoeft er niet eens examen voor te doen en rechtvaardigt bij verre niet het door Hernandez gedeclareerde uurtarief.

 16. Dat CFE-diplomaatje stelt niets voor.

 17. De aanval van Hernandez op de Nava is onrerecht, want de Nava heeft alleen in algemene bewoordingen uitleg verschaft over de rechtsposities van gecertificeerde accountants, in het bijzonder over het tuchtrecht, zonder ook maar 1 maal de naam Hernandez te noemen.

  Overigens moeten we de Nava niet serieus nemen, het heeft geen enkele publiekrechtelijke status zoals het Nivra dat wel heeft. De Nava is meer een ballen borrel clubje zoals Stella van Rijns innemers (of was het aannemers?) clubje.

  Ik juich het tenslotte toe dat Hernandez in beroep gaat, en wel omdat de bewijzen tegern hem zo duidelijk zijn dat hij een kansloze zaak vecht waarin alleen zijn advocaat (financieel) zal winnen. En niets leuker dan straks weer in alle media uitgebreid te kunnen lezen dat Hernandez weer een tuchtzaak verloren heeft. Hopelijk kan hij daarna nog een keer in cassatie gaan zodat we drie keer dit genoegen mogen beleven.

  Dat plezier zal Hernandez ons toch wel gunnen na het miljoenen belastinggeld dat hij van ons heeft opgestreken?

 18. over twee jaren terry gaan we je huren om uit te vinden wat allemaal ps/mfk/man heeft uitgehaald.

 19. Wat een boef toch. Ja Terry je had mazzel toen je er bij de Paus en Vesseur uit werd gegooit want wat jij daar flikte is heel slecht en je hebt mazzel dat zij er geen zaak van maakte (slechte publiciteit). En wat denk je zelf je vraagt miljoenen voor je flutrapportjes en dan mag de pers er niet op inspelen. Jij speelt een hoog spel en wie hoog klimt zal hoog vallen! je bent een dief en crimineel Terry! Ik hoop dat ze je ook strafrechtmatig zullen aanpakken want jij verdient een paar jaar Bon Futuro!