• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Ineke van Gent van Groenlinks is verbijsterd over de plannen van premier Gerrit Schotte over de toekomst van de Isla. “Al jarenlang brengt de Isla ernstige schade toe aan mens en milieu op Curaçao. Nu blijkt dat de premier niet veel verder is gekomen dan alles bij het oude te willen laten.”

Groenlinks wil dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een beroep op de waarborgfunctie, het bestuur van Curaçao tot de orde roept. “Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de Isla aan strenge milieuvoorschriften te laten voldoen”, stelt Van Gent. “Het is onaanvaardbaar dat we nu op 31 mei 2012 niet veel verder zijn dan een globale beslissing die inhoudelijk weinig om het lijf heeft. Hoe precies milieuoverlast beperkt zal worden moet immers nog nader ingevuld worden. Dat is voor al die mensen die letterlijk onder de rook van de Isla wonen een onverkoopbare boodschap.”

Vragen
Van Gent heeft Spies schriftelijk benaderd met de volgende vragen:
1.   Kent u het bericht dat Curaçao de Isla raffinaderij niet wil sluiten of verplaatsen? Zo ja, wat vindt u van dit bericht?
2.   Kunt u aangeven hoe het bestuur van Curaçao deze keuze heeft onderbouwd en hoe de afweging tussen sluiting, verplaatsing en voortzetting van deze raffinaderij precies is gemaakt?
3.   Bent u het met mij eens dat dit wel een heel erg schrale toekomstvisie op de Isla raffinaderij is? Hoe lang duurt het nog voordat er een precies inzicht ontstaat hoe de voorgenomen moderniseringsplannen worden ingevuld?
4.   In hoeverre bent u betrokken bij de verdere invulling van het voornemen om de door de Isla raffinaderij veroorzaakte vervuiling te beperken?
5.   Bent u het met mij eens dat uitgangspunt moet zijn dat de Isla na modernisering überhaupt geen milieuoverlast mag veroorzaken? Zo ja, hoe zal dat worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
6.   Kunt u aangeven hoe het tijdpad van de verdere besluitvorming eruit ziet? Bent u bereid om de Kamer te informeren over elke vervolgstap in dit slepende dossier?

6 reacties op “Groenlinks verontwaardigd over toekomst Isla”

 1. ach mevrouw van gent;;wij zijn bezig met een nieuwe tabakswet op te stellen,dan wordt de lucht een stuk schoner,scheelt weer veel chronische ziekten,,,dus mevrouw van gent,maak u niet zo druk!!!!

 2. Pim zou zeggen, “mens ga koken! “

 3. Na het fenomeentje “Leerdammetje” kwam zij ook met een blunder(tje)…

  http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/04_april/10/binnenland/ineke-van-gent-ik-weet-al-veertien-dagen-dat-nixon-dood-is.xml

 4. Bestaat die partij, groen links nog? Verbeter de wereld begin bij jezelf. Deze partij heeft zich goed laten kennen de laatste paar weken. Arme Tofik.

 5. Eerst willen ze dat Schotte zo snel mogelijk met een toekomstvisie. Nu dat de toekomstvisie hun niet meezit zijn ze toch niet tevreden. Wat volgt nu?

 6. Ach… Ineke van Gent. Die is nog nooit op Curacao geweest. Had nu echt iemand gedacht dat de huidige regeting tegen Chavez ging zeggen dat we de raffinaderij gaan sluiten? Waar denk je dat het geld en de olie vandaan komt?
  Het geeft weer duidelijk aan dat deze mensen niet met beide benen in de realiteit staan. Net zoals alle MFK en PS stemmers. Kiezers bedankt!