• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De kogel is door de kerk: de Raffinaderij Isla zal gemoderniseerd worden. Het plan van aanpak voor de Isla liet even op zich wachten, maar de Raad van Minister heeft vandaag besloten tot het voortzetten van de raffinageactiviteiten op de huidige plek. De modernisering zal drie miljard dollar gaan kosten.

Het Nederlandse consultantbureau Ecorys heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de toekomst van de raffinaderij. De drie scenario’s zijn: modernisering, een nieuwe raffinaderij op een nieuwe locatie (Bullenbaai) of de raffinaderij sluiten en het terrein voor andere doeleinden te gebruiken.

Arbeidsplaatsen
Het moderniseringsscenario van Ecorys geeft aan dat Isla raffinaderij bij behoud nog steeds 9 procent aan het Bruto Nationaal Product (BNP) bijdraagt. Daarnaast zullen tenminste 1500 arbeidsplaatsen behouden blijven, technici met HBO en MBO-diploma’s noodzakelijk blijven en de overheid van Curaçao ontvangt ongeveer 400 miljoen gulden per jaar aan directe inkomsten uit de raffinage-industrie. Fundashon Green Town, die voor de sluiting van de Isla en de ontwikkeling van het Isla-gebied is, claimt met hun plan dat er 10.000 banen vrij zouden komen en het inkomen van de regering zou verdubbelen.

Positief effect
Ook de betalingsbalans zal volgens het rapport een positief effect ondervinden van het openhouden en moderniseren van de raffinaderij. Tevens geeft het adviesbureau aan dat het openhouden en moderniseren van de raffinaderij zal bijdragen aan het in stand houden of zelfs uitbreiden van de Curaçaose haven- en wegeninfrastructuur.

Derde partij
De visie is een moderne raffinaderij die voldoet aan de internationale milieuregels. Volgens de analyse van Ecorys zal een modernisering 3 miljard dollar kosten. Om dit scenario te kunnen realiseren moet de overheid als eigenaar van het terrein en installaties goed onderhandelen met Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) als leverancier van brandstoffen en moet er een derde partij aangetrokken worden om de kosten van de modernisering te kunnen dragen. Dit traject is niet makkelijk, omdat naar een geïnteresseerde partner gezocht moet worden.

Twee-sporen aanpak
De regering houdt tegelijkertijd rekening mee dat het scenario niet het gewenste resultaat kan opleveren. Daarom is een twee-sporen aanpak noodzakelijk en worden andere opties onderzocht. Als blijkt dat de onderhandelingen niet in het voordeel zijn van Curaçao moeten de regering voorbereid zijn om de raffinaderij uiterlijk in 2019 te sluiten, het terrein schoon te maken en de locatie een andere bestemming te geven. Studies wijzen uit dat ontmanteling van de installatie 250 miljoen gulden zal kosten en 1,7 miljard gulden nodig is om het water en het terrein schoon te maken. De mogelijkheden om internationaal subsidie hiervoor te krijgen zijn zeer beperkt.

Werkgroep
“Het traject om de optie modernisering mogelijk te maken dient zo spoedig mogelijk te starten”, staat er in het rapport. Onder leiding van de Secretaris-Generaal Stelle van Rijn van het Ministerie van Algemene Zaken wordt de komende weken een multidisciplinaire werkgroep gevormd. De werkgroep maakt een concreet plan van aanpak.

Plan van aanpak Raffinaderij Isla:

[scribd id=95367938 key=key-1ha3jj8zflp7zd8otxso mode=list]

32 reacties op “RvM: ‘Raffinaderij Isla moderniseren’”

 1. Drie miljard = U$ 3000 miljoen x 6% rente gedurende 10 jaar = U$ 4800 miljoen Af te lossen met 400 miljoen NAF = US 225 miljoen per jaar. Aflossingstermijn wordt dan 22 jaar, zonder tegenvallers. Gek dat er op dat eiland tekorten ontstaan met zulke rekenmeesters.
  Staat er in het rapport ook iets over de beroerde situatie van de genationaliseerde oliebedrijven in Venezuela? Want Venezuela is de enige klant. Al het oliegeld wordt daar door Chavez uitgegeven om zijn ontevreden onderdanen tevreden te houden, niet om te investeren in oliewinning. Als dat fout gaat kan bovenstaande berekening nog wel eens met vijf of tien jaar worden verlengd. Hopelijk rijden we tegen die tijd allemaal op waterstof.

 2. Voor de liefhebbers:

  http://www.usatoday.com/money/world/story/2012-05-28/venezuela-oil/55248628/1

  Dit is de situatie van de PDVSA.

 3. Waar haalt deze regering 3 miljard vandaan. Ik hoop dat Nedf. de poot stijf houdt6.
  Volstrekt te gek voor woorden deze kankerverwekkende aktiviteit.

 4. @Rignald.

  We hoeven niet te vrezen voor de toekomst en andere raffinaderijen die gebouwd worden.
  Net als in Nederland er een tekort is aan vakkundig ervaren industrie personeel ( vandaag te lezen in de Telegraaf ). Kampt Venezuela met datzelfde probleem.
  Men heeft hier op het eiland bijna 100 jaar aan ervaring aan personeel op olie gebied.
  Die zich elke dag bewijzen en niet vatbaar zijn voor binnenlandse politiek in Venezuela.
  En we hebben hier een enorme opslag plaats in de vorm van de COT wat van grote waarde is voor de contracten die Venezeula met China heeft gesloten.
  Daar komt bij dat Venezeula zijn olie winning met 1 miljoen vaten per dag wil verhogen in de komende jaren.
  Misschien hebben ze ons juist meer nodig dan we denken.
  Nogmaals slechts door positief te denken en handelen ga je vooruit als eiland.
  Je krachten op de juiste manieren weten te benutten.
  Het is er ,en dat weten voldoende mensen op dit eiland.

 5. correctie:

  De Small Enterprise Stimulation Netherlands Antilles (SESNA) is een economisch ondersteuningsprogramma van de EU (ja die zat hier) ism de Antillen, de private sector hier en het European Development Fund (EDF).

  SESNA heeft in 2005 ism de KvK Curacao een grondig (en onafhankelijk!) onderzoek verricht naar de economische impact van de raffinaderij op Curacao. Hierbij stond directe en indirecte werkgelegenheid en lokale uitgaves door PDVSA centraal. Dit onderzoek is deels door mij uitgevoerd.

  De resultaten hiervan (die ik wel ken, maar niet mag vertellen) zijn onthullend, en dus geheim gehouden. Ze zijn destijds WEL in de Staten besproken. Ik kan vertellen dat dit onderzoek een TOTAAL ander beeld geeft van de toegevoegde economische waarde van de raffinaderij voor ons eiland, dan dit onderzoek van Ecorys.

  Ik ken de onderbouwing van dit onderzoek niet, maar op basis van wat ik weet lijkt een investering van 3 miljard een totaal onzinnig en onrealistisch scenario.

  En dan laat ik de gezondheids- en milieuschade nog even achterwege…

  Ikzelf kan niets doen (geheimhoudingsplicht). Een LOB lijkt de aangewezen weg. Wie pakt dit stuk op?

 6. Bobo

  geen enkele criminele activiteit zegt u?
  het laten ontsnappen van giftige gassen?
  het vervuilen van de Anna baai en de andere baaien?
  binnen halen van buitenlandse werknemers tegen een honger loontje.
  illegaal olie overpompen van bullenbaai richting isla om kosten te ontduiken..
  scholen die moeten sluiten i.v.m. bewezen dat stank
  wetenschappelijk is er het aantal doden die onder de rook van de ISLA liggen duidelijk hoger is.

  laten we wel eerlijk zijn over al op de wereld worden kleine bedrijven als de uwe gesloten.

 7. Een nieuwe raffinaderij bouwen kost minder!

 8. Wat zijn de plannen van PSVSA met de Isla? Wat als je miljarden gaat investeren en de PDVSa gaat weg. PDVSA is al bezig met bouwen van soortgelijke raffinaderijen.. wellicht hebben ze ons straks niet meer nodig..

 9. @ Jerrel.

  Geloven is niet zeker weten.
  De wetenschap leert ons echter dat de ISLA vorig jaar voor 100 miljoen heeft geïnvesteerd in revisies binnen het bedrijf.
  Dat er momenteel een revisie plaats vindt die 75 miljoen kost en aan 1600 buitenlanders een baan biedt omdat er lokaal helaas niet voldoende personeel aanwezig is.
  Dat de tanks bij het COT nu nagenoeg allemaal tot de modernste in de wereld horen.
  Na gereviseerd te zijn.
  Dat men binnen de ISLA wel aan een positieve bijdrage werkt binnen deze gemeenschap.
  Dat men niet iemand een crimineel kan noemen voor deze berecht is op strafbare feiten.

  Nogmaals laat U beter informeren.
  En voor diegenen die zich druk maken over van waar het geld vandaan komt. Dat is niet uit belasting gelden.
  En vergis U niet in de grote van de PDVSA die ook ik de VS vier grote raffinaderijen bezit.
  En weet dat de PDVSA voor 20 procent van de energie in de VS zorgt.
  En het een bedrijf is dat verder kijkt in deze wereld. Waar in de komende dertig jaar de vraag naar olie produkten alleen zal stijgen.
  En de ISLA voor 20 procent van de productie zorgt van de PDVSA binnen deze regio.
  Dit zijn slechts enkele feiten.

 10. Er is nog geen eens geld voor een nieuw ziekenhuis….laat staan dat een investeerder in deze bodemloze put stapt. Mensen, wees niet gerust, de verontreiniging zal doorgaan, er worden GEEN nieuwe banen geschapen.

  Dit plan wordt NOOIT uitgevoerd.
  Er is geen enkele investeerder die nog een dollar wil investeren zolang deze criminelen aan de macht zijn. Maar ook daarna zal niemand in deze hoop schroot willen investeren.

 11. Ik ben hier helemaal eens met Bobo

 12. @Bobo, dat in de olie en gas heel veel geld omgaat, is absoluut waar. Maar een investering van 3 miljard USD, van notabene een externe geldschieter is een absolute utopie. En geloof me, Olie en Gas is mijn leest.

 13. Schoenmakers blijf bij Uw leest.

  Als U niet weet waar de ISLA al een tijd mee bezig is, is het verstandig om dit eerst na te vragen.
  In de olie wereld zijn dit soort bedragen heel normaal.
  En dat geld wordt ook weer terugverdiend.

  Wees tevreden dat ondanks de verloren rechtszaak van de SMOC men binnen het bedrijf het milieu gaat verbeteren. En er tevens een groot upgradings plan klaar is. Waar twee jaar werk in is gestoken.
  Beter een vogel in de hand dan tien Greentowns in de lucht die nergens kunnen onderbouwen hoe en waar zij hun droom op baseren.
  En slechts dit eiland naar een zwart gat zullen drijven. Ten gunste van hun eigen zak.
  Eenmaal zover zijn zij allang gevlogen.

  Weet dat de contra groep tegen de ISLA op dit eiland slechts 5 procent bedraagt en U dus geen meerderheid vormt.

 14. SOS same old sh…
  Geen enkele regering heeft het aangedurft de Isla aan te pakken. De vorigen niet, deze regering zeker niet. Mens onwaardige situaties benedenwinds van die schroothoop en niemand die er wat aan doet. Met de huidige regering staat een ding vast, de besluiten die genomen zullen worden omtrent Isla zullen alleen in het voordeel zijn van Chavez en de regeirngs lieden zelf. Twee handen op een buik noemen we dat.
  Het lijkt wel iets dat je alleen nog in het verleden tegen kon komen, nml oprechtheid en gevoel voor je medemens. Deze boevenbende die zich de regering van Curacao durft te noemen is een schaamteloze verzameling tuig. Omdat alles tijdelijk is zal deze zwarte periode in de geschiedenis van Curacao ook wel voorbij gaan maar tot het zover is berokkenen deze vuilakken zeer zware schade aan onze economie en aan onze geloofwaardigeid naar het buitenland toe. het ergste vind ik dat zij waarschijnlijk een keer opstappen en verder ongestraft verder gaan, genietend van de onrechtmatig vergaarde rijkdommen. Niets zou mij meer voldoening geven dan deze schurken te zien boeten voor hun doen en laten. Ik kan me voorstellen dat hun moeders erg trots op ze zijn.
  Curacao wake up !! Deze lui moeten weg !!

 15. Scenario : die opknapbeurt komt er nooit, investeerders blijven weg, alles blijft zoals het is, Venezuela tevreden houden is lucratief, arbeidsplaatsen voor YdC komen onder de driehonderd te liggen, vervuiling neemt toe, Nederland vindt het allemaal wel goed. Over 10 jaar is er niets veranderd en zal de zaak alsnog door de dan heersende regering worden gesloten en opgeruimd.

 16. @ Niels. De Curacaose politiek koos er echter voor de rafinaderij zoals hij was voor niets over te nemen.

  Niet helemaal voor niets, maar voor 1 gulden en die schijnt nog steeds betaald te moeten worden.

 17. Ach ach, rita, je bent er weer om medelijden mee te hebben.

 18. @Rita, de laatste 25 jaar is het toch echt de PDVSA die niets geinvesteerd hebben hoor.
  Dit gaat helemaal niemand ophoesten, en zeker Nederland en de Shell niet!

 19. Rita, zoals wel vaker ben je bijzonder slecht geinformeerd. Shell heeft bij haar vertrek van Curacao aangeboden de hele Isla op te ruimen en de grond te reinigen.

  De Curacaose politiek koos er echter voor de rafinaderij zoals hij was voor niets over te nemen.

 20. laat nederland en shell maar die 3 miljard betalen. zijn ze wel verplicht aan ons al die jaren vervuiling op curacao

 21. Stel 3 miljard dollar, inkomsten per jaar ANG 400 miljoen, laten we zeggen door de tegenvallers duurt het 15 jaar om het dus terug te verdienen (zonder de waardes contant te maken).

  Tegenwoordig is iets wat modern is max 2 jaar modern, daarna is het verouderd… dus wanneer moet het weer worden aangepast om modern te worden maw nog meer investeringen doen en de inkomsten zullen niet hoger worden als productie capaciteit hetzelfde blijft. Men spreekt van moderniseren, niet uitbreiden of iets dergelijks.

  Los gezien van het bovenstaande, zijn dit dezelfde kantoren die een begroting maken voor Noord-Zuid lijn in Amsterdam, Betuwelijn, HSL lijn etc etc? Alles is valt veel duurder uit en de inkomsten vallen in de laatste twee gevallen flink tegen!

  Ik zeg sluiten, schoonmaken, van overgebleven geld criminaliteit aanpakken en laat toerisme die 9% van het BNP opvullen. In dat geval zullen er veel meer arbeidsplaatsen behouden blijven dan slechts 1500.

 22. Goed 3 milljard hebben we niet dus sluiten die stink boel. De tijden zijn aangebroken om voor eens en altijd het milieu vooruit te laten lopen en de gezondheid van het Curacaose volk prioriteit te geven.

  Die arbeidsplaatsen worden toch grotendeels door Venezolanen ingepikt.

  Schotte als jij 3 milljard te voren kan toveren dan “be my guest” aangezien je geen tovenaar bent mag je meteen een andere besslising nemen.
  YWN

 23. USD 3 miljard,……wow,…..das pas lekker graaien!!!!

 24. Hopi bon Stella van Rijn!
  Ik ben met stomheid geslagen, Naf 3000.000.000,- hoe kan je hier nou serieus op reageren.
  Ik stel voor om naar kameraad Chavez te gaan en hem je rapportje te geven, ik ben bang dat je snel weer buiten staat.

 25. euhhA 2 miljard of 3 miljard , ik ga voor optie a scheelt toch weer een miljard
  uiteraard begrijp ik dat de kickback van 10 a 15% minder zal zijn.

  Hebben we al onderzocht wie de baas is bij dat advies buro of groot aandeelhouder.
  Ken namelijk we mensen die advies geven tegen een vergoeding die schrijven alles wat je wilt.

 26. Oh 3 miljard hehe. Nieuwe leesbril kopen

 27. Ja sorry. Stuk tekst weggevallen. Ik schreef ook nog dat 3 miljoen no way voldoende is, en dat het geld nu al op is.

 28. Wie neemt neemt een rapport, waarin de financiering van US$ 3.000.000.000,00 niet uitgewerkt is, serieus? Wie neemt degenen nog serieus die hun beslissing hierop baseren?

 29. Sorry Stella, maar nu laat je je wel heel erg makkelijk in de rol van het domme blondje duwen!

  Beslissing tot moderniseren is genomen. En o ja, daarmoeten we nog even 3 miljard voor zoeken.

  Zelfs mijn vrouw, ook blond, heeft nooit gezegd: ‘John, we gaan verhuizen van Souax naar Jan Sofat. Even 2 miljoen daarvoor gaan zoeken.’.

 30. …maar dit is brilliant!!! niet dat stomme hosselen & graaiien van Monk en CS met hun “Kranshi”…dit van Schotte hier is Madoff-achtige projecten.

  Nee, Schotte is voor mij en mijn familie, vrienden: EXIT!!

  Hij is GEEN PATRIOT noch visionair als je een alternatief als GreenTown links laat liggen.
  Schotte en cs zijn niet groen, maar corrupt…dit stinkt aan alle kanten…

  PLB

 31. Goed plan Wancho???
  Met de -163 Miljoen op de begroting??? En dan een project steunen die 3 Miljard gaat kosten. Maar je hebt gelijk. Dit is een coalitie die niet meer te vertrouwen is.

 32. Goed plan!

  En helaas, alles wat de huidige regering nog doet, is niet meer geloofwaardig.