• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Door de aandacht de afgelopen weken voor de financiële situatie van Curaçao, voelt het College financieel toezicht (Cft) zich genoodzaakt een toelichting te geven op de tot dusverre gevolgde werkwijze van het Cft. De begroting van 2011 is met een tekort van 163,4 miljoen afgesloten.

De regering van Curaçao heeft op 10 april een concept van de eerste begrotingswijziging 2012 aan het Cft aangeboden.

Begrotingswijziging
Op 23 april heeft het Cft een negatief advies gegeven op deze begrotingswijziging. De redenen hiervan waren:
1. Het tekort 2011 werd in de begrotingswijziging 2012 niet gecompenseerd, terwijl de Rijkswet dit voorschrijft. Het Cft ging er op dat moment nog vanuit dat het jaar 2011 afgesloten zou worden met een tekort van 90 miljoen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het tekort nog hoger ligt.
2. De maatregelen op het terrein van de gezondheidszorg, oudedagsvoorzieningen en dividendbeleid waren verder vertraagd.
3. Er werden langjarige financiële verplichtingen voorgesteld, vooral vanwege het nieuwe ziekenhuis.

Advies
De eerste begrotingswijziging had, conform de landsverordening comptabiliteit op 15 mei naar de Staten verstuurd moeten worden, inclusief het advies van het Cft en de Raad van Advies en de reactie van het bestuur daarop. Tot op heden is de begrotingswijziging niet aan de Staten aangeboden.

Rijksministerraad
Het Cft heeft in eerdere advisering steeds aangedrongen op het nemen van structurele maatregelen. Het Cft heeft vanaf augustus 2011 aangegeven dat als er verdere vertragingen op zouden treden en daardoor de begroting 2012 ook met een tekort zou eindigen, het niet zou aarzelen om door middel van artikel 17.1 van de Rijkswet financieel toezicht, de Rijksministerraad hierover te adviseren. De mogelijkheid dat de Rijksministerraad om een aanwijzing gevraagd zou worden is hierbij niet uitgesloten.

Gesprekken
Momenteel blijkt dat noodzakelijke maatregelen om de budgettaire situatie van Curaçao gezond te maken, verder vertraagd zijn. Komende week voert het College gesprekken met de regering van Curaçao over de ontstane situatie en de noodzaak tot het treffen van aanvullende maatregelen. Naar aanleiding daarvan zal het beoordelen in hoeverre de wettelijke normen in het geding zijn en verdere acties geboden zijn.

3 reacties op “Cft licht werkwijze begrotingsproces toe”

  1. @R.Spee, En daar bij Omunda zit hij gezellig te drinken met een CFT lid.. Deze hebben ze nu voor straf naar Sint Maarten verbannen.

  2. Tja, wat wil je met een minister van financien die een persoonlijke miljoenenschuld bij de Belastingdienst heeft maar daarin geen belemmering ziet om zich bij Omundo als een mafioso vol te gieten met de duurste cocktails?

    Kan Stella hierover niet eens naar Brandpunt schrijven, want dit is door Brandpunt nog niet belicht?

  3. Zou de Rijksministerraad die afleidingsmanoeuvre van Gerrit met zijn, hoe noemde hij dat ? ik dacht begrotingskamer doorzien hebben ?