• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Advocaat Karel Frielink wil naast opheldering van minister Elmer Wilsoe, ook opheldering van minister Hensley Koeiman (Arbeid) over het huidige vreemdelingenbeleid. “De minister wordt dringend opgeroepen om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren.”

Minister Koeiman moet als minister van Arbeid binnen zes weken over een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning beslissen, zoals in artikel 5 lid 8 van de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen is opgenomen. Volgens Frielink zijn van diverse advocatenkantoren klachten binnengekomen bij de Orde van Advocaten Curaçao.

Aanmaningen
“Ik heb meerdere rechterlijke uitspraken ontvangen waaruit blijkt dat de minister in allerlei gevallen niet beslist op aanvragen en evenmin op bezwaarschriften.” In die zaken heeft het Gerecht Koeiman bevolen om binnen één maand op die aanvragen dan wel bezwaarschriften te beslissen. “Er is vastgesteld dat dit niet is gebeurd, ondanks bevelen van de rechter waaraan een dwangsom is verbonden. Zelfs herhaalde aanmaningen door de betrokken advocaten leiden niet tot resultaat.”

Weigering
“Het heeft geen betoog nodig dat een weigering om uitvoering aan de wet te geven al niet acceptabel is”, aldus Frielink. “Het stelselmatig weigeren om rechterlijke bevelen op te volgen maakt het alleen maar erger. Ook deze mensen hebben er recht op dat de minister de wet naleeft, rechterlijke bevelen opvolgt en op een serieuze en verantwoorde manier met hun belangen en die van de werkgevers omgaat. Daarvan is op dit moment geen sprake.”

Beleidswijziging
“De handelwijze van de minister leidt in allerlei gevallen tot schade”, aldus de advocaat. “De minister wordt dringend opgeroepen om op heel korte termijn een drastische beleidswijziging door te voeren.” Het is volgens Frielink aan de Staten van Curaçao of de Ombudsman om te beslissen of en welke actie zij op dit vlak nemen.

[scribd id=94833431 key=key-2hspo2c9rhr0n1ufo094 mode=list]

10 reacties op “Zorgen over vreemdelingenbeleid II”

 1. @eefje, de waarheid doet pijn he. inderdaad de racistisch aard van jou wordt hiermee blootgelegd! Minderwaardig voelen jegens makambas maar zelf denken dat je superieur bent over regio genoten!

  Ga idd maar naar de VN en leg uit dat YDK zich zonder enige eisen in Nederland kunnen vestigen en Nederlanders die naar Curacao gaan zich aan vele eisen moeten voldoen. Wie is nu de racist?

 2. Het is wel typisch, een Nederlandse racist die zich zorgen maakt over het vreemdelingenbeleid van Curacao. Ik zou zeggen: als je echt foute en hardvochtig vreemdelingenbeleid wilt aankaarten, waarom dan niet het zelfs in de VN e.a. wereldorganisaties zwaar bekritiseerde foute zeer hardvochtige enigszins racistische Nederlandse vreemdelingenbeleid aankaarten?

 3. Er is een mogelijkheid om uw verzoek op de dag van aanvraag nog afgewikkeld te krijgen.

  En dat is uw achternaam veranderen in Dos Santos of van der Dijs.

  Of niet, minister Wilsoe?

 4. laten we eerlijk zijn, toelating moet zorgvuldig gebeuren.
  wel is het mogelijk om 1000 mensen in te vliegen voor de ISLA
  Minister Koeiman heeft natuurlijk wel een groep ambtenaren ge-erft waar snelheid en dienstbaarheid bepaald niet hoog op hun lijstje stond.
  Ook de koppeling tussen advies-bureaus en bepaalde ambtenaren zijn een vaststaand feit.

 5. @ wel met het grote geld,toch??

 6. @ zORRO, IK DENK HET VAN NIET?/of wel

 7. @Ben, denk het wel want daarom zat Komproe in de cel

 8. Zouden de ministers hun taken en plichten wel kennen?

 9. Met terwerkstellingsvergunningen zijn geen pastechies te verdienen, dus daar houdt de minister zich uiteraard niet mee bezig.

 10. Dit snap ik niet want deze Minister van Justitie is toch van mening dat de uitspraken van rechters dienen te worden opgevolgt?

  Of is dat aleen bij toepassing bij Dos Santos?

  Dan is er sprake van machtsmisbruik en volgens mij (zeg me als ik het fout heb Mr Frielink) is dat strafbaar toch?