• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Internaat Huize Rose Pelletier heeft gisteren een subsidie ontvangen van vertegenwoordigers van de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk voor het project ‘Abo, bo Korant. De subsidie moet ervoor zorgen het project kan worden voortgezet.

 
Het project startte in 2011 onder leiding van het internaat. Toen werd ook premier Gerrit Schotte uitgekozen als padrino (peetvader) van de krant. Schotte was dan ook aanwezig tijdens de ceremonie. De eerste editie van de krant wordt eind juni uitgegeven.

Abo, bo korant
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren heeft het internaat de methode HOME geïntroduceerd (Handleiding Opvoedkundige Methodiek voor Internaten). Uitgangspunt van deze methode is om de jongere actief te betrekken in de begeleiding die het krijgt, waarbij positieve stimulans, prettige behandeling en versterking van de eigenwaarde van de jongere centraal staat. Rekening houdend met dit uitgangspunt, heeft Huize Rose Pelletier Abo, bo Korant, gecreëerd, speciaal gericht op jongeren en kinderen die in een internaat wonen. De krant wordt geleid door drie jongeren die in het Internaat wonen en behandelt onderwerpen van gezamenlijk belang zowel voor kinderen als jongeren.

Huize Rose Pelletier
Huize Rose Pelletier is een internaat die onderdak biedt aan jongeren tussen de veertien en achttien jaar die om diverse redenen verstoord worden in hun ontwikkeling en niet in hun gezinsomgeving kunnen blijven wonen. Tijdens hun verblijf in het internaat krijgen de jongeren hulp bij hun problemen.

www.versgeperst.com