• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Naar aanleiding van de klacht van oud-rector Miguel Goede heeft de Accountantskamer vandaag bepaald dat Terry Hernandez voor zes maanden wordt geschrapt in het accountantsregister. Dat betekent dat hij zes maanden is geschorst en niet als registeraccountant mag werken, meldt advocaat Karel Frielink.

Goede had bij de Accountantskamer een klacht tegen Hernandez ingediend naar aanleiding van een door Hernandez geschreven rapport. In dat rapport heeft Hernandez zeer ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van Goede. “Ten onrechte, zoals nu blijkt. Dat rapport heeft intussen wel geleid tot het ontslag van Goede als Rector-Magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA)”, zegt Frielink.

Onderzoek
De Accountantskamer verwijt Hernandez dat hij tijdens zijn onderzoek prof.dr. Roel in ’t Veld niet heeft gehoord. Dit was een belangrijke getuige van Dr. Goede, maar Hernandez vond het niet nodig prof. In ’t Veld in het onderzoek te betrekken. De Accountantskamer oordeelt verder dat de ernstige beschuldiging van Hernandez aan het adres van Goede, namelijk het presenteren van valse documenten met de bedoeling gelden te onttrekken aan de UNA, niet klopt. De betaling van de factuur van Goede Consultants was met instemming van de toenmalige Rector-Magnificus verricht.

Beschuldigingen
De Accountantskamer stelt bovendien vast dat Hernandez, waar het gaat om de beschuldigingen aan het adres van Goede heeft ‘gehandeld in strijd met de eisen voortvloeiend uit de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit en deskundigheid en zorgvuldigheid’. Hernandez had zich ‘moeten onthouden van de strafrechtelijke en civielrechtelijke kwalificaties die in het rapport voorkomen’.

Objectiviteit
De Accountantskamer vervolgt: “Hernandez had moeten beseffen dat de in het rapport neergelegde bevindingen en de conclusie van het rapport schadelijk voor klager(s) positie zouden kunnen zijn. Door (niettemin) in deze vorm te (laten) rapporteren, heeft hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van klager. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van objectiviteit en van professioneel gedrag.”

Schorsing
De Accountantskamer is van oordeel dat Hernandez van deze verzuimen, ‘gelet op de mogelijke gevolgen van het uitbrengen van het rapport en op de omstandigheid dat betrokkene zich afficheert als een ‘Certified Fraud Examiner’, een ernstig verwijt moet worden gemaakt’. De Accountantskamer heeft Hernandez voor zes maanden geschorst. Omdat Hernandez in een andere zaak door de Accountantskamer voor drie maanden is geschorst, bedraagt de totale duur van de schorsing negen maanden.

Ontslagzaak
Het ondeugdelijke rapport van Hernandez is destijds door de UNA aangegrepen om Goede op staande voet te ontslaan. Het ontslag is door Goede aangevochten bij de rechter. Goede heeft in die ontslagzaak aangevoerd dat de UNA de onterechte beschuldigingen van Hernandez nooit had mogen gebruiken als grond voor zijn ontslag. Dit wordt nu bevestigd door het oordeel van de Accountantskamer. De rechter zal op 5 juni 2012 uitspraak doen in de ontslagzaak.

CPA
Hernandez is ook verantwoordelijk voor het rapport dat heeft geleid tot het ontslag van CPA-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy en voor de audit bij bevolkingsregister Kranshi. De uitspraak van de Accountantskamer zal worden gepubliceerd op de website van tuchtrecht:  Goede vs. Hernandez, De Lannoy vs. Hernandez en Lopez Ramirez & Diaz vs. Hernandez.

42 reacties op “Terry Hernandez geschorst”

 1. @martin, kijk maar naar jullie minister van Financiën, tja….

 2. En waar gaat het allemaal weer om ???

  GELD !!!!!

  En zoals altijd zullen er weer genoeg nieuwe zielloze glibbers opstaan om zonder blikken of blozen door de diepste poelen met verderf te kruipen, om hun bankrekening te doen groeien

  Voor vele heiligt geld alles

 3. Zo eindelijk gerechtigheid, Hernandez eruit, voor een half jaar met zijn Beavis en butthead head.”What goes around comes around!!!!!”. Jammer dat het maar voor een halfjaar is, bij ons in Nederland worden criminelen voor een langere tijd tot helemaal niet meer aan de bak te komen er uitgezet. Als bedrijf zijnde zou ik Hernandez royeren en niks een halfjaar op de strafbank, hij zet jullie als bedrijf voor paal. Jammer dat zulk soort mensen Curacao in een slecht daglicht zetten. Ook ik ben de dupe van de reorganisatie bij Stichting Studiefinanciering Curacao, samen hebben ze daar de direkteur, Manager en huisvestingscoördinator zonder enige reden eruit gezet, o.l.v. Mw. de Freitas en het bestuur (1 incompetente bende). Weten niet waar over ze kletsen en daar zijn nu 3 mensen de dupe van, die de ruggegraat van het SSC waren. Met hun nieuwe ideeën en reorganisatie, wat we niet verder hebben kunnen uitvoeren, alleen ten voordele van de studenten. Betere service, meer rust voor de studenten etc.
  Vraag aan Curacao, wanneer wordt de incompetente bende (het bestuur van het SSC) er uitgezet?
  Zou beter zijn voor de organisatie en studenten.
  Wordt het ook niet eens tijd om nog meer rapporten van Hernandez te belichten?
  Volgens mij komt er nog meer stront boven drijven.
  Hoe kan je een rapport schrijven en zelf niet mee kijkt wat er in de praktijk gebeurt en hoe het hier in Nederland er daadwerkelijk aan toe gaat, met Nederlandse regels.
  En niet 2 weken lang met je luie gat bij ons in de vergaderruimte blijf zitten. En probeert het personeel er onderuit te schoffelen, gelukkig waren er 3 mensen niet gevoelig voor, met als gevolg dat ze ten onrechte er uit liggen. Dus vanuit het bestuur en Hernandez, misbruik gemaakt van hun machtspositie. Met alle gevolgen van dien en daar bedoel ik organisatorisch en studenten mee.
  Petje af hoor Meneer Goede, dat u toch d.m.v. de rechtzaak gewonnen te hebben.een lans hebt gebroken. Hoop voor jullie in Curacao dat zulk soort dingen wordt doorgezet en dat het niet een éénmalige actie is. Zodat jullie nog steeds in deze ellende blijven zitten.
  Ook zou ik meteen even willen zeggen dat de Freitas ook bij het UNA werkt en voor het SSC Hernandez heeft ingehuurd, ik zeg verder niks, maar mensen van het UNA, een gewaarschuwd mens telt voor 2. en met de Freitas erbij zou ik toch graag 2 ogen in mijn achterhoofd willen hebben.

  THE DON

  PS. studenten jullie zijn BON BINI hier in Nederland, maar er zijn andere wegen die naar Rome leiden

 4. Vraag aan Curacao, wanneer wordt de incompetente bende (het bestuur van het SSC) er uitgezet?
  Zou beter zijn voor de organisatie en studenten.
  Wordt het ook niet eens tijd om nog meer rapporten van Hernandez te belichten?
  Volgens mij komt er nog meer stront boven drijven.
  Hoe kan je een rapport schrijven en zelf niet mee kijkt wat er in de praktijk gebeurt en hoe het hier in Nederland er daadwerkelijk aan toe gaat, met Nederlandse regels.
  En niet 2 weken lang met je luie gat bij ons in de vergaderruimte blijf zitten. En probeert het personeel er onderuit te schoffelen, gelukkig waren er 3 mensen niet gevoelig voor, met als gevolg dat ze ten onrechte er uit liggen. Dus vanuit het bestuur en Hernandez, misbruik gemaakt van hun machtspositie. Met alle gevolgen van dien en daar bedoel ik organisatorisch en studenten mee.

 5. Ook ik ben de dupe van de reorganisatie bij Stichting Studiefinanciering Curacao, samen hebben ze daar de direkteur, Manager en huisvestingscoördinator zonder enige reden eruit gezet, o.l.v. Mw. de Freitas en het bestuur (1 incompetente bende). Weten niet waar over ze kletsen en daar zijn nu 3 mensen de dupe van, die de ruggegraat van het SSC waren. Met hun nieuwe ideeën en reorganisatie, wat we niet verder hebben kunnen uitvoeren, alleen ten voordele van de studenten. Betere service, meer rust voor de studenten etc.

 6. Zo eindelijk gerechtigheid, Hernandez eruit, voor een half jaar met zijn Beavis en butthead head.”What goes around comes around!!!!!”. Jammer dat het maar voor een halfjaar is, bij ons in Nederland worden criminelen voor een langere tijd tot helemaal niet meer aan de bak te komen er uitgezet. Als bedrijf zijnde zou ik Hernandez royeren en niks een halfjaar op de strafbank, hij zet jullie als bedrijf voor paal. Jammer dat zulk soort mensen Curacao in een slecht daglicht zetten.

 7. tss

 8. Ratvocaat Braam kan weer aan het werk. De benadeelden kunnen nu Hernandez voor alle geleden schade aansprakelijk stellen en zelfs de regering, die van zijn foute rapporten gebruik heeft gemaakt. Zo zal hij weinig van de miljoenen kunnen genieten, die hij van de regering heeft ontvangen en door de belastingbetaler zijn betaald. Dat zou gerechtigheid zijn.

 9. As er toch de nodige onderzoeken door parlementaire commissies worden opgezet weet ik nog een mooie:
  HELE werkwijze advocatuur op Korsou doorlichten, heb het vermoeden dat hier vele onfrisse zaken aan het licht zullen komen !!!

 10. @Maria, Braam krijgt heel veel geld van de regering.. Hij heeft gekozen om zijn ziel te verkopen aan de duivel.

 11. Maria, je hebt gelijk, een schorsing is bijna het ergste wat je als accountant kan overkomen. Als je bij een gerenommeerd accountantskantoor zoals KPMG werkt is je carriere bij een tuchtrechtelijke berisping al voorbij, laat staan bij een schorsing.

  Ratvocaar Braam slaat de plank in de Amigoe dan ook volledig mi.

 12. Een schorsing voor een accountant is echt het ergste wat je als accountant kan overkomen. Waarom praat Braam het nu weer goed in de Amigoe?

 13. En nu de rest van de boevenclan nog!

 14. En de regering zal blijven samenwerken met deze crimineel.
  Soort zoekt soort!

 15. @ Sjakie. HErnandez heeft dus voor veel geld bewust iemand proberen kapot te maken met leugens..

  Helaas is het niet bij iemand gebleven, maar bij meerdere personen.

 16. Even voor de duidelijkheid, Hernandez heeft de 1 na zwaarste straf gekregen.

  De tuchtrechter kan het volgende opleggen:
  1 schriftelijke waarschuwing
  2 schriftelijke berisping
  3 schorsing voor 6 maanden
  4 geschrapt worden uit het register

  Maw hij is er bijna en ik juich dat van harte toe!! Zulke mensen halen het beroep van accountant door de slijk!!

 17. HErnandez heeft dus voor veel geld bewust iemand proberen kapot te maken met leugens.. lijkt me goed voor een strafrechtelijke zaak! gewoon crimineel!

 18. Overigens heeft Terry Hernandez zichzelf volslagen belachelijk gemaakt door aan te voeren dat hij niet als registeraccountant maar als certified fraud examiner zijn onderzoek zou hebben uitgevoerd. Als je deze wijsheid tijdens je eerste accountancyles uitspreekt wordt je meteen van school gestuurd, maar Hernandez durft het zelfs in een tuchtzaak aan te voeren.

  Ergens heeft Terry Hernandez wel gelijk, want hij heett nog nooit op het niveau van een registeraccountant gefunctioneerd. Alleen zijn declaraties zijn van het niveau van een registeraccountant.

 19. Als je een klein schroefje uit een horloge haalt, blijft het bijna altijd wel lopen. Hernandez is zo’n schroefje en even gemakkelijk te vervangen.

 20. alvast 1 marionet ontmaskert….
  wie volgt?

 21. De naam ,,Hernandez” past uitstekend in het profiel van het Colombiaanse drugskartel.!! Misschien kunnen ze daar nog een corrupte registeraccountant gebruiken, voor criminele witwas-praktijken.
  Hier op Curacao, is deze door de mand gevallen ,,slemiel” voor de rest van zijn bestaan een paria in het doen van zaken!!!

  ,,TENMINSTE”, bij normaal denkende mensen !!

 22. Vraag aan de juristen: Kunnen de opdrachtgevers ook persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd en/of hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld? Zij kozen immer bewust voor accountant Terry Hernandez om de door hun gewenste uitkomsten van het onderzoek te krijgen. Het kan niet anders zijn geweest, dat zij Hernandez de opdracht gaven om een rapport met de door hun gewenste uitkomst te schrijven. Goede en de Lannoy kunnen nu geheel terecht hun materiele schade verhalen op Terry Hernandez en de overheid (lees bevolking van Curacao). Het zou echter goed zijn als ook de prive vermogens van de opdrachtgevers konden worden aangesproken.

 23. Goed nieuws!

 24. Na het bekend worden van dit nieuws heeft Anthony Cijntje meteen een groot feest georganiseerd, morgenavond in het WTC.

  Hij verwacht namelijk naast de opdrachten die hij al had tot het benoemen van MFK vriendjes bij de UNA en Aqualectra nu ook alle opdrachten te krijgen die de MFK niet meer aan Hernandez kan geven.

  Overigens hoeft Cijntje daarvoor geen nieuw personeel aan te trekken. Zijn rapporten worden namelijk door de MFK geschreven, Cijntje zet er slechts zijn handtekening onder.

 25. Terry Hernandez en Anthony Cijntje gaan, zo heb ik gehoord, op Radio Mas gezamenlijk het programma ‘U vraagt, wij draaien’ presenteren.

  Benieuwd of de regering de door de tuchtrechter totaal afgebrande Hernandez nog opdrachten gaat geven.

  Overigens is Cijntje er bij Deloitte uitgegooid en Hernandez bij De Paus en Pesseur, en dat was niet omdat deze heren daar te integer waren.

 26. Zo, die is geslaagd voor het speciale ‘non-integriteits’ examen!
  Die zien we vast en zeker als minister terug!
  Hij past prima in het profiel, hij heeft zich bewezen, en hij heeft er hard voor ‘gewerkt’, daarom verdient hij het gewoon om minister te zijn!!!!

  De post van justitie komt binnenkort vrij, die van planning ook, oh ja die van gezondheidszorg ook (als KOEstancia tenminste terugkomt van haar -welverdiende- vakantie).

 27. Wat mij betreft is golddigger Stella van Rijn de volgende. Wellicht kan ze alvast beginnen te breien aan een Bon Futuro mantelpakje, wit met zwarte strepen.

 28. @Sjors. De regering kan zijn geld niet terugvragen, wante en gefraudeerd rapport ten nadelen van de destijds directeuren was precies de vraag die deze regering had uitbesteed. Dcaht je nu echt dat zij om een onafhankelijk en eerlijk rapport hadden gevraagd???

 29. Whoze next:
  1) Anthony Cijntje
  2) Stella van Rijn
  3) Soemanthoe
  …………?
  …………?

 30. Gerechtigheid!!!!

 31. Overigens is Hernandez al eens op fraude betrapt door het accountantskantoor waarvoor hij gewerkt heeft. Daar liet hij zich door klanten betalen in plaats van dat deze klanten aan zijn kantoor betaalden.

  Helaas kwam hij weg met ontslag op staande voet omdat het kantoor geen aangifte deed uit angst voor zijn naam.

 32. Dus eigenlijk zou de regering nu ook Terry Hernandez moeten aanklagen en het geld (veel geld) moeten terug eisen aangezien nu bewezen is dat hij flutrapportjes heeft gemaakt die op niets zijn gebaseerd terwijl de regering om een kwalititatief rapport had gevraagd om daarop hun beslissingen te nemen.

 33. kunnen we er op wachten dat dat hij het niet was

 34. 6 maanden???? echt onvoorstelbaar dat hij maar 6 maanden schorsing krijgt, dit is gewoon een oplichter die zich voor het politieke karretje laat spannen van mensen (ministers) met belangen die niets te maken hebben met die van werknemers die ten onrechte worden ontslagen… kan iemand die zo’n conclusie trekt (en daarmee veel persoonlijk leed veroorzaakt voor de mensen over wie zijn rapportages gaan) inderdaad niet aansprakelijk gesteld worden?

 35. Nu Monky,Dos Santo, de van der Dijsjes, en de hele coalitie nog voor het gerecht brengen incl Helmin Wiels en Godett.

 36. waarom wordt die hernadez niet strafrechtelijk vervolgd??? een criminele “fraud-accountant”!
  Durft Goede dat niet omdat anderen hem dat -indirect-hebben afgeraden….

 37. Ik zou eenieder die ook maar wat te maken heeft gehad met deze looser, en beschadigd is door deze Terry Hernandez ” in de ruimste zin des woords” ,met in het bijzonder de heren Dr Goede,de Lannoy en H.Daal het advies geven om gezamelijk een heel goede advocaat in de hand te nemen (Abram Moscovitch)en tegen hem persoonlijk een strafrechtelijkezaak aan te spannen wegens doelbewuste smaad en valsheid in geschriften en als klap op de vuurpijl het zig laten omkopen door ministers.De eis moet en zal een mega claim worden van miljoenen.Dit heeft Hernandez verdient en zal de volgende keer wel beter oppassen mom zomaar personen naar een afgrond te helpen voor zijn vriendjes en de poen.p.s Moscovitch begint dit soort zaken niet als hij maar de twijfel heeft dat het niet haalbaar is,dus wat let julie.

 38. och gut.. en hij zou net een onderzoek doen bij Kraanchi om daal daaruit te werken.

 39. Hernandez wordt/werd niet voor niets ingehuurd door Schotte & co. Soort zoekt soort.

 40. ja hernandez voel je je nu gebruikt?

 41. De accountantstuchtrechter spreekt zelden in het nadeel van registeraccountants, en dat betekent dat dit een heel ernstige zaak is een een volledige diskwalificatie van Hernandez. Als de overheid nog 1 opdracht geeft aan Hernandez maakt ze zichzelf volledig belachelijk.

  Het wordt verder tijd dat Anthony Cijntje, die ook op verzoek van de overheid een reeks rapporten heeft geschreven waarin exact stond wat de overheid wilde dat hij schreef, eens voor de tuchtrechter gedaagd wordt.

  Deze Anthony Cijntje, met de ruggegraat van een schelpdier, is nu belast met de werving en selectie van de nieuwe directie van Aqualectra. Oftewel, het benoemen van MFK en PS vriendjes. want Anthony Centje doet altijd precies wat zijn opdrachtgever wil.

 42. Ik stel voor om de heer Hernandez voor de rest van zijn leven te schorsen. Deze man is bereid voor geld op maat rapportjes te maken gebaseerd op niets! Ik stel voor dat oa Goede en de Lannooy ook de heer Hernandez persoonlijk aansprakelijk stellen. Deze man mag nooit meer rapportjes schrijven. en maak je geen zorgen om Terry hij zal vast en zeker wel een leuk baantje krijgen bij de overheid.