• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Kustwacht heeft in 2011 in totaal twaalf drugstransporten onderschept en daarbij 827 kilo verdovende middelen aangetroffen. Dat staat in het jaarverslag van de Kustwacht in het Caribisch Gebied. “Het beeld van inbeslagnames van drugs over de afgelopen jaren is grillig.”

Zowel het aantal onderscheppingen als de totaalvangst is hoger dan in 2010 toen bij negen acties 274 kilo drugs werd onderschept. De tendens is wel dat de laatste jaren vooral kleinere partijen drugs zijn aangetroffen en dat bij de smokkel meer lokale kleinere vaartuigen gebruikt worden, zo staat in het jaarverslag.

Risicoverspreiding
“De kleinere partijen duiden op risicospreiding. Daarnaast constateert de Kustwacht dat nog maar weinig zogenaamde Go Fast vaartuigen worden onderschept. Dit lijkt mede het resultaat van de preventieve werking van zichtbare en veelvuldige aanwezigheid van de Kustwacht”, constateert de Kustwacht. In 2011 zijn acht illegale vuurwapens aangetroffen. In 2009 waren dat er vijf, in 2008 slechts twee.

Illegale immigratie
De Kustwacht heeft in 2011 27 illegalen aangehouden en overgedragen aan de immigratiediensten van het betrokken Land (Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Nederland). Deze diensten stellen vervolgens een onderzoek in of de illegale immigratie verband houdt met mensenhandel of -smokkel.

Samenwerking
De samenwerking met partners binnen en buiten het Koninkrijk is goed. Als gevolg van de inwerkingtreding in 2010 van het Verdrag van San José (2003) over maritieme drugsbestrijding in het Caribisch gebied heeft de Kustwacht in 2011 vaker en gemakkelijker kunnen samenwerken met Franse, Amerikaanse en Dominicaanse partnerdiensten.

Scheepvaarttoezicht
In 2011 heeft de Kustwacht 282 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen van scheepvaartvoorschriften. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Sinds de introductie van de prestatie-indicator ‘controles’ in 2010 is een nadrukkelijke stijging van het aantal processen-verbaal zichtbaar. De komende jaren moeten uitwijzen of deze controles ook leiden tot een permanente gedragsverandering bij het varende publiek.

Roekeloos varen
Het grootste deel van de overtredingen betrof het niet kunnen tonen van de benodigde vaardocumenten en vergunningen. Daarnaast is opgetreden tegen overtredingen als het varen onder invloed, te snel of roekeloos varen en het hierbij in gevaar brengen van andere vaartuigen of watersporters bij drukbezochte toeristische plaatsen op de eilanden.

Milieutoezicht
De Kustwacht besteedt tijdens haar patrouilles ook nadrukkelijk aandacht aan vervuiling van zee, kust en stranden. Geconstateerd wordt dat illegale lozingen overwegend plaatsvinden vanaf schepen. In 2011 heeft de Kustwacht vier gevallen van verontreiniging van het oppervlaktewater gesignaleerd en is een proces-verbaal opgemaakt.

[scribd id=93821886 key=key-2bar047hrksv3a3fo3cc mode=list]

1 reactie op “827 kilo drugs onderschept in 2011”

  1. Als ik het jaarverslag lees zie ik dat de Kustwacht operaties zo’n 80 miljoen gulden hebben gekost, dat is dus bijna 100,000 gulden per gevonden kilo drugs.

    Met de huidige straatwaarde zijn we daarom goedkoper uit wanneer we de Kustwacht afschaffen en die drugs gewoon in Pietermaai kopen.