• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft vandaag een brief over de evaluatie van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister een evaluatie over bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs op Bonaire en Sint Eustatius.

Daarnaast geeft Van Bijsterveldt inzicht over beschikbare gegevens over het schoolverzuim. Vorig jaar maart is de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland ondertekend. Hierin is afgesproken dat gezamenlijk moet worden gezorgd dat de basiskwaliteit in 2016 op orde is.

Goed onderwijs
“Uitgangspunt van de onderwijsagenda is dat leerlingen in Caribisch Nederland recht hebben op kwalitatief goed onderwijs”, geeft Van Bijsterveldt aan. “Op het terrein van het onderwijs is dankzij de inspanningen van alle betrokkenen al een flink aantal positieve zaken gerealiseerd. Dat neemt niet weg dat er nog veel te doen is.”

Afspraken
In de onderwijsagenda is afgesproken om de volgende vijf prioriteiten centraal te stellen:
1. De kwaliteit omhoog
2. Versterken van de kwaliteit van leraren, schoolleiding en schoolbesturen
3. Onderwijszorg op maat
4. Aantrekkelijk beroepsonderwijs
5. Randvoorwaarden op orde
Naast deze afspraken heeft de minister extra maatregelen genomen:
– ‘In 2011 hebben de scholen, naast de lumpsum, eenmalig extra financiële ruimte (zeven miljoen dollar)
voor de materiële inrichting gekregen. Onder inrichting kan worden verstaan: schoolboeken,
lesmethodes, spelmaterialen, schoolmeubilair, digitale schoolborden, etc.
– Vanaf 2012 krijgen scholen structureel extra financiële ruimte (1,3 miljoen dollar per jaar) om de
salarissen van de leraren te verbeteren.
– Voor de ondersteuning van de werving van leraren uit Europees Nederland of elders uit de regio
zijn extra middelen beschikbaar gesteld (ruim zes miljoen dollar voor een periode van drie jaar).
– Alle scholen hebben computers gekregen’.

Bevindingen inspectie
Volgens Van Bijsterveldt heeft de inspectie onder andere geconstateerd dat in het basisonderwijs veel scholen een begin hebben gemaakt met de uitvoering van het verbeterplan en dat de leerprestatie voor technisch lezen en rekenen/wiskunde zijn gestegen. “Desalniettemin blijft de achterstand op veel scholen in vergelijking met Europees Nederland groot. De scholen in Caribisch Nederland moeten werken onder moeilijke omstandigheden.”

Tekort aan middelen
De inspectie wijst ook op de problemen die scholen zowel in primair onderwijs als in voortgezet onderwijs ondervinden bij het aantrekken van gekwalificeerde leerkrachten en signaleert een tekort aan leermiddelen. Scholen hebben moeite invulling te geven aan de wettelijke bepalingen van het Nederlands als gevolg van de uitgangssituatie van veel leerlingen wat betreft thuistaal en taalomgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de instroom in het voortgezet onderwijs.

Inzet
“De uitvoering van de onderwijsagenda vergt de inzet van alle betrokkenen die daarbij goed moeten samenwerken”, schrijft Van Bijsterveldt verder in de brief. “De voornamelijk lokale medewerkers van de afdeling van mijn ministerie in de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN/OCW) onderhouden intensief contact met alle betrokkenen op de eilanden, zowel de scholen als de lokale overheden. Zij hebben de scholen en andere instellingen het afgelopen jaar onder meer geïnformeerd over de nieuwe wetgeving, workshops gegeven over arbeidsvoorwaarden, en hebben hen ondersteund bij het opzetten en versterken van het beroepsonderwijs. Ook faciliteren zij taalwerkgroepen op de eilanden.”

Vragen
De scholen, maar ook ouders van leerlingen, kunnen met vragen de medewerkers terecht. Dat geldt ook voor studenten met vragen over studiefinanciering. “Ook ikzelf heb regelmatig contact met de Gedeputeerden van Onderwijs en met de schoolleiders en schoolbesturen van de scholen in Caribisch Nederland. Na mijn bezoek in maart 2011 heb ik dit contact via videoconferenties onderhouden.”

Hieronder is de brief van minister Van Bijsterveldt te lezen, de brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. Ook zijn de gegevens van het schoolverzuim in te zien.
[scribd id=93810381 key=key-10lwnqv77s35ec52h33s mode=list]
[scribd id=93810769 key=key-2hkd8wggv3lzf835nz3w mode=list]
[scribd id=93810943 key=key-1bzr4xpgaz4c2fmfrxvm mode=list]

www.versgeperst.com