CURAÇAO – Het nieuwe kantoor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Caribisch Nederland is gisteren officieel geopend. De directeur-generaal van het CBS, Gosse van der Veen, was hierbij aanwezig en sprak kort over de afgelopen jaren en de verdere ontwikkeling van het CBS.

Ter ere van de opening was er een publicatie samengesteld met statistieken over de drie eilanden van Caribisch Nederland. De gezaghebber van het Openbaar Lichaam, Lydia Emerencia, nam namens de bevolking van de drie eilanden de publicatie met als titel ‘The Dutch Caribbean in figures’ in ontvangst.

Doelstelling
Hierna volgde een rondleiding door het nieuwe kantoor, het programma wordt afgesloten met een borrel op het voorplein van het CBS. CBS Caribisch Nederland heeft als een van haar voornaamste doelstellingen het ontwikkelen van het CBS als een vanzelfsprekende bron voor statistische informaties. Centraal hierbij staat het verstrekken van maatschappelijk relevante statistische gegevens.

www.versgeperst.com