• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Minister van koninkrijksrelatiesCURAÇAO – Minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties) heeft gisteren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij vragen over de aanstaande Tweede kamerverkiezingen op de BES-Eilanden beantwoord. De Kamer wil weten of de eilanden over financiële middelen beschikken en goed voorbereid zijn. 

Volgens Spies zijn de BES-Eilanden in staat de aanstaande verkiezingen in goede orde voor te bereiden. “Aangezien vanuit de openbare lichamen de werkzaamheden in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen vrijwel identiek zijn aan de werkzaamheden voor de eilandraadsverkiezingen, zie ik geen reden om te veronderstellen dat de voorbereidingen en de uitvoering van de Tweede Kamerverkiezingen op problemen zullen stuiten.”

Financiële middelen
“De kosten van verkiezingen worden, net zoals bij gemeenten in Europees Nederland het geval is, gedragen door de openbare lichamen”, antwoord Spies op de vraag of de eilanden beschikken over genoeg financiële middelen om de verkiezingen te organiseren. Daarnaast laat de minister weten dat ook bij de Kamer bekend is dat de bekostiging van de eilandelijke taken is onderzocht. “De reactie van het kabinet op dit onderzoek hoop ik spoedig aan uw Kamer te verzenden.”

De burgers
De Kamer wil ook weten of de burgers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voldoende op de hoogte zijn de rechten en plichten van het actief en passief kiesrecht. Daarop antwoord Spies dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aparte voorlichtingscampagne gaat opzetten. ” In deze voorlichtingscampagne, die zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), zal ook aandacht zijn voor het passieve kiesrecht en zullen politieke partijen (ook nieuwe partijen) op hun mogelijkheden worden gewezen om deel te nemen.” De RCN zal er ook voor zorgen dat de nodige informatie beschikbaar wordt gesteld via de website van RCN.

Hieronder zijn de vragen van de Tweede Kamer en de antwoorden van minister Spies te lezen
[scribd id=93220988 key=key-2cog1xyxhtlsnngfq026 mode=list]

www.versgeperst.com