• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag het bestuur van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) over de integriteit van kabinet MFK, PS en MAN.

Indien de berichten, welke de afgelopen dagen in de media zijn verschenen over de handelwijze en besluiten van leden van de regering juist zijn, dan zijn deze de zoveelste bevestiging dat het bar en boos gesteld is met de integriteit van het kabinet MFK/PS/MAN.

Concreet gaat het hierbij om de volgende kwesties die de media de laatste tijd hebben gedomineerd:
– Versturen van een brief van de minister van Justitie naar het State Department van de Verenigde Staten met als inhoud opheffen van beslaglegging van banktegoeden van een (verdacht) persoon waarvan het justitieel onderzoek nog gaande is. Volgens de minister van Justitie klopt dit niet, echter na integrale publicatie van de tekst van de brief in de media moet ernstig getwijfeld worden aan het verweer van de minister. De minister beroept zich op onrechtmatig handelen van het Openbaar Ministerie terwijl dit instituut bij monde van de Procureur-Generaal aangeeft dat conform gehandeld is op grond van een besluit van de onafhankelijke rechter. Is het niet de onafhankelijke rechter die oordeelt of beslagen wel of niet onrechtmatig zijn? De rechtstreekse inmenging van de minister in een lopende individuele strafzaak is uiterst bedenkelijk en schokkend. Hier is sprake van flagrante schending van onze rechtstaat die gebaseerd is op de Trias Politica beginselen.

– De kwestie minister-president en de Veiligheidsdienst Curaçao. Na alle in de media verschenen berichten over deze kwestie op een rij gezet te hebben wijst alles in de richting dat het grotendeels de premier zelfs de oorzaak is die de perikelen bij de VDC heeft veroorzaakt. Onder meer zijn gerechtelijke vonnissen betreffende pogingen om het hoofd van de VDC op een zijspoor te zetten stelselmatig genegeerd. Nu beweert de premier op basis van gegevens uit naar zijn zeggen ‘zeer geheime rapporten’ dat de medewerkers van de VDC pogingen tot het plegen van een coup hebben gepleegd. Tegelijkertijd is er kennelijk sprake van een opgelegde zwijgplicht en is er blijkbaar ook geen aangifte van plegen van strafbare feiten gedaan. Wat is hiervan waar en hoe kunnen betrokkenen zich hiertegen verweren? Zeer verwarrend, onduidelijk en mogelijk zelfs unfair. Dit geldt ook voor de aangekondigde parlementaire enquête. Wat gaat worden onderzocht, hoe luiden de ‘terms of references’ van een dergelijk onderzoek, wie bepaald deze?

– De intentie van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport om een medewerkster een gigantische promotie te verstrekken. Na publieke druk schijnt het, dat de eerder door de minister genomen beslissing, is teruggedraaid.

Uit deze voorvallen kan de conclusie worden getrokken dat het optreden van regering Schotte meer vragen oproept dan het beantwoord en niet bepaald de schoonheidsprijs verdient. Veeleer kenmerkt het optreden zich door gebrek aan transparantie, ongeloofwaardig en hypocriet handelen, machtsmisbruik, manipulatie kortom allesbehalve integer.

In andere democratische rechtsstaten waar integriteit (terecht) nog een grote rol speelt zou de handelswijze van de hierboven aangehaalde bewindslieden geheid aanleiding gevormd hebben tot aftreden.

Immers aantasting van de geloofwaardigheid draagt niet bij tot vertrouwen en dat is een minimum basisvoorwaarde om als minister aan te kunnen blijven.

De VBC kan niet genoeg benadrukken dat duurzame sociaal-economische ontwikkeling alleen gerealiseerd kan worden indien sprake is van vertrouwen. Integriteit vervult hierbij een sleutelrol. In het belang van een gezonde ontwikkeling van Curaçao zou het kabinet MFK/PS/MAN er goed aan doen om daadwerkelijk hiernaar te handelen.

21 reacties op “Ingezonden: Bar gesteld met integriteit”

 1. `De VBC kan niet genoeg benadrukken dat duurzame sociaal-economische ontwikkeling alleen gerealiseerd kan worden indien sprake is van vertrouwen. Integriteit vervult hierbij een sleutelrol.`

  Helemaal mee eens… Dapper van VBC dat ook uit te spreken.
  Zo te lezen is iedereen op dit forum het er ook mee eens, maar nu de weg daarheen?

 2. @R.Willems. in een dictatuur worden journalisten ook opgesloten en vaak nog erger.

  PAR is net zo integer als deze regering.. Dat zet je wel aan het denken..

  Je zal oogsten wat je aan het zaaien bent.. u bent in ieder geval gewaarschuwd voor wat er zal komen.

 3. Willems nog steeds van beide kanten bespeelbaar? Misschien een idee om te toon wat te matigen hier vooral over onderwerpen waar u duidelijk niet al teveel kaas gegeten heeft. Met lieden die te pas en te onpas maar wat roepen zal de tijd als een vieze slijmerige gehaktbal afrekenen dat is onvermijdelijk. Heeft Bruneel u niet met een welgemikte trap in het kruis naar adem doen happen? Misschien iets om over na te denken voor als u ‘s zondags weer de vogelenmarkt afstruint.

 4. @Nederlandia,
  Was wel van plan om naar de kerk te gaan, maar jouw zuster prefereerde te gaan eten en daarna lekker rusten!

  @Ruby,
  Er wordt hevig gestreden aan beide kanten tegen “dictatuur” die er niet is.
  De aallermooiste van waanzin!

  @Luidens,
  Aanvallen? Nee hoor! Ondanks mijn aanwijzing naar de ernstige mogelijkheden, mocht er toch iets mis lopen, dan hoop ik dat alle grote smoelen erbij betrokken zijn, jij voorop!

 5. @ S.Capella,
  U heeft duidelijk een mening en kennelijk daarbij blinde haat! Ik heb ook een mening en draait al jaren mee. Mocht ik iets verkeerds gezien hebben bij de regering, je hoeft mij niet te geloven, ik zal erbij zijn om mijn bevindingen kenbaar te maken. Maar dat is niet het geval en heb daarom zoals jij een mening, maar zonder haat.
  Mijn mening betreffende integriteit is: ik geloof niet, bij wijze van spreken, dat jij S.Capella
  zo integer bent, zoals jij, je wil doen voorkomen, zo ook met de rest, allemaal. Zelf de engelen in de hemel waren niet integer, indien jij Lucifer ziet, vraag het maar aan hem!

  @Beer,
  Het mag een flodder zijn, mocht je het verstandig overwogen hebben. Ga maar rustig door met provoceren en niets respecteren en kijken hoe ver je komt. Mocht intussen tijd een explosie plaats nemen, dan ben je te laat, maar voor jullie is alles goed. Doe je best en blijft maar provoceren en veel succes toegewenst!

  @Isenia,
  Wat verstaat jij onder het volk? 4000 Surinamers inclus jezelf? Je hebt een mening en ik heb de mijne. Jij hoeft niet te vinden dat Surinamers het Papiaments Volk dicennia’s lang onderdrukt en uitgesloten hadden om tot heden hegemonie te hebben over het Eiland. Je mag jouw mening hebben over de houding van de Surinamers en ik mijn ervaring.
  Ik heb niets aan jouw tip, Jouw redenatie over tenslotte lot van dictatuur, twijfel ik er niet aan, omdat mijn bevinding is, dat Surinamers het Papiaments Volk aan hen onderworpen had en uitgesloten en dat jij hun lot omschreven hebt injouw zienswijze over dictatuur.
  Mocht jij vinden dat PAR en jouw groepering integer zijn, aarzelt dan niet om te blijven provoceren en uidagen en kijken hoe ver jij zal komen. Veel sterkte toegewenst!

 6. @ Michiel inderdaad een slang of een gladde snotterige aal.
  maar het normale woord hiervoor is hypocriet.

 7. @Willems

  Wanneer komt u nu een keer tot een eerlijke en niet opruiende populistische mening. Wanneer stopt u nu een keer uw onzin te verkondigen en uw oogkleppen af te doen. Wanneer ziet u nu een keer in dat er schandelijke lieden hier in de regering zitten die 1 ding voor ogen hebben en wel het vullen van hun zakken. Ze deugen niet, een aantal heeft een strtafblad, en nog verdedigt u dit zootje. Werkelijk onvoorstelbaar en volstrekt van de wereld.
  U weet werkelijk na 60 jr nog steeds niet waar u het over heeft. Kortom: stoppen met polariseren en haatdragen.

 8. Willems wees nou verstandig. Je bent geraakt, valt uit de toon en valt aan! Het lijkt er veel op, dat er een zeer gevoelige snaar wordt aangeraakt. Deze scheermes mentaliteit, het snijden aan beide kanten verraadt een instelling van meesissen met de slangen in de slangenkuil, deze hoge pieptoon siert u niet. Als een reptiel sleept u zich op uw buik voort spiedend naar voordeeltjes!

 9. @R Willems, als ik niet in een dictatuur terecht wil komen moet ik strijden.

 10. @Killens R,naar welke kerk ben je zondag geweest dat je nu zulke onzin kraait

 11. @R.Wilems. Inderdaad die kant zal het opgaan. Want het volk pikt het niet meer langer. Alleen jij steunt de groepen die deze situatie hebben gemaakt. Waren de MAN en PS die op deze manier zijn begonnen met hun campagnes van haat en stemmingmakerij. En ze zijn nu al jaren bezig. En we zien nu dictoriale trekjes en aanvallen op bepaalde groepen binnen de samenleving. Tip voor u je weet hoe het uiteindelijk met Pinochet, Idi Amin, Videla, Noriega, Saddam Hussein en Ghaddafi is afgelopen. Uiteindelijk zal het volk zegenvieren! Vraag is tegen welke prijs?

 12. En weer een losse flodder van Willems.
  Begin maar weer over iets anders, haal er van alles bij.
  Daar waar het over de niet-zuiverheid van volksvertegenwoordigers gaat, ja zelfs ministers, begin jij over bommen. Is dat nou geen populisme van de eerste orde?
  Je lijkt Wiels wel die ook alleen maar zijn eigen mantra eruit brult,zonder oog te hebben voor de inhoud. Dat inboezemen van angst is een typisch kenmerk van niet democratisch denken en handelen. Ik zie het in Suriname ook elke dag gebeuren en helaas hier op het eiland ook.
  Je bent goed bezig Willems……..

 13. Goed stuk, heer Willems, als u nu als eerste er eens blijkt van geeft verstandelijk tot inkeer te zijn gekomen en wel door afstand te nemen van niet integere ministers en statenleden dan stemmen wij straks allemaal, beloof ik u, op uw MFK.

  Maar dan moeten wel de stripfiguren Schotte, Jamaloodin, Constantia, Rozier en Thode daaruit vertrokken zijn, inclusief Schotte’s schandknaapje in Nederland,Sheldrey Osepa.

 14. BOOSHEID, DAT IS WAT MEN WENST!
  Niet een regering, niet het Land, maar de mensen op dit Eiland vormen geen bevolking, maar vijanden, die elkaar niet meer respecteren, laat staan toegroeien naar democratie en samenhorigheid. Mensen, jullie zullen spijt van krijgen, het gaat van slecht naar erg! Dat men zo intens en langdurig elkaar blijft aanvallen, is een zeer slecht teken voordat de eerste bom afgaat!
  Op deze wijze, kan het niet anders, er zal een radicale splitsing moeten komen, die het onderdrukken en arrogantie voor goed van dit Eiland zal bannen. Het is altijd jammer, dat
  vrede en rust, verdraagzaamheid, nooit vanzelf komen. Er moet zeer triestige dingen gebeuren en dan nog! Vandaag weer een zware bomaanslag in een woonwijk. Vele doden en onschuldige mensen en kinderen dakloos: triomf van de boosheid, van niet willen denken!
  Op dit Eiland wordt met de dag duidelijk, dat niet alleen normen en waarden ontbreken maar ook het verstand, die het geheel in de gevaarzone brengt waar mateloos provocatie en extreme hatelijkheid de vrije ruimte krijgen, waar de lont zeer kort is: vrede als natie
  gaat het niet meer, maar beseffen dat de gevaren zone reeds gepasseerd is, is men té
  blind en arrogant om het in te zien. Dat nu een zware tuig van diverse TNT, zal kunnen afgaan, is men te achterlijk om dat in te zien. Het blijft iedere dag groeien en straks heeft iedereen spijt van, want niet de rede, het verstand, die het geheel leidt en stuurt, maar een ongecontroleerde bezetenheid in de mens die het goede wil doen, maar het verkeerde
  doet!
  Eens zover, is een terugweg onmogelijk, maar dan zal het ook zo zijn, indien men niet anders wil, dan is de onbewuste boze natuur in de mens, die naar vernietiging verlangt en triomfeert.
  Mensen, verstandelijk toegeven met het oog op het geheel, is geen schande, een schande is het wel zonder het te willen elkaar vernietigen, het is die kant dat het opgaat; denk eens na!

 15. Rita heeft het te druk om te reageren. Met al die regen van de afgelopen dagen rijdt ze alle regenbogen langs omdat ze denkt dat daar potten met goud te vinden zijn.

 16. Ik mis de reactie van Rita……ha ha

 17. @Henk, dit bewijst wel weer dat wij het als land niet zelf kunnen en blijkbaar onder Nederlandse invloed moeten blijven. We hadden nu de kans om te laten zien het zelf te kunnen en we maken er een teringzooi ervan. En straks weer naar Nederland vragen of ze ons willen helpen?

 18. Het nieuwe land Curacao is zinkende als de “Titanic” en er zijn geen reddingsboten in zicht.
  De economie glijdt af en de welvaart, zo ook het welzijn van de bewoners neemt zienderogen af. Slechts de fraudeurs floreren onder de huidige omstandiheden. Als het zo doorgaat zullen we allen op de knieën Nederland moeten smeken om in te grijpen voordat we een laartste snik uiblazen.

 19. het ergste is dat we zo langzamerhand als Land alles kwijt raken.

  1.Onze VDC staat onder controle
  2.Door het optreden van Elmer straks ook onze rechtsgang.
  3.Hakim is al terug gefloten door Nederland om niet naar Brazilie te gaan.
  4 Nog even en de Centrale bank gaat onder Nederland vallen.

  en dit alleen door incompetente Ministers die niet weten wat ze doen.

  PS/MAN/MFK, jullie worden bedankt, in plaats dat we nu een een eigen land zijn in het Koninkrijk worden we straks een bijzonder Eiland met bijna geen bevoegdheden meer.

  rest ons alleen nog maar onafhankelijkheid en het Nederlandse paspoort in te leveren omdat we niet meer anders kunnen.

 20. Helemaal mee eens.

  Deze regering dient zo spoedig mogelijk af te treden en vervangen te worden door integere ministers. En met de schaamteloze regering die we nu hebben maakt het mij niet uit van welke partijen de nieuwe regering is.

  En maken mij zelfs de partijprogramma’s niet uit. Alle programma’s, ook die van MFK en PS, hebben goede elementen en deze partijen hebben mijn stem zodra ik zie dat ze door capabele en vooral integere kandidaten geleid worden.

  Daarom weg met de ongeschoolde fraudeur Schotte, weg met de circa 10 keer strafrechtelijk veroordeelde Constantia, weg met dr wanbetalers en aan de mafia gelieerde Jamaloodin en el Hakim en weg met de mega pastechis uitdelendende Monk en de laffe dos Santos marionet Wilsoe.

  Als we deze paljassen vervangen door integere ministers is het ook niet meer zo erg dat we de laffe Rozier, Thode en Eisden toezicht laten uitoefenen in de Staten want dat toezicht is dan veel minder nodig.

  En kunnen we Stella van Rijn ook aanhouden, die hoeft dan niet meer naar Brandpunt te schrijven dat de criminele daden van Schotte eenzijdig belicht zijn. Hooguit kan ze nog schrijven dat de foto’s van haar mantelpakje en laptop in dezelfde kleur door fotograaf Ramsay Soemanta te weinig belicht zijn, want voor de laatste is het internationaal potverteren met Gerrit en Stella natuurlijk ook afgelopen.

 21. Wat kun je verwachtten van een regering waarin bewezen en veroordeelde fraudeurs en leugenaars zitting hebben, om over hen die mega schulden aan de gemeenschap hebben maar niet te spreken. Hopi tristu dat dit nu de vertegenwoordiging is van een jong en zelfstandig land, ik vrees voor de toekomst.