• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Hans Hillen van Defensie heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Defensie en de Kustwacht in het Caribisch gebied. Op Aruba, Bonaire en Curaçao liet hij zich uitgebreid bijpraten over de Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en Kustwacht in de regio.

Hillen werd tijdens zijn bezoek begeleid door de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigade-generaal der mariniers Dick Swijgman. Eén van de aspecten die werd besproken is de drugsbestrijding in de regio, een belangrijke taak van de marine en Kustwacht. Op Curaçao bezocht Hillen het Kustwachtsteunpunt Hato en het daaraan grenzende Amerikaanse steunpunt, de Forward Operating Location. Beide steunpunten houden zich 24/7 bezig met drugsbestrijding.

Marinebasis Parera
Bij de Marinebasis Parera sprak de bewindsman met het Nederlandse Defensiepersoneel. Hij ontmoette onder meer enkele militairen van de roulerende compagnie van de Koninklijke Landmacht, die op de marinebasis hun vaste standplaats hebben en onder andere verantwoordelijk zijn voor het assisteren van de civiele autoriteiten op de Benedenwindse Eilanden.

In gesprek
Op Marinekazerne Suffisant ging de minister in gesprek met kaderleden van de Curaçaose Militie en miliciens in opleiding van de Sociaal Vormende Dienstplicht. De kazerne geeft invulling aan deze nieuwe vorm van sociale vorming voor Curaçaose jongeren. Verder bezocht Hillen op Curaçao het brigadegebouw van de Koninklijke Marechaussee.

Aruba
Het werkbezoek eindigde gisteren op Aruba. Daar vond op Marinierskazerne Savaneta een ontmoeting plaats met de aldaar gehuisveste 32e marinierscompagnie. De bootgroep Aruba zorgde voor een spectaculaire afsluiting met een demonstratie van de net gearriveerde Support Craft Caribbean, één van de vijf typen van de FRISC boot.

Trots
Hillen greep zijn werkbezoek aan om naast Defensiepersoneel ook in gesprek te gaan met diverse hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers in de regio. Zo sprak hij met de Gouverneurs en de ministers-presidenten van Curaçao en Aruba en de Rijksvertegenwoordiger van de BES-eilanden. Tijdens een bezoek aan een stageproject in de haven van Aruba, samen met de Arubaanse Minister President Mike Eman, toonden beide heren zich tevreden. “Heel mooi om te zien hoe trots deze jongens zijn op wat ze zelf bereikt hebben en dat ze werken aan hun toekomst. Dat is af te lezen aan hun houding en vooral de lichtjes in hun ogen.”

www.versgeperst.com