• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

StudentenCURAÇAO – Er is goed nieuws voor de 600 studenten die tussen 2004 en 2006 studiefinanciering hebben aangevraagd en hun studie binnen vijf jaar hebben afgerond. De studenten, die een beurs hebben gekregen om aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) te studeren, hoeven de overheid niet terug te betalen.

Dankzij de onlangs ingevoerde ‘Kwijtschelding Prestatiebeurs’ wet, hebben deze studenten geen schuld meer tegenover de overheid. Wie de studie binnen vijf jaar heeft afgerond, maar naast de prestatiebeurs ook financiering heeft gekregen van Stichting Studie Financiering (SSC), hoeft alleen het gedeelte van de SSC terug te betalen. Voor studenten die langer dan vijf jaar over hun studie hebben gedaan, wordt de totale schuld in mindering gebracht.

Studiefinanciering
Sinds 2004 is het voor studenten niet meer mogelijk om aan de UNA te studeren met studiefinanciering vanuit Nederland. De Curaçaose overheid greep toen in en begon een speciale studiebeurs aan te bieden, zodat studenten toch nog een studie konden volgen op het eiland. Wie gedurende de schooljaren 2004/2005 en 2005/2006 een beurs had aangevraagd, zou voor een maximale periode van vijf jaar financiering krijgen.

www.versgeperst.com