• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Jacinta Scoop-Constancia heeft gisteren het project Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) officieel geopend. Het project komt af van de afdeling Jeugdgezondheid en heeft als doel om alle informatie over de kinderen die zorg van deze afdeling ontvangen, te digitaliceren.

Momenteel wordt informatie handmatig verwerkt wat veel beperkingen met zich meebrengt. “In deze moderne tijd is elektronische communicatie bijna onmisbaar”, kaart Scoop-Constancia aan. Het is de bedoeling dat de papieren dossiers worden vervangen met een elektronisch dossier. Hierin worden ook de vaccinatiegegevens wordt vermeld. “Zo kunnen de zorginstanties alle informatie snel hebben en deze op verschillende locaties verwerken.”

Voordelen
Volgens de minister heeft dit systeem een aantal grote voordelen; ‘het systeem is beschikbaar op alle locaties waar zorg aan kinderen wordt geboden; betere bewaking en begeleiding van kinderen op het gebied van de zorg; het faciliteert om informatie te krijgen wat gunstig is wanneer beleid wordt geformuleerd en advies wordt gegeven; betere controle op de zorg die anderen afdelingen geven; efficiënte uitvoering van zorgtaken voor kinderen’.

Dichter bij volk
Daarnaast gaf Scoop-Constancia aan dat zij de zorg dicht bij de bevolking wil brengen. Dit wil zij doen door binnenkort centra te openen voor de zorg voor kinderen en hun ouders. En waar ouders ook terecht kunnen met hun kinderen in de leeftijd van nul tot negentien jaar voor preventieve zorg.

www.versgeperst.com