• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is bereid om een actieve rol te spelen in het beschikbaar stellen van (onderdelen van) programma’s van hun radiozenders aan de huidige partnerstations van RNW op de Caribische eilanden. Dat schrijft NPO in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt (Cultuur).

Van Bijsterveldt heeft het NPO verzocht om een voorstel te doen, nadat de Tweede Kamer verschillende vragen stelde over de toekomstige mediavoorziening voor de Caribische eilanden. De Wereldomroep (RNW) moet reorganiseren na flinke bezuinigen.

Radioaanbod
NPO heeft op voorstel van de minister hoofdlijnen ontwikkeld over het vanaf 2013 bij de NPO onderbrengen van de verzorging van Nederlandstalig radioaanbod voor de zelfstandige landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden. “Dit is in nauw overleg gebeurd met de collega’s van de NTR, binnen de landelijke publieke omroep onder andere verantwoordelijk voor de programma’s voor etnische en culturele minderheden”, schrijft NPO in de brief.

Voorstel
De minister heeft al laten weten dat ze het voorstel wel ziet zitten. “Aan de NPO en NTR heb ik te kennen gegeven dat ik met het ingediende voorstel in kan stemmen. Er komt een (beperkte) mediavoorziening op de Cariben, aansluitend op de mediawettelijke taak van de publieke omroep. Zo wordt in het voorstel invulling gegeven aan de lokale nieuwsbehoefte”, schrijft Van Bijsterveldt op haar beurt in een brief aan de Kamer.

Moties
De moties voor een eigen publieke voorziening op de Caribische eilanden, die begin april werden ingediend door SP-Kamerlid Jasper van Dijk en GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis, werden verworpen. Maar Van Bijsterveldt beloofde wel om voor 15 juni met een inhoudelijke aanpak voor een media-aanbod voor Caribisch Nederland te komen.

Personeel
“Wat betreft de personele bezetting is er gekozen voor een team van drie mensen op de eilanden en één in Hilversum”, aldus de minister. “Positief is ook dat er wordt ingezet op samenwerking met- en ondersteuning door de NOS, waar het (grote) reportages op de Caribische eilanden betreft.”

Taal
Het voorstel beperkt zich wel tot de Nederlandse taal.” De vertaalslag naar het Papiaments en Engels kan worden gemaakt door de lokale partners zelf. Daarmee kunnen zij zelf een bijdrage geven aan de samenwerking.”

Budget
De aanpassingen hebben in vergelijking met het eerdere conceptvoorstel een verhoging van het jaarlijkse budget tot 300.000 euro tot gevolg. “In deze tijd van bezuinigingen is dit wat mij betreft het maximaal haalbare. Tot slot merk ik op dat de NPO voorstelt de mediavoorziening na drie jaar te evalueren. Dit lijkt mij een goede zaak. Zo wordt ook de Tweede Kamer de mogelijkheid geboden om zijn controlerende taak uit te oefenen”, benadrukt de minister.

2 reacties op “‘Beperkte mediavoorziening op de Cariben’”

 1. Het is of dit of helemaal niks en dan is het te waarderen, dat hieraan nog zoveel geld wordt gegeven in het kader van alle bezuinigingen ondanks alle nieuwsvoorzieningen, die gratis beschikbaar zijn via het world wide web.

 2. Kortzichtigheid regeert, knulligheid ten top, en dan democratie komen prediken op de eilanden terwijl je de Pers Instituut afbreekt…?

  Noblesse Oblige…

  PLB