• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Curacao Nieuws - CBSCURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand met een Conjunctuuronderzoek op Curaçao. Doel van dit onderzoek is om op frequente basis actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen.

 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven met minder dan tien werknemers een steekproef zal worden genomen.

Vragenlijsten
In totaal zullen ruim 750 bedrijven worden benaderd door het CBS. Daarvan zullen 350 middels enquêteurs worden bezocht die de vragenlijst zullen uitreiken en het bedrijf desgewenst zullen assisteren bij het invullen daarvan. De meeste bedrijven, 400 stuks, zullen de vragenlijsten per e-mail ontvangen. In het verleden hebben zij aangegeven dat zij hier de voorkeur aan geven.

Schatting
De vragen gaan onder andere over schattingen van de omzet, de kosten en de omvang van het personeel over het eerste half jaar van 2012. Daarnaast zijn er ook vragen die betrekking hebben op het oordeel van de ondernemer over een aantal indicatoren zoals investeringsbelemmeringen, concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat.

Confidentieel
Met dergelijke informatie kunnen zowel overheid als ondernemers beter, sneller en meer gefundeerde beslissingen nemen. Het onderzoek zal conform de statistiekwet geheel confidentieel worden uitgevoerd. Voor het slagen van dit onderzoek is natuurlijk de input van het bedrijfsleven van groot belang. Het CBS doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en dankt hen bij voorbaat voor de genomen moeite.

www.versgeperst.com