• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Frans Weekers, Staatssecretaris Financiën (Tweede Kamer), heeft deze week een brief gestuurd naar minister George Jamaloodin (Financiën). Weekers nodigt de minister uit om het concept Convenant te tekenen waarin afspraken staan over handel en doorvoer tussen Curaçao en Caribisch Nederland.

De afspraken moeten zorgen ervoor zorgen om fiscale belemmeringen, in het bijzonder de cumulatie van indirecte belastingen tussen de twee gebieden, weg te nemen.

Afspraken
De voornaamste afspraken hebben betrekking op de inrichting en uitvoering van de geldende wet- en regelgeving op Curaçao en in Caribisch Nederland als het opzetten van een voorlichtingscampagne. De campagne is ten behoeve van bedrijven, hun afnemers en particulieren over de (fiscale) faciliteiten die er zijn in het kader van in-, uit- en doorvoer van goederen. Daarnaast geeft Weekers aan dat hij nader overleg wil over onderlinge gegevensuitwisseling ten aanzien van het onderlinge goederenverkeer.

[scribd id=92085277 key=key-dk3tv9a29v8bh7thcgq mode=list]

25 reacties op “Afspraken handel Curaçao-Caribisch NL”

 1. @Rene,
  ik wist het ook al. vind het onderwerp trouwens een interessante, zowel voor Curacaouenaars of voor diegenen die zich Curacaoenaar “voelen” én ook voor Surinamers die dit deeltje van de geschiedenis niet kennen.

  @chi,
  het is goed dat onze jongeren deze geschiedenis (leren)kennen. Er is niks mis mee om openlijk en op gezonde volwassen wijze dit soort zaken te bediscussiëren. dat zou moeten kunnen. ik zou rene’s verhaal nog kunnen aanvullen. kan het nog veel uitgebreider vertellen met documentatie en al wat er bij hoort. maar helaas is dit forum niet de meest geschikte om over dit soort geschiedenissen te debatteren. niet ieder een voelt zich er even prettig bij.. Maar wie echt wil weten, komt te weten!

  het is niet alleen grootheidswaanzijn, maar er komt ook een flink portie narcisme bij kijken als het om die treurige Surinaamse perceptie over het nederlands en de Curacaoenaars gaat.
  Chi. je kunt het geloven of niet, dé echte reden van het wantrouwen van de Curacaoenaar jegens de Surinamer stamt idd uit de tijd dat Surinamers die overigens als enigen de nederlandse taal beheersten, door Shell naar Curacao gehaald werden. niet alleen blanke en lichtkeurige Curacaoenaars die het nederlands matig beheersten, in sommige gevallen juist heel goed, irriteerden zich aan de nieuw aangekomen Surinaamse werknemers, maar ook de Venezolanen, Colombianen en andere groepen die eerder dan de Surinamers daar werkten . het werd gezegd en vertelt dat de Surinamers n.l. heel goed waren , alweer vanwege het nederlands, zich in te slijmen bij die Shell hollanders. en natuurlijk via elleboogwerk, laster en klikken op Curacaoenaars e.a..

  maar voor de blanke, one drop blanke en lichtgekleurde Curacaoenaars had het een extra dimensie, want verscheidenen moesten plaatsmaken voor Surinamers die goed of beter dan hen de nederlandse taal spraken. en zo begon Shell de verdeel en heers taktiek toe te passen. uit die tijd stammen dan ook de verhalen van Curacaoenaars die de Surinamers gewoon voor ‘negers’ uitmaakten. 😆

  er waren duidelijk twee groepen Surinamers te onderscheiden, de lichtkleurigen die goed opgeleid waren en in het kantoor of andere administrave plekken gestationeerd werden, en de arbeiders die veelal donkerder gekleurd en/of zwart waren. maar het echte probleem was dus de nederlandse taal.

  de Surinamers verwarden het nederlands praten n.l. met intelligentie. en daar had het nou net niets mee te maken. het is eigenlijk een Surinaams probleem, want onze koloniale taalgeschiedenis was/is een heel andere dan de Surinaamse. de koloniale nederlanders hadden n.l. besloten om van Suriname een nederlandssprekende kolonie te maken.
  in 1876 werd in Suriname de leerplicht ingevoerd. eigenlijk was Suriname de pilot., want in NL zelf werd de leerplicht pas begin 20e eeuw ingevoerd. maar wat die Surinamers kennelijk niet beseften, was dat het op Curacao nooit gegaan is zoals in Suriname. de taalgeschiedenis van het nederlands, en zeker het Papiamentu, is n.l. een heel andere dan in Suriname met het Nederlands en Neger-engels ofwel taki taki.

  om het maar niet te lang te maken, de Surinamers hadden eigenlijk een medegekoloniseerde ex slavenmaatschappij ontdekt waar zij zich de meerderen van het autochtone konden voelen, tenminste dachten ze…en wederom, enkel en alleen maar om die nederlandse taal!
  de Curacaoenaars, allen, van Sefardisch Joods tot mulat, zwart en blank, socialiceerden niet in het nederlands, Papiamentu bleef onze voertaal, ondanks herhaalde pogingen om van Curacao ook een nederlandse overzees gebied te maken. helaas voor de nederlanders is het niet gelukt! het papiamentu won het van het nederlands.

  nogal logisch, want de meeste blanken op het eiland waren geen Hollanders, alhoewel van tijd tot tijd wel de meerderheid vormend onder die groep, het was een allegaartje van west, noord en zelfs oosteuropese blanken, daaronder ook nog Spanjaarden, ofwel criollos die in Latino America waren geboren. Papiamentu wordt al sedert omstreeks 1700 door de gecreoliseerde slaven, de Sjons en de Sefardische Joden gesproken. natuurlijk met grote inbreng van de Curacaouse Sef.Joodse bevolkingsgroep.

  ik moet wel zeggen dat niet alle Surinamers in de psyche behept zijn met het gevoel of de valse perceptie aanhangen intelligenter te zijn dan een Curacaoenaar “just because” dat beetje krom nederlands dat ze praten. geschiedenis is belangrijk om de misvattingen recht te zetten ofwel “het waarom van” te kunnen begrijpen. maar, helaas bestaat er in Curacao nog steeds een groep Surinamers die geloven dat nederlands praten met intelligentie te maken heeft.

  in NL hebben ze het al gemerkt. tot zo’n 15 jaar geleden schermden de Surinamers nog geweldig, klopten zich op de borst alsof het zeer gewichtig was, dat zij de best nederlandssprekende groep allochtonen zijn.
  wel, ik had ze al gewaarschuwd dat ze dat over een tiental jaren nooit meer zouden kunnen beweren. maar goed, je ziet het nu. in nederland spreken alle andere groepen allochtonen, zeker als ze in NL geboren en getogen zijn, goed nederlands!

  in veel gevallen nog veel beter dan Surinamers of NLers van Surinaamse komaf die nog steeds het “Surinaams-nederlands” bezigen. Surinaams-nederlands dat nog steeds door het grootste deel van de Surinamers gesproken wordt. tja, bij sommigen Surinamers valt het niet zo goed, anderen die verstandig zijn begrijpen de ontwikkelingen wel.

 2. @ rene, op 04-05-2012, bedankt voor deze geschiedenisles. Chapeau !

  Het juiste woord voor deze takitakis is grootheidswaanzin.

 3. @Karoes, we zijn er nog….
  Het bijzondere op dit forum is dat er etnische achtergronden worden geconcludeerd op basis van een puur inhoudelijke reactie. Vervolgens volgt er een reactie die niet meer over die inhoud gaat maar over een hele bevolkingsgroep. Het is voer voor psychologen allemaal, maar zo wordt er kenneljk door sommigen geredeneerd. Een dezer dagen zal ik Rene c.s.wel vertellen dat ik [bijna] zijn buurman ben, want het blijft een klein eiland.

 4. @Pretu, hoe kom je erbij dat ik Surinamer ben? Jullie, jullie… dude wtf?
  Mijn stelling is dat ik, als yu’i Korsou, kritiek op mijn eiland, pareer als ik er niet mee eens ben.. niet door te gaan schermen met de afkomst van de kritiek gever… Maakt me geen donder uit of het een Hindu, Nederlander of Suri is…

  Waar wil je dat ik op reageer wat Rene etc zeggen? I don’t care what andere volken doen.. Het gaat om Curacao… En brother, kijk wat er gebeurd als een blanke yu’i Korsou of een Nederlander of een Chinees een zwarte yu’i Korsou aanspreekt met “pretu” of “neger”…

  P.M reageerd alleen on topic en wij blijven bekvechten als een stelletje l*los…

 5. Sur eye hou op met gekke dingen praten. Surinamers zijn de meest racistische bevolking in de regio. je reageert niet op wat Rene of die ander zegt. Jullie scheldwoord voor ons is KAROE. Jullie haten elkaar in Suriname. denk je dat we dat niet weten? Jullie haten de Hindoestanen, jullie zijn jaloers op Hindoestanen omdat ze veel slimmer dan jullie zwartjes zijn. Jullie roepen hun KOELIES. Jullie hebben voor elk ras een scheldnaam. Jullie zijn zwart, soms een beetje bruin, maar jullie haten jullie zwarte bloedbroeders van het oerwoud.
  Bo ta papia jen kos di loko Sur eye. Wij hebben geen moeite elkaar pretu te noemen. je liegt. Surinamers hebben moeite met het woordtje ZWART of Pretu. Jullie willen niet erkennen dat jullie zwartjes zijn. Iedereen weet dat Surinamers de meest gefrustreerde zwarte mensen zijn die er maar bestaan Sur eye. Ik ben een trotse Karoe, we weten genoeg van jullie Sur eye. Ik had vroeger een schoolvriend met de bijnaam Pretu. Surinamers zijn aanstellers en denken dat ze alles beter weten dan iedereen. dat is het Sur eye.

 6. @Rene ik ken heus wel de houding van sommige Suris t.o.v Boeros, Bakra’s etc.. Maar mijn reactie blijft *precies* hetzelfde. Beargumenteer de *inhoud* en niet de man.
  Van mij mag iedereen kritiek hebben op mijn eiland en mijn volk. Als ik het er niet mee eens ben zal ik uitleggen waarom. Ik zal nooit als tegenargument gebruiken… “maar in Nederland” of “in Suriname..” .. I don’t give a rats ass about those countries. Dit is mijn land en ik eis goed bestuur zodat het grootste deel van ons volk zo veel mogelijk kansen hebben en zo een welvarend en bon bida kunnen hebben.

  @Santos, Makamba geen scheldwoord? Context brother… De discussie is lang gevoerd.. van een visje tot “vriend” kwa letterlijke vertaling en origine.. maar hoe je dat ook als argument gebruikt om de grote groep Curacaoenaars, die het woord gebruiken, vrij te pleiten van racisme, de context blijft hetzelfde.. Makamba wordt gebruikt om die botte Nederlander te omschrijven die doet alsof hij de wijsheid in pacht heeft en alsof alles wat Nederlands is goed is en alles lokaal is slechte kwaliteit is.
  Ik heb daar geen probleem mee… Ik heb er problemen mee als hiermee *any* Nederlander wordt bedoeld alsof dit het standaard gedrag is van Nederlanders op Curacao.
  Ik vind het niet van enig respect, of opvoeding, blijken als iemand een Nederlander aanspreekt met “makamba”, precies zoals je niet iemand zou kunnen aanspreken met “pretu” of “nigger”..

 7. Waar zijn Sur eye en Maaskant gebleven? Het begon net zo interessant te worden. Zo te lezen wordt niets vergeten.op Curaçao. Hepa Sur eye, Maaskant, zijn jullie er nog?

 8. Niet alle Surinamers die op Curacao werkten lieten zich als verklikker misbruiken door de Makambas. Makamba betekent Nederlander Cureye, makamba is geen scheldnaam. Karoe daarentegen is wel een door Surinamers bedachte scheldnaam voor Curacaoenaars. De Surinamers noemen Nederlanders Bakra of ptata.
  Aan de opstand van 30 mei 1969 hebben ook een aantal Surinamers deelgenomen omdat ze merkten dat ondanks hun slaafse onderdanigheid aan de Nederlandse kolonialen en hun op zijn zachtst gezegd verradersfunctie in dienst van de Koloniale Shell directeuren ze net zo als de Yu di Korsoú gediscrimineerd werden. Een bekende curacaoenaar van Surin. komaf die op handen gedragen werd door de Curacaoenaars was Ewald Ong A kwie, een van de vakbondsleiders in die tijd.
  Deze zaken zijn heel interessant, vooral in deze tijd dat bepaalde Curaconaars van Surin. afkomst oude wonden openrijten. Dom hoor.

 9. @Rene, je hebt gelijk. maar veel mensen kennen de geschiedenis niet of willen het eigenlijk niet weten. De groep Curacaoenaars die overigens als eersten antipathie tegen de Surinamers kregen, waren de blanke en de heel lichtkleurige Curacaoenaars. O.a. omdat ze plaats moesten maken voor de lichtkleurige Surinamers die het nederlands beter beheersten. Want voordien bekleedden zoals we allemaal wel weten de blanke en de lichtkleurige Curacaoenaars de beste baantjes bij de ambtenarij, maar ook bij de Shell.

 10. @Cur eye
  In Suriname is het heel gewoon voor de Sur.creoolen ofwel zwarte stadsnegers om de Hindoestaan aan te spreken met Koeli, de Chinees aan te spreken met Sneezie, de Javaan aan te spreken met Pae, Jampan(tje) en de Boslandcreolen die even zwart zijn als hun is noemen ze Boku’s! Maar dat is nog niet alles Cur eye, zelfs voor ons Curacaoenaars hebben de zwarte Surinamers in de jaren 60 een scheldwoord uitgevonden: n.l. Karoe (betekend funchi vreters, maar dan negatief bedoeld.) mr.Cur eye, volgende keer zou ik maar eerst goede informatie opzoeken voordat je naar de Curacaoenaars wijst. Een ieder die goed bekend is met Suriname en de Surinamers is er op de hoogte van dat Suriname een land is dat sedert zelfbestuur in 1954, langs raciale lijnen bestuurd is geworden. Men zegt dat ondanks alles, de huidige Pesident Bouterse daar een einde aan probeert te maken.

  Ik weet veel van Suriname en Surinamers omdat in mijn familie ook aangetrouwde Surinamers zitten. Ik kan me nog herinneren dat in de Shell tijd de lichtkleurige Surinamers niet wilden dat hun kinderen met zwarte Surinamers omgingen of een verhouding kregen. Ik heb dingen meegemaakt met die Surinamers onderling in Curacao. Dus praat niet zomaar zonder kennis Cur eye. Vanwege het nederlands zijn de Surinamers die voor gastarbeid gehaald werden naar Curacao op het idee gekomen dat ze beter en beschaafder zouden zijn dan Curacaoenaars. Of liever, de Nederlandse Shell directeuren voedden hen met het idee.

  En nog steeds geloven ze dat. Het is intriest, maar vooral zielig. Al weten sommigen nu wel beter, maar het gros loopt nog steeds met het idee rond dat praten van krom nederlands je beter maakt degene die geen nederlands spreekt.. En ik kan het weten. Ondanks dat werden de Surinamers tóch ook door de Shell gediscrimineerd. Zo mochten ze bijvoobee niet in dezelfde Protestantse kerken als de Nederlanders zitten. Bij de Shell werden de Surinamers als de ogen en de oren van de Shell directie tegen de rest niet Surinaamse arbeiders ingezet. Daarom zullen Curacaoenaars van de oude stempel een Surinamer nooit echt vertrouwen. Dat komt gewoon door de rol die de Surinamer toendertijd speelde in Curacao.

  Dit is geschiedenis Cur eye.

 11. Rene, Edo dus P.M moet zijn muil houden omdat hij een andere etnische achtergrond dan jullie? Is dat de leer die jullie Fuhrer je geleerd heeft?

  Het valt mij op dat er redelijk wat Curacaoenaars die niet vies zijn van een potje discriminatie: “Ey Chino nami un serbes!”, “Ey makamba…”, “Ami no ta deal ku hindu”, “Ami no ta hasi trabou di Portugues”.. Kritiek van een Suri en in plaats van te laten zien hoe een trotse Curacaoenaar een in zijn ogen onwetende buitenlander van repliek dient ga je op de man spelen.. Maar laat even een Hollander generaliserende gal uitstorten en het heet kolonisme en rasisme.

  En jullie willen onafhankelijk worden? Bo no por lage h*de… Soberano no ta djis un palabra, un banderea ku bo por swaai ku ne, djis pasobra e ta den bo nomber di bo partido.

  Hoe wil je dat ik jullie vertrouw om mijn geliefde land in onafhankelijkheid te kunnen besturen als je jezelf voor l*l zet door zo op mensen te reageren.

  Ben je trots op je land? Goed voor je, ik ook. Maar ben je zo trots dan je fouten niet ziet of niet wil toegeven?

  “Emancipate yourselves from mental slavery; None but Yourselves can free our minds.”
  Bob Marley met een kleine edit…

 12. @ edo. Wat scheelt het? Curacao wil niet los.

 13. Denken jullie dat men op Curacao nog in de jaren 50 leeft, laat LOS, los, lossssss !!!

 14. @Philippe Maaskant, rot toch op naar de Waterkant. Jullie “meester” Bouterse, is begonnen met hakken in jullie soeriland. Ga daar, de wijze man uithangen, als je durft!
  Jullie soeries sturen dagelijks Klaagbrieven naar de kranten over hoe het zou moeten op Curaçao, wat doen jullie dan nog op een eiland die volgens jullie niet deugt? Laats wilde eentje het Papiamentu laten ”afschaffen” omdat hij het niet verstond.
  Of denken jullie dat men op Curacao nog in de jaren 50 leven, laat LOS, los, lossssss !!!

 15. Nederlander, je vergist je. Antillianen in Nederland schrijven vrijwel niet, je verwart ze met Surinamers, er wonen bijna 400.000 van in jouw land. Om eerlijk te zeggen lach ik me rot om hun scheldpartijen tegen de Hollanders. Elke dag schelden ze jullie flink verrot op die fora van hun. Moet je eens naar de Surinaamse site van wereldomroep gaan, dan kun je lezen hoe ze jou en je landgenoten voor schut zetten. Er zijn weinig schrijvende Antillianen in NL.
  We zijn niet dol op je taal. Dus ga bij de Surinamers in jouw land klagen. Ik ben het overigens heel vaak roerend eens met die Surinamers.

 16. @ rene, just for the record, mijn reactie heeft niets met racisme te maken.

 17. @rene, exactly my thaughts about a some Curasoleños in The Netherlands.

 18. P.Maaskant, je acht jezelf dus heel beschaafd? Zou het beschaafd zijn als ik naar Suriname toog in de hoop een beter leven te leiden, maar tegelijkertijd nonstop op Surinamers zit te vitten en ook nog allesoort shit over Surinaamse politici zit te schrijven? En dat notabene in het gastland? Noem jij dat beschaving? Als jij Suriname zo’n beschaafd land acht, snap ik bij God niet wat je op Curacao bent komen zoeken, ik zou er zijn gebleven. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting, maar als rechtgeaarde Curacaoenaar verwacht je dus van mij dat ondanks jouw dagelijkse vooroordelen over mijn medeCuracaoenaars ik maar mijn bek moet houden? Je bent volgens mij de weg kwijt man. Misschien denk je dat de nederlandse taal je beter en beschaafder maakt dan de Curacaoenaar? Gedraag je niet als een makaak joh, doe liever gewoon. Ik ken jouw land goed genoeg, dus kom hier niet de beschaafde Surinamer spelen.

 19. @rene ref: ` Jullie beginnen ons de keel uit te hangen mr.Maaskant!`
  Beste Rene, het lezen van dit forum is niet verplicht. Eerlijk gezegd sla ik ook wel commentaren over van bekende inzenders, bijv meneer W.
  Het is fijn dat we op dit forum inhoudelijk en een beetje beschaafd van gedachten kunnen wisselen over wat ons op Curacao bezig houdt. Het opdringen van gedachten of verbieden van gedachten van anderen lijkt mij niet het idee van vrije menigsuiting. Het proberen te intimideren is ook niet aardig. Kortom, laten we inhoudelijk blijven en niemand voorschrijven waar hij wat van mag vinden. Groet..

 20. Racisme hoeft niet te maken te hebben met kleur, rene, maar met ras.. RASisme. En als jij iemand aanvalt omdat hij van n bepaald ras is, nu Surinaams ras, heet dat racisme. In elk land heb je helaas zulke mensen, ook zeker in Suriname. Je hebt 1x een surinemer ontmoet en veroordeelt iemand daarom. Durf te wedden dat je ook n mening hebt ook Nederlanders he? Omdat je ooit s een Nederlander hebt ontmoet die verwend en arrogant was. Helaas heeft ook welke cultuur rotte appels. De kunst is om verder te kijken

 21. Maduro, misschien heet je niet eens Maduro. Die naam gebruik je om mensen te laten denken dat je Curnaar bent. Mijn kritiek heeft helemaal niets met ras te maken. Zijn Surinamers dan van een ander ras? Aan Phillipe’s naam kan ik zien dat hij zwart is, misschien een beetje bruin. Dat ben ik ook. P.Maaskant is heus geen Hindoestaan, dus niks andere ras! Bovendien zijn Surinamers de grootste racisten die ik ken, vraag maar aan de Hindoestanen, Javanen en Boslandcreolen in hun land, dan zal je het horen. Wij hebben geen scheldnaam voor Surinamers, hun wel voor ons! Wist je dat?
  Maar het kan niet zo wezen dat een paar Surinamers die te gast zijn op mijn eiland denken zomaar elke dag tekeer te gaan tegen mijn landgenoten, mijn eiland en onze regering!

  Wat denk je dat er zou gebeuren als wij Curacaoenaars dat in Paramaribo zouden durven doen? Ze zouden ons massaal aanvallen en uit Suriname schoppen. Gelukkig gaan wij niet zoals zij wel doen een life zoeken in Suriname. Zij komen wel naar ons eiland
  Ik pik het niet. Ze moeten durven het voor mij te doen, ik beloof je dat ze meteen lik op stuk krijgen. Het is gewoon brutaal. Wat denken Surinamers wel? Ze zijn heus niet blond en hebben echt geen blauwe ogen. Dus laat dat geklets over racisme aub achterwege.

 22. Rene, spreek voor jezelf. Niet iedereen op Curacao is racistisch. Ik accepteer mensen met een andere achtergrond, kleur en ideeen. Niet iedereen blijft steken in de jaren ’40 met racistisch, hop ras en kleur gebaseerde ideeen. Rene, realiseer je je dat je grondlegger bent van racisme? Dat je in t rijtje thuishoort van Wiels, Wilders en missch zelfs Hitler. Je ideeen zijn op dezelfde idealen gebaseerd.

 23. Is Phillipe Maaskant Curacaoenaar? Het verbaast me dat Surinamers die te gast zijn op ons eiland menen iedere dag weer kritiek op Curacaouse politici, Cuurasouse mensen en Curacao te moeten leveren. Ben je niet tevreden, ga dan aub terug naar jouw land Philippe. Curacao is niet jouw land. Wij zijn toch ook niet de godganse dag bezig kritiek op Suriname en Surinamers te leveren? Wat bezield je man? Wij kunnen wel zelf kritiek leveren op onze regering , we zitten echt niet op de mening van bemoeizuchtige Surinamers te wachten. Jullie beginnen ons de keel uit te hangen mr.Maaskant!

 24. Toen Jamaloodin in NL was, was de staatssecretaris in Columbia om een belastingverdrag te regelen daar. Je vraagt je af waarom ze dan niet samen optrekken…voor Jamaloodin is Columbia toch ook een betere plek om een afspraak te maken? Hij had dus niet naar NL gehoeven? Schotte maakt mooie plaatjes met de leiders in de regio terwijl op de achtergrond NL de zaken moet regelen? Zou liever zien dat we in de regio zelf de zaken regelen, of er tenminste op ministerieel niveau bij zijn.

 25. Over (niet betalen van) Belastingen is Jamaloodin een expert. Ik neem aan dat in het convenant ook staat dat bewindslieden geen schulden mogen hebben,.