• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp kreeg deze week flink wat vragen voor zijn kiezen. PvdA’er Ed Groot wilde het fijne weten over de ‘hoge inflatie’ in Caribisch Nederland. De BES-eilanden kampten in 2011 met een inflatie van 5 tot bijna 10 procent.

In 2011 kreeg Bonaire te maken met een inflatie van 5,4 procent, Sint Eustatius met maar liefst 9.9 procent en Saba met 6.4 procent. Groot wilde van Kamp weten welke effecten deze ‘hoge cijfers’ hebben op inwoners met een laag inkomen en hoe problemen worden opgevangen. De minister gaf aan dat het minimumloon ieder jaar wordt bijgesteld naar aanleiding van de inflatie.

Onderzoek
“Bijzonder hierbij is bovendien dat in verband met het uiteenlopen van de inflatiecijfers tussen eilanden de bedragen per 1 januari 2012 per eiland afzonderlijk zijn geïndexeerd aan de hand van de stijging van de prijsontwikkeling op elk eiland”, vertelt Kamp in zijn antwoord. Ook is er een koopkrachtonderzoek gestart om een beeld te krijgen van de bewegingen in prijspeil en de inkomenssfeer. Op basishiervan wordt een kabinetsreactie voorbereid die wordt besproken met de bestuurscolleges van de eilanden.

Geen voordeel
Een volgende vraag van Groot was of het klopt dat de helft van de bevolking geen voordeel heeft van de fiscale maatregelen om de koopkracht te verbeteren, omdat zij geen belasting betalen vanwege hun lage inkomen. Kamp beaamt deze conclusie. “Uitkeringsgerechtigden zonder aanvullende inkomsten en werknemers met minimumloon of net daarboven, blijven beneden de belastingvrije som.” Hij geeft echter wel aan dat de grootte van deze groep niet bekend is.

Verslag doen
Als laatste vraag wilde Groot weten of de minister bereid is om in het jaarverslag over 2011 uitgebreid in te gaan op de inkomenspositie van inwoners op de eilanden en de mate waarin armoede wordt bestreden. Kamp geeft aan dat deze onderwerpen aan bod komen in het koopkrachtonderzoek dat gaande is en de kabinetsreactie op het onderzoek. “Bovendien heb ik bij gelegenheid van het Algemeen Overleg met de commissie Koninkrijksrelaties op 30 januari 2012 toegezegd vóór 1 juli 2012 een analyse van de ‘harde kern’ van de armoede in Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer te doen toekomen.”

1 reactie op “Kamervragen over inflatie BES”

  1. En de mensen blijven deze boeven regering (CUR) steunen,ondanks hun weerzinwekkende ideeën,dat komt óók omdat ze de zaken anders en mooier voorstellen dan ze feitelijk zijn.Met LEUGENACHTIGE redevoeringen BELAZEREN zij hun eigen VOLK.

    22 APRIL KOMT ALLEN, WAAIGAT,EN LAAT JE STEM HOREN.