• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire raakte dinsdag in opspraak, toen een patiënt aan de Bonairiaanse krant Extra liet weten te twijfelen of het ZVK wel vertrouwelijk omgaat met patiëntinformatie. “Daar is absoluut geen sprake van”, aldus Lucia Beck van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Om de bezorgdheid bij de bewoners van Bonaire weg te nemen, doet het RCN de werkwijze van het ZVK stapsgewijs uit de doeken. “Er is dus niks veranderd aan patiëntenbezoek aan een specialist, maar wij willen mensen ervan overtuigen dat hun gegevens en prognoses in vertrouwde handen zijn.”

Procedure
“Een verzekerde met gezondheidsklachten moet zich eerst bij de huisarts melden. Wanneer deze vindt dat specialistische zorg een must is, dan wordt naar een specialist doorverwezen. De huisarts geeft aan de patiënt een verwijsbrief mee die bedoeld is voor de specialist. Als de specialist niet op Bonaire aanwezig is, kan er naar Curaçao, Aruba of Colombia worden uitgeweken”, vertelt Beck.

Specialist in buitenland
“Wanneer een verzekerde door de huisarts wordt verwezen naar een specialist buiten Bonaire en deze specialist geen contract heeft met het ZVK, dan moet het hoofd van het ZVK daar toestemming voor geven door het ‘toestemmingsformulier’ in te vullen en naar het ZVK te sturen”, legt Beck uit.

Toestemmingsformulier
De huisarts moet op dit formulier motiveren waarom de patiënt naar een niet-gecontracteerde specialist moet gaan. “Dit  formulier komt terecht bij de medisch assistent van het ZVK en deze neemt de toestemmingsaanvraag met alle discretie in behandeling. Deze medewerker laat de toestemmingsaanvraag toetsen op de medische noodzakelijkheid door de indicatiecommissie. Deze indicatiecommissie bestaat uit drie artsen. Zij adviseren het hoofd op basis van de medische aspecten van de uitzending.”

Medische uitzending
Deze toetst de medische gegevens niet meer, maar slechts of de uitzending in het verzekerde pakket valt. “Alle partijen die met de toestemming omgaan hebben een geheimhoudingsplicht. Zodra besloten is of er wel of geen toestemming wordt gegeven krijgt de huisarts hierover bericht. Indien de toestemming is gegeven volgt de procedure van medische uitzending.”

Klachten
Beck vertelt dat met met alle patiëntengegevens zorgvuldig wordt omgegaan. “Bovendien heeft iedere medewerker van het ZVK als ambtenaar een geheimhoudingsplicht. Indien de patiënt vindt dat zijn rechten worden geschonden, waaronder ook valt dat een ambtenaar de geheimhoudingsplicht heeft geschonden, dan kan de patiënt een klacht indienen tegen de desbetreffende medewerker.”

www.versgeperst.com