• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De fractie van de PAR had gevraagd om tijdens de openbare vergadering te discussiëren over de sector onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. Volgens de PAR zijn er veel problemen binnen deze sector. Tijdens de vergadering is de bezorgheid van de fractie niet afgenomen, maar groter geworden.

Oud-minister van Onderwijs, Lionel Jansen, meldde tijdens zijn afscheidsrede dat er geen geld beschikbaar is voor de sector. “Onze bezorgheid is groter geworden toen de vervangende minister, Charles Monk, aangaf dat hij de sector niet kende en niet weet wat er gaande is”, laat Magali Jacoba van de PAR weten.

Onrealistische begroting
Vanaf de begrotingsbehandeling heeft de PAR reeds aangegeven dat de begroting voor deze sector slecht in elkaar stak. “De commissie CFT (College Financieel Toezicht) heeft dit ook geconstateerd en de minister van Onderwijs een onvoldoende gegeven voor de onrealistische begroting die hij had gepresenteerd in het parlement voor 2012”, gaat Jacoba verder.

Onvermogen
“Volgens CFT is de begroting van onderwijs voor 2012 een duidelijke illustratie van het onvermogen van de minister van Onderwijs om leiding te geven aan onderwijs”, kaart Jacoba aan. “CFT heeft duidelijk zwart op wit gesteld dat de begroting van 2012 niet toereikend is en dat de begrote gelden onvoldoende zullen zijn voor de reguliere exploitatie van het onderwijs en om de nodige investeringen te dekken voor het verbeteren van het onderwijs.”

Meer duidelijkheid
De PAR heeft naar aanleiding van hun bezorgheid, na het antwoord van Monk een aantal vragen opgesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen over de situatie en dringt erop aan zo snel mogelijk antwoord te krijgen. Op grond van artikel 96 van het Regelement van Orde vraagt de PAR:
– Kan de minister uitleggen aan het parlement of de regering rekening heeft gehouden met de aanbevelingen in de risicoanalyse over de situatie van de onderwijssector waaraan CFT naar referereert in haar brief van september 2011, waarin zij de aandacht van de Regering vragen voor de problemen in de onderwijssector?
– Is het geld dat begroot was voor 2012 beschikbaar. Indien ja, hoeveel geld is er beschikbaar?
– Kan de regering het parlement ook informeren over het fonds dat de regering in haar regeerprogramma zou creëren om het onderwijs te steunen en is dit fonds opgericht?
– Hoeveel geld is nodig in het fonds om zijn doel te dienen en waar moet het geld vandaan komen?
– Het is bekend dat de Nederlandse fondsen die via USONA beschikbaar zijn om het onderwijs te verbeteren en projecten gericht op onze jeugd dit jaar eindigen. Gezien dit feit, kan de regering het parlement informeren hoeveel geld nu nog beschikbaar is uit de USONA fondsen? Mocht er nog geld over zijn, wat wordt dan de bestemming van dit bedrag?

4 reacties op “PAR bezorgd over budget onderwijs”

 1. Ze zouden naar de Floriade in Venlo kunnen gaan.

 2. De USONA pot is leeg,deze mocht de PS op souperen als tegen prestatie omdat ze de stekker er niet uit trekken,straks nog de restjes van de overige potjes zo dat we de bodem van de Curaçaose schatkist zien.Hierna gaan de heren feestgangers op schoolreisje,waarheen weten ze nog niet dat laten zo over aan de reisleider de hr? Schotte.

 3. Who cares? Schotte en kornuiten hebben de schaapjes op het droge.
  Slaap zacht.

 4. Bedrijven worden binnen een paar weken geholpen. De Staten moeten langer op antwoord wachten…