• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag het woord aan bestuurslid Arjan Linthorst van stichting SMOC over de Rechten van het Kind.

In het Antilliaans Dagblad van tien april 2012 verscheen een artikel over mensenrechten op Curaçao en het al dan niet anticiperen daarop van een overheid. Tevens verneem ik uit dit artikel dat de Nationale Ombudsman van Mexico en die van Curaçao gaan samenwerken. Dit lijkt een positieve insteek te zijn, maar er is meer beweging op Curaçaos terrein. Graag noem ik een aantal voorbeelden zonder uitputtend te willen zijn.

Op 15 november 2011 hield Prof. Schrijver (PvdA) zijn maidenspeech in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel ‘Oprichting van het College voor de rechten van de mens’ voor het Koninkrijk der Nederlanden: Curaçao staat hierin prominent op de kaart. Is dit toeval? Vast niet.

Momenteel wordt er ook in opdracht van Unicef onderzoek verricht naar de rechten van het kind in de Caribische rijksdelen van het Koninkrijk der Nederlanden. Unicef mag worden gezien als een gezaghebbend orgaan. De uitkomst van het onderzoek wordt binnenkort verwacht. De mogelijkheden voor kinderen om op te komen voor hun rechten –fundamentele mensenrechten welteverstaan- zijn met ingang van 2012 ook toegenomen. Kinderen kunnen namelijk nu ook zelf hun beklag doen bij de UN Committee on the Rights of the Child indien hun rechten worden geschonden.

Het gaat te ver om hier alle rechten van het kind op te sommen, maar een kind heeft bijvoorbeeld recht op schone lucht. Zo schrijft Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind voor. Op dit punt heeft de Curaçaose overheid dus een probleem, want zij hoort de Isla te handhaven, maar doet dat niet. Ondertussen zijn de schoolgaande kinderen de dupe en kunnen zij over een paar maanden weer examen doen in de stank van de Isla. SMOC heeft hier de rechter meerdere malen op gewezen in haar pleidooien. Hoe gaat de bestuursrechter hierop anticiperen? Wacht hij een vernietigend mensenrechtenoordeel van Unicef af?

www.versgeperst.com