• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Liesbeth Spies van Koninkrijksrelaties wil eerst een kabinetsstandpunt vormen voordat zij uitspraken doet over het opschroeven van de hoogte van de vrije uitkering op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat laat ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Op 23 maart van dit jaar stelde Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn van de Christenunie (CU) vragen over de vrije uitkering op de bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk, omdat die volgens een referentiekaderonderzoek te laag zou zijn.

Kamervragen
Ortega-Martijn wilde van minister Spies weten of het waar is dat zij heeft toegegeven dat de vrije uitkering op de BES-eilanden te laag is geweest. Verder vroeg het Tweede Kamerlid wat de tekorten per eiland zijn en welke verantwoordelijkheden als gevolg daarvan niet uitgevoerd konden worden.

Toelichting
In de brief belooft Spies spoedig de vragen te beantwoorden. “ In het bestuurlijk overleg van 15 maart jongstleden heb ik met de bestuurscolleges afgesproken dat het kabinet in het voorjaar met een kabinetsstandpunt komt over de (financiële) vertaling van het referentiekader onderzoek. Ik acht het wenselijk om nu eerst binnen het Kabinet te komen tot een kabinetsstandpunt en dat in het voorjaar – na ook bespreking met de openbare lichamen – aan uw Kamer te zenden. Ik zal uw inhoudelijke vragen dan ook meenemen in het kabinetsstandpunt.”

1 reactie op “‘Snel uitspraak over uitkering BES’”

  1. Gezien de hoge kosten op de eilanden moeten de uitkeringen op de eilanden hoger zijn dan in Nederland. De BES-Eilanden moeten geen tweede rangs burgers binnen Nederland worden!