• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De plannen van oliebedrijf Nustar om een grote olieterminal te bouwen op Sint Eustatius zorgde ervoor dat de inwoners van het eiland massaal gingen protesteren. Ook Tweede Kamerlid Ineke van Gent berust zich niet op de plannen en stelden een aantal vragen aan de staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma.

Het Amerikaanse bedrijf NuStar heeft plannen om op het eiland een tweede terminal te bouwen van 25 tot 40 nieuwe tanks, naast de al 56 bestaande tanks plus een nieuwe aanlegsteiger. De bewoners van het eiland zijn al vanaf het begin tegen de plannen.

Hulp
Van Gent wil van Atsma weten op welke manier de plan- en besluitvorming tot nu toe heeft plaatsgevonden over de uitbreiding van NuStar. Daarnaast vraag zij zich af of de Nederlandse overheid hulp heeft aangeboden aan het eilandsbestuur van Sint Eustatius.

Projectondersteuning
Volgens Atsma is de plan- en besluitvorming vooral een autonome bevoegdheid van het bestuurscollege van Sint Eustatius. “Het bestuurscollege van Sint Eustatius heeft aan mij om volledige projectondersteuning verzocht. Aan dit verzoek is gehoor gegeven. Dit houdt momenteel in dat Rijkswaterstaat het bevoegd gezag adviseert over de voorbereiding en coördinatie van de besluitvorming.”

Regelgeving
Op de vraag van Van Gent of de Nederlandse wet- en regelgeving wordt toegepast rondom de procedures rond de benodigde vergunningen, antwoordt Atsma bevestigend. “De openbare lichamen zijn sinds 10-10-2010 onderdeel van Nederland. Het gaat dus sowieso om Nederlandse regelgeving.” De belangrijkste vergunningenprocedures betreffen de Vergunning Wet maritiem beheer BES, Milieuvergunning Hinderverordening Sint Eustatius, Bouwvergunning en Wijziging bestemmingsplan en aanlegvergunningen.

Beslissing
Van Gent, die de milieukwesties op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen al geruime tijd in de gaten houdt, vraagt zich vooral af wanneer er een definitieve beslissing wordt genomen over de bouw van de olieterminal. Maar Atsma zegt dat het antwoord op deze vraag bij de eilandsraad van Sint Eustatius neergelegd moet worden. “Naar verwachting zal het bestuurscollege binnenkort een definitieve beslissing nemen”, voegt de staatssecretaris daaraan toe.

www.versgeperst.com