• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Nabestaanden van de acht decembermoorden en Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede hebben een oproep gedaan aan De Nationale Assemblee van Suriname omtrent de bespreking van de amnestiewet in Suriname. Zij zweren bij gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen.

Als de initiatiefwet wordt aanvaard door De Nationale Assemblee zal behalve de Grondwet van Suriname ook de Internationale Rechtorde geschonden worden”, zijn de woorden van de nabestaanden en de organisatie.

Schending
De groep is van mening dat door in te stemmen met deze initiatiefwet leden het parlement zich mede schuldig maken aan schending van zowel de Grondwet als meerdere internationale verdragen die zich bezighouden met mensenrechtenschendingen. De punten, die in 1985 door Mensenrechten Comité zijn geconcludeerd, brengen zij ook naar voren:
– De staat Suriname moet effectieve stappen ondernemen om de moorden van december 1982 te onderzoeken
– De staat Suriname moet de personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de slachtoffers veroordelen
– De staat Suriname moet de overgebleven familieleden schadeloos stellen
– De staat Suriname moet verzekeren dat het recht op leven voldoende wordt gerespecteerd

Voldoende duidelijkheid
Daarnaast vindt de Europese Unie dat voldoende duidelijkheid moet komen over de zogenoemde Decembermoorden. “Pas dan is er in het land verzoening mogelijk”, stelt woordvoerder van EU-buitenlandchef Catherine Ashton. “Alle Surinamers, zowel de autoriteiten als burgers, moeten samenwerken om te voorkomen dat het huidige proces van verzoening afbreekt. Daarvoor is het nodig dat er voldoende licht wordt geworpen op de onderliggende gebeurtenissen”, aldus de zegsvrouw.

Wie is wie in dossier Decembermoorden
De Decembermoorden in 1982 kenden vijftien dodelijke slachtoffers. Hoofdverdachte in de zaak is de huidige president Desi Bouterse, ex-couppleger. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste personen in het dossier van de Decembermoorden:

De slachtoffers:
– John Baboeram: advocaat, onder meer in zaak-Rambocus
– Bram Behr: journalist
– Cyrill Daal, voorzitter grootste vakcentrale, De Moederbond. Leidde protesten en stakingen tegen militair bewind. Bouterse kondigt kort voor Decembermoorden aan dat Daal de rekening gepresenteerd zal krijgen
– Kenneth Gonçalves: advocaat in zaak-Rambocus
– Eddy Hoost: advocaat en ex-minister van Justitie, advocaat in zaak-Rambocus
– André Kamperveen: eigenaar Radio ABC en ex-minister van Cultuur en Spor.
– Gerard Leckie: universitair docent
– Sugrim Oemrawsingh: universitair docent, verdacht van voorbereiding coup tegen Bouterse
– Leslie Rahman: journalist
– Soerendre Rambocus: voormalige legerofficier die zich tegen Bouterse had verzet en een tegencoup pleegde in maart 1982. Rambocus werd in november 1982 veroordeeld tot twaalf jaar cel
– Harold Riedewald: advocaat in zaak-Rambocus
– Jiwansingh Sheombar: sergeant, kompaan en ondergeschikte van Rambocus, medeverdachte in proces rond tegencoup 1982
– Jozef Slagveer. journalist
– Robby Sohansingh: zakenman, door militairen verdacht van betrokkenheid tegencoup Bouterse
– Frank Wijngaarde: journalist en Nederlands staatsburger, werkzaam bij Radio ABC

Tot de 25 verdachten behoren onder anderen:
– Hoofdverdachte Desi Bouterse: Heeft gezegd ‘politiek verantwoordelijk’ te zijn voor de moorden, maar hij heeft altijd ontkend dat hij zelf mensen heeft gedood.
– Ruben Rozendaal: Hij is de enige getuige die een belastende verklaring heeft afgelegd over Bouterse. Op 9 maart dit jaar verklaarde hij Bouterse gezien te hebben in Fort Zeelandia in de nacht waarin de moorden werden gepleegd. Op 23 maart verklaarde hij onder ede dat Bouterse Daal en Rambocus zelf heeft doodgeschoten.
– Etienne Boerenveen: zou Rambocus uit zijn cel in de kazerne hebben gehaald.
– Errol Alibux: was tijdens het militair regime minister tot februari 1982 en werd in 1983 premier. Hij speelt nog altijd een belangrijke rol in de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse.

Slachtoffers acht Decembermoorden v.l.n.r.
Harold Riedewald, Kenneth Concalves, Eddy Koost, John Baboeram, Cyrill Daal, Lesley Rahman, Frank Wijngaarde, Bram Behr, Jozef Slagveer, André Kamperveen, Robby Sohansingh, Sugrim Oemrawsingh, Gerard Leckie, Soerendre Rambocus en Jiwansingh Sheombar

www.versgeperst.com