• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO- De particuliere ziektekostenverzekeraars pleiten voor een Algemene Ziektekostenverzekering die van toepassing is op de gehele bevolking, meldt de Nationale Associatie Van Verzekeraars (NAVV). Het Basis Ziektekostenverzekeringsmodel van de regering voldoet niet volgens de NAVV.

Uitgangspunt van het Basis Ziektekostenverzekeringsmodel die de regering wil introduceren, is een centralistisch model waarbij hoofdzakelijk één publiekrechtelijke entiteit belast wordt met de uitvoering. Doelgroep van de basisverzekering zijn alle inwoners met een basis inkomen tot 93.000 duizend per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast.

Private ziektekosten
Degenen met een inkomen boven deze loongrens, zijn op dit moment verzekerd bij de private ziektekostenverzekeraars en hier komt geen verandering in. “Echter, de huidige wetgeving biedt de SVB de mogelijkheid om de loongrens periodiek (jaarlijks) te verhogen, met als gevolg een dreiging van een verdere uitholling van de ziektekostenportefeuille van de private verzekeraars.”

Consequenties
Volgens de NAVV brengt dit verschillende consequenties met zich mee. Onder meer de werkgelegenheid, investeringskapitaal en kennis op de gebieden kostenbeheersing, herverzekeren van risico’s en innovaties lopen dan gevaar. “Als dit gebeurt, zijn private verzkeraars genoodzaakt om te stoppen.”

Rode cijfers
“Het spreekt voor zich dat in dit geval sprake zal zijn van kapitaalvernietiging, want de private verzekeringssector die op Curaçao actief is heeft steeds bewezen efficiënte ziektekostenverzekeringsproducten te kunnen bieden zonder in de rode cijfers te belanden”, aldus de NAVV. Daarom pleit de associatie voor een Algemene Ziektekostenverzekering met meerdere uitvoeringsorganen.

Vrije marktwerking
“Alle uitvoeringsorganen moeten komen te staan onder het toezicht van de Centrale Bank. Dus de SVB zal moeten worden omgezet in een verzekeringsmaatschappij, vergelijkbaar met de private verzekeraars”, vindt de NAVV. “De klant bepaalt zelf bij welke zorgverlener hij of zij verzekerd wil zijn. Dit komt neer op vrije marktwerking.”

Onafhankelijke raad
“Er moet sprake zijn van een acceptatieplicht voor alle uitvoeringsorganen”, concludeert de NAVV. “Onverzekerbare risico’s zoals chronische ziektegevallen, blijven vallen onder de AVBZ.” Verder pleit de associatie voor een onafhankelijke Raad voor de Gezondheidszorg die toezicht houdt en de overheid adviseert. “Niet duidelijk is voor ons, waarom de regering van Curaçao niet heeft gekozen voor een AZV met meerdere uitvoerders”, zo sluit de NAVV haar betoog af.

www.versgeperst.com