• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Nederlanders die in het buitenland wonen en daar een sociale uitkering ontvangen krijgen vanaf 1 juli 2012 mogelijk een ander bedrag uitgekeerd. De Eerste Kamer nam gister het wetsvoorstel ‘woonlandbeginsel’ met een meerderheid aan.

“Als een uitkeringsgerechtigde buiten de Europese Unie gaat wonen, wordt bij de hoogte van zijn uitkering rekening gehouden met het kostenniveau van dat nieuwe land”, vertelt persvoorlichter Friso Fennema van het ministerie van Sociale Zaken.

Caribisch gebied
“Dat houdt in dat ook uitkeringsgerechtigden op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden een lager bedrag krijgen uitgekeerd als uit de gegevens van de Wereldbank blijkt dat het kostenniveau daar lager is. Mochten de kosten hoger zijn, dan wordt het bedrag niet aangepast maar blijft het gelijk aan dat van Nederland.”

Bezwaar
Senatoren Tuur Elzinga van de Socialistische Partij (SP) en Peter Ester van de ChristenUnie (CU) hadden vorige week nog het bezwaar dat het wetsvoorstel ook van toepassing zou zijn op Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden. Elzinga noemde het ‘schrijnende’ dat het woonlandbeginsel wel zou gaan gelden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl het binnen de EU niet mag worden toegepast.

Aangenomen
Het wetsvoorstel werd in november 2011 al door de Tweede Kamer aangenomen. Fennema: “Gisteren stemden VVD, CDA, PVV, SGP en CU voor. Opmerkelijk is dat de partijen Groen Links en D66 in de Tweede Kamer in november vóór stemden, maar gisteren tegen.” De nieuwe wet heeft betrekking op de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De ingangsdatum van het aangepaste bedrag van kindgebondenbudget ligt op 1 januari 2013.

Landverlaters
Fennema legt uit dat het grof geschetst om twee groepen mensen gaat op wie het wetsvoorstel betrekking heeft. “Enerzijds heb je mensen die altijd in Nederland gewoond en gewerkt hebben, maar op wat oudere leeftijd emigreren naar bijvoorbeeld Canada of Australië. Anderzijds heb je de groep gastarbeiders uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko die weer naar hun vaderland teruggaan.”

11 reacties op “Uitkeringen landverlaters aangepast”

 1. @Zorro,
  Ondanks onbelangrijkheid toch antwoord omdat ik het waardeer dat je de moeite neemt om het te onderzoeken EN omdat ik na jouw antwoord toch wel wil weten hoe de vork in de steel zit.
  Heel kort: Tot 1 januari 2006 arbeidsongeschikt verklaard? Dan een WAO-uitkering die nog steeds zo heet. Vandaar blijkbaar de term ‘gehandicaptenpensioen’ 😉
  Na die datum arbeidsongeschikt geworden? Dan via de WIA hetzij gedeeltelijk goedgekeurd en met WIA-uitkering in WGA-traject om weer aan het werk te gaan hetzij geheel afgekeurd met een IVA-uitkering.

  Typisch dat juist de groepen die Fennema noemt (oudere emigranten en remigranten) volgens mij nauwelijks jonge kinderen hebben en mogelijk zelden na 1-1-2006 zijn afgekeurd en/of weduwe/weduwnaar of wees zijn geworden. Marginale bezuigigingen te halen dus bij deze mensen.

 2. @ Shimaruku. Ik kan je helaas niet uit deskundige bron tegenspreken, maar ik hoor dat het ABP de WAO een gehandicaptenpensioen noemt en de UWV het nog steeds WAO noemt. WIA zou een categorie betreffen van personen, die nog nooit van hun leven gewerkt hebben en gehandicapt zijn. Belangrijk is het niet echt en we zullen wel zien hoe het uit gaat pakken.

 3. @henkie lees je eigen epistel nou eens goed en wijs me de fout aan in je betoog, wedden dat je dat niet kan en weet je waarom niet ? Omdat je uit je nek lult.

 4. @Zorro,
  “Ze” blijven nergens met hun pootjes vanaf. De WIA is tegenwoordig namelijk wat vroeger de WAO was. De WAO bestaat dus formeel niet meer, hoogstens nog in het spraakgebruik.
  De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden dus aangepast ‘op een onderdeel’; welk onderdeel weet ik niet.
  ANW is wat men vroeger het weduwen- en wezenpensioen noemde. Vandaar is het natuurlijk een kleine stap naar aanpassing van de AOW, de ouderdomsuitkeringen, aan het woonlandbeginsel.
  Als de regering de ingangsleeftijd kan verhogen, is de volgende besparing mogelijk een lagere uitkering voor AOW-ers die niet in Nederland wonen. Bezuinigen is nog altijd het makkelijkst over de ruggen van mensen die geen enkele stok achter de deur hebben; wat valt er te staken wanneer je als AOW-er of WAO-er zelf al ‘lamgelegd’ bent?

 5. dit geeft defensie wel problemen om militairen met gezinnen uit te zenden, als ze dan een uitkering krijgen gebaseerd op de kostenniveau van het land waar ze gestationeerd worden.
  dit zal voor ons land betekenen nog minder Nederlandse defensie gezinnen op ons eiland, waardoor we nog minder deviezen krijgen , immers minder verhuur van huizen, minder kinderen op de scholen en minder uitgaven en aankopen van de defensie gezinnen.

 6. Behalve de kinderbijslag ken ik geen enkele van de genoemde uitkeringen, die “meegenomen” konden worden. Als ze maar met hun pootjes van de AOW, WAO en overheidspensioen afblijven.

 7. @shimariku, uitkeringen voor Nederlanders die hun hele leven hard hebben gewerkt wel ja.. Niet voor uitkeringtrekkers

 8. Het is natuurlijk zowieso al van de zotte dat er geld voor kinderen komt, ik heb ze niet maar moet er wel aan meebetalen met mijn lasten. Je wilt toch zelf kinderen, waarom moet ik daar aan meebetalen?

 9. Dan mogen de uitkeringen voor Curacao, St Maarten en de BES-eilanden wel omhoog!

 10. het lijkt in eerste instantie onrechtvaardig, maar als je kijkt dat veel mensen in hun thuisland zogenaamd kinderen hebben waar over ze kinderbijslag krijgen, misschien wel een heel jaar inkomen is van een normale arbeider dan is het begrijpelijk dat de levenskosten daar aanzienlijk minder is.
  Ik denk zelf dat het hier in ons land waar alles zo duur is, ze niet worden gekort. En als het wel zo is dan zullen de Europese Nederlanders minder geld krijgen en vertrekken naar hun thuis land.
  de uitkeringen hebben betrekking op het levens onderhoud in Nederland, waar je er amper van rond kan komen, dus gewoon je nat je en droogje en niks extra.
  neem bijvoorbeeld de kinderbijslag en je heb twee kinderen van 12 jaar dan krijg je 540 euro per kwartaal. dat is 2160 euro per jaar als je dat maal 2,35 doet dan krijg je een goede 5100 antilliaanse gulden dat is net zoveel als iemand hier het hele jaar in de onderstand krijgt.

 11. Voor mensen, die wèl altijd het volle pond aan premies hebben betaald in Nederland, dat moest (!) , krijgen nú dus minder uitgekeerd. Ja, alleen minder uitkeren kan, want niet meer uitkeren als de kosten van het woonland hoger zijn dan in Nederland. Waarom begrijpt een normale burger politieke beslissingen meestal niet. Nu, precies hierom. Compleet achterlijk!